HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Kandidátka v roce 2022

Hradec srdcem a rozumem

V září se rozhodne, kolik z vašich názorů a přání budeme moci prosazovat v zastupitelstvu a jakou váhu, v podobě počtu zastupitelů, budou mít.

Ing. Jaroslav Chalupský

48 let, senátor Parlamentu ČR, radní města, manažer kvality a krizového řízení, ekonom, nestraník, Jindřichův Hradec IV

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V. Nováka, následně pak hradeckou Fakultu managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Potom jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech.  Před vstupem do veřejné služby jsem podnikal v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 18letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň jsem pomáhal jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektové zavádění změny a řízení kvality. Jak jsem slíbil, po dobu výkonu senátního mandátu se podnikání nevěnuji, firmy jsou v "temperovacím stavu". Jen občas chodím večer pomáhat s opravami telefonů, což mě stále baví.  Jsem ženatý, mám dvě děti. Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mě baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali. Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Oblíbené citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!"

Na co jsem hrdý, protože to přineslo lidem dobré věci do života nebo udělalo dobré jméno J. Hradci?

3. misto v ČSR v silniční cyklistice, 1. místo Krajský přebor v cyklokrosu, 1. Čech v elitním týmu 300 lidí na světě interního auditu Jacka Welche v General Electric USA. Vedl jsem úspěšné týmy od 4 do 60 lidí. Ze třináctky na trhu vybudování firmy - jedničky ve svém segmentu s obratem tři čtvrtě miliardy korun za 18 let v mobilních telefonech a více než 234 tisíc opakovaně obsloužených zákazníků. Vybudování dvou milionových značek. Podnikání jen z vlastních zdrojů, s bezpečnostní rezervou,  bez dluhů a bez dotací. Na principu řízení kvality Six Sigma. 1. Senátor Parlamentu ČR z Jindřichova Hradce.

Překonal jsem pár těžších životních situací a jednou přišel téměř o vše, což byla nejdražší lekce mého života, která mě neskutečně naučila a posílila. Nikdy jsem nikomu nezůstal dlužen.

Ušetřil jsem si na koupi pozemku, díky hypotéce nechal vyprojektovat a z větší části svépomocí se zkušeným stavebním dozorem postavil v J. Hradci rodinný nízkoenergetický dům.

Vyhrál jednu soukromě podanou žalobu na vrácení peněz, úspěšně ubránil firmu před soudem ve 3 obchodně právních případech. Soudu se raději vyhnu, ale není-li zbytí, věnuji se mu až do úspěšného konce.

Jako team leader jsem přispěl k zavedení sítě nových bankomatů  v ČR, nového bankovního systému a nových služeb k platebním kartám. Našel způsob a uvedl do života bezkonkurenční proces úhrady plateb obchodníkům (leasing, splátkový prodej), který se zrychlil ze 3 dnů na 4 hodiny, což umožnilo obchodníkům obrovsky zvýšit obratovost. Jako kvalitář jsem pomohl připravit a zprocesovat nový produkt hypoték s minimálními požadavky na papírování.

Pomáhám, kde je třeba, zejména dětem a starším lidem. Všude, kde mě to chytne za srdce.

Jsem člen vědecké rady FM VŠE, člen školské rady 1. ZŠ, díky čemuž mám blízko ke kolegům, kteří tam působí a můžeme probírat možnosti spolupráce s městem a jak si vzájemně vyjít vstříc.

Bakalářskou práci jsem zaměřil na problematiku Městské policie, kde jsem si vyzkoušel i přijímací vstupní fyzické a psychologické testy. Pokud tomu osud bude chtít, Městská policie patří přímo pod starostu města.

V rámci úřadu by mi i díky propojení se Senátem asi nejvíce seděla agenda starosty tzn. celkově směrovat celou administrativu a dělání správných věcí správným způsobem, agenda rozpočtu, rozvojových a zlepšovacích projektů, městská policie.

Milada Petrů

56 let, ředitelka jindřichohradecké Hospodářské komory, radní města, členka kontrolního výboru, nestraník, Jindřichův Hradec II

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Po studiích na Gymnáziu v Třeboni jsem se plně věnovala rodině, která pro mne vždy byla na prvním místě. Dnes již mám dva dospělé syny, kteří se vydali na svou cestu životem.

Sama jsem si život vyzkoušela z různých stran. Nejvíce zkušeností z oblasti obchodu, práce s lidmi a komunikace mi dala mnohaletá pozice manažerky obchodní skupiny v jedné z největších pojišťoven u nás. Jako OSVČ jsem také poznala, co to obnáší, být schopna se postarat sama o sebe a přinášet lidem takovou službu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Veškeré zkušenosti jsem později využila i ve veřejném sektoru při práci pro Jarošov nad Nežárkou v pozici místostarostky. To obnášelo co nejvíce mluvit s lidmi, cítit potřeby obce a následně vše zařídit a zprůchodnit tak, aby se lidem žilo co nejlépe. Protože se to docela dařilo, přijala jsem možnost pomáhat v podstatě s tím samým, ale v komunitě podnikatelů a živnostníků jako ředitelka Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci.

Již několik let hájím zájmy hradeckých podnikatelů, pomáhám propojovat svět podnikání s tím na radnici a také s ostatními institucemi jako jsou školy, spolky, veletrhy, zahraniční výstavy a společné kulturní akce. Díky tomu jsem se také mohla setkat s mnoha zajímavými osobnostmi a získávat další cenné zkušenosti, jak správně by se měla dělat komunální politika, aby z ní lidé měli užitek. Protože město nad Vajgarem je moje srdeční záležitost a dění ve městě mi není lhostejné, rozhodla jsem se zkusit pomoci lidem kolem sebe tím, že nabídnu své zkušenosti, schopnosti a elán, abych je mohla zastupovat jako radní. Abych se mohla starat s nimi, za ně a aby starostí pro nás všechny ve městě ubývalo. Proto jsme také dali dohromady partu fajn lidí, spíš odborníků, nezatížených minulostí a pustili se do toho. A když toho někdy bude moc, pomáhají mi nabrat nové síly moje záliby, kterými jsou sport, kultura a hlavně zahrada.

Na co jsem hrdá nebo co pomáhá dělat dobré jméno městu?

Organizujeme pravidelné starostenské cesty, při kterých má možnost vedení města navštívit firmy v Jindřichově Hradci. Při těchto návštěvách jsou účastníci seznámeni s pracovní činností, počtem zaměstnanců a  především možné konkrétní spolupráce firem s městem a naopak. Pomáháme tak lepší symbióze, která je velmi potřebná.

V rámci projektu Impuls organizujeme velké množství workshopů pro základní a střední školy. Propojujeme teorii s praxi, snažíme se přiblížit reálné pracovní prostředí v jednotlivých firmách žákům a studentů, kteří mají možnost si vždy vyzkoušet jednotlivé profese v praxi a tím je motivovat k výběru svého budoucího studia či zaměstnání. Zároveň zajišťujeme vzdělávání pedagogům (workshopy a mentoring), kteří se věnují výchovnému a kariérovému poradenství ve školách.

Pravidelně organizujeme Prezentační výstavu středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť. Jedná se o volnočasovou akci určenou dětem a jejich rodičům s cílem zajímavou a interaktivní formou prezentovat činnost škol. Součástí této akce je vedle škol také přehlídka jindřichohradeckých a dačických firem s dlouholetou tradicí. Záměrem akce je za pomoci tradičních firem představit dětem svět techniky a to zábavnou formou směřující k popularizaci polytechnického uplatnění.

V rámci úřadu by mi nejvíce seděla agenda současné školství a sociální oblast.

Leoš Jeřela

48 let, manažer logistiky a péče o zákazníky v nadnárodní společnosti Pollmann CZ, nestraník, Jindřichův Hradec I

Jsem absolventem Gymnázia Vítězslava Nováka. Z prvního ročníku Vysoké školy jsem odešel pracovat přímo do České spořitelny, kde jsem se staral o správu běžných i podnikatelský účtů a měl jsem na starosti také investiční bankovnictví. Po dvou letech jsem na pět let přestoupil do projektového týmu, který zaváděl program péče o zákazníky CRM od společnosti Siebel včetně úprav pro potřeby ČS, školících materiálů, proškolení sítě poboček a zákaznické podpory. Po skončení projektu od roku 2008 jsem byl jako vedoucí Cash handlingu v J.Hradci odpovědný za peněžní obsloužení poboček ČS, sítě bankomatů v okrese a peněžních toků z ČNB. Jsem absolventem specializovaného tréninku na projektové zavádění změny a řízení kvality Six Sigma na úrovni Green Belt.

Soukromě pečuji o náš dům v historickém centru města, pronajímáme v něm komerční prostory. Vždy nám šlo o to, aby výše nájmu nebyla na prvním místě, ale aby vznikl dlouhodobě úspěšný krámek s rozmanitostí nabídky a přidanou hodnotou nejen pro hradecké zákazníky. Naše město mi přirostlo k srdci, chci aby se nám v něm líbilo. I proto se každoročně účastním nejrůznějších úklidů parku atp.

Od roku 2008 do současnosti pracuji jako manažer logistiky u společnosti Pollmann CZ, kde využívám všechny dosud získané dovednosti. Mám na starosti plánování výroby v našem automotivu, komunikaci s dodavateli a odběrateli v češtině, němčině a angličtině, řešení krizových a konfliktních situací, podporu a vedení logistiky, skladové hospodářství, reporting vedení společnosti. Z odborných školení nejvíce využívám Podnikový logistik, Štíhlá logistika a řízení zásob, Vedení a koučing zaměstnanců, Projektové řízení, Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení, SAP, ISO 9001.

A v čem moje práce konkrétně spočívá?

Mám na starosti logistiku, což je v naší firmě širší pojem. Jedná se o kompletní zákaznický servis a kroky k naplnění zákaznických požadavků s cílem maximální zákaznické spokojenosti. Našim zákazníkem jsou automobilky, které mají své pobočky od Mexika, USA, přes státy Evropy, jako Německo, Rakousko, ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, až po Čínu a Jižní Koreu. Každý zákazník je v určité míře specifický, komunikuje v různých časech a v různých jazycích. Také jde o různé předpisy a legislativy, jako je např. volný pohyb zboží po Evropě, vs. clení zboží mimo EU.

Jedním za našich úkolů je naplánovat výrobu dílů pro zákazníky tak, abychom byli efektivní a ekonomičtí. Komunikujeme s naší výrobou a okamžitě reagujeme na případné problémy, či změny. Jsme výrobní podnik, takže se v rámci výroby může pokazit spousta věcí. Kvalitou vstupního materiálu počínaje, přes poruchy výrobních strojů, nemocností personálu, až třeba po nedostatek obalového materiálu.

Jsem proto zvyklý okamžitě reagovat. Zjistit aktuální problém, zjistit dopad na připravený výrobní plán a hlavně, najít co nejdříve řešení problému. Ať v rámci termínů a množství původních zákaznických požadavků, nebo vstoupit do jednání se zákazníkem a na základě znalosti interních procesů najít vhodné řešení se zákazníkem, aby nebyla ohrožena jeho výroba. Případnými posuny termínu počínaje a zvláštními leteckými transporty konče.

Jde mi vždy o to, abych problém neviděl pouze z jedné strany, ale abych pochopil příčinu problému znal pohledy a stanoviska všech stran a pokusil se najít optimální řešení, které bude schůdné pro všechny zainteresované strany. Je to tedy hlavně o komunikaci. O efektivní komunikaci, založené na datech a faktech, která pomůže problém rozkrýt a vyřešit. V rámci všech zákazníků a výrobků jde o velice široký záběr. Nemůžu znát všechny věci do detailu, ale musím mít o každé věci určité povědomí. Musím se tedy spoléhat na kolegy, kteří si plní své každodenní cíle a já působím jako supervizor, který je připraven, při jakékoliv odchylce od standardního průběhu procesu, okamžitě  "naskočit" do vzniklého problému a na základě znalostí a zkušeností kolegy podpořit jak radou, tak i třeba aktivní osobní účastí na jednáních na vyšším stupni. v rámci eskalace problému. Jde tedy o zachování klidu a racionality, které jsou v případě konstruktivního řešení problémů důležité.

Tak jako všechno, tak i tyto věci se dají měřit. Jedním z našich ukazatelů je 100% úspěšnost v rámci dodávek dílů k zákazníkům. V rámci roku se pohybujeme kolem 99,5%, kdy je zboží odesláno a dodáno tak, jak je zákazníkem požadováno a pouze 0,5% jsou případy, kdy po domluvě se zákazníky posíláme naše zboží v pozdějších termínech. Ale vždy tak, aby nebyla u zákazníka ohrožena výroba. Z pohledu logistiky jsme u všech našich zákazníků vedeni jako A-dodavatel. A to se jedná o oblast automotiv, kde je vše nastaveno na maximální náročnost. Neexistuje, že bychom způsobili zastavení linek, protože následné penále by bylo jak pro naši firmu, tak i pro většinu firem v rámci celého výrobního řetězce likvidační.

Automotiv je opravdu taková vyšší škola, kde jsou ty nároky a tlaky v rámci řetězce jedny z nejvyšších. V rámci firmy jsou na jednotlivá oddělení také kladeny požadavky na co nejvyšší efektivitu výroby a nacházení finančních úspor. Proto musím v práci chodit a zkoumat, jaké činnosti by se mohly dělat lépe, jednodušeji, ale stále v rámci nastavených pravidel a postupů, aby tyto změny neměly vliv na kvalitu, bezpečnost práce, nebo jiné zákonné normy. A to všechno se snažím dělat s lidským přístupem, protože nejsme stroje. Snažím se přistupovat k lidem s pochopením a empatií. Jsem připraven lidem naslouchat. Brát si maximum z toho, co mi říkají a jak by oni, ti z praxe, jednali, nebo věci řešili. Ale zároveň musím být připraven si za rozhodnutými věcmi stát a rozhodnutí si obhájit, jako nalezení toho nejlepšího způsobu řešení v té době a za těch okolností. Neschovávat se alibisticky za někoho jiného.

Také po Hradci se občas snažím chodit a dívat se na věci jinou optikou. Na obyčejné věci za pár korun a ne na nějaké megaprojekty.

Jak v soukromém, tak i v pracovním životě se tedy opravdu snažím řídit jak srdcem, tak i rozumem. 🙂

Z oblastí, které město řeší by mi nejblíže byla problematika dopravy, vnitřní správy, finance a částečně rozvoj města. Zde si umím představit zlepšení na základě solidní analýzy současného stavu, potřeb Hradečáků a následnou přípravu řešení odladěného s občany města. Jen za MHD dáváme desítky milionů Kč ročně a autobusy vidím prázdné. Na druhé straně přestupovat z autobusu na autobus v rámci města mi také nepřipadá ideální.

Bc. Felix Hanek

30 let, odhadce a správce nemovitostí, soukromý podnikatel, člen výboru pro územní plán J.Hradce, nestraník, Jindřichův Hradec I

Narodil jsem se v Jindřichově Hradci. V Hradci bydlím, podnikám, mám rodinu, příbuzné a kamarády, trávím volný čas a nikdy jsem neměl v úmyslu město opustit. Ať už kvůli Praze nebo zahraničí. S manželkou máme dvě malé děti a bydlíme v novostavbě na Radouňce, na kterou jsem si celou dobu výstavby také dohlížel. Z těchto důvodů mi není Jindřichův Hradec lhostejný, a proto jsme se začali v roce 2017 s partou Hradec srdcem a rozumem účastnit veřejného dění.

Střední školu jsem absolvoval na Obchodní akademii TGM, obor Ekonomické lyceum. Během studia jsem krátce provozoval vlastní e-shop. Po maturitě jsem se místo dalšího studia, na rozdíl od většiny svých přátel, dal do podnikání v realitní oblasti. Prošel jsem dvěma celorepublikovými realitními kancelářemi, přičemž na přelomu let 2016/2017 jsem nakonec zakládal vlastní malou jindřichohradeckou realitní kancelář. A jelikož jsem v roce 2015 již věděl, co mě baví, podal jsem nakonec přihlášku i na tu vysokou školu. Jednalo se o dálkové studium vysoké školy Bankovní institut v Praze, obor oceňování majetku, specializace odhadce nemovitostí. V červnu 2018 jsem bakalářské studium úspěšně dokončil státní zkouškou, čímž jsem získal bakalářský titul. Nyní mám i živnostenské oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité a věci nemovité.

Nakonec jsem se však rozhodl rozšířit rodinné podnikání. Aktuálně se tedy živím maloobchodem - kamenné prodejny máme v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Realitní trh zůstává však nadále nejen koníčkem, ale i prací. Jako správce se starám o nemovitosti celé rodiny v J. Hradci, ale i o činžovní dům s komerčními prostory v Chýnově u Tábora. To je zdroj mých dalších příjmů. Ale také starost o údržbu od malování až po výměnu oken a vymýšlení energetické úspornosti. Poslední 4 roky pracuji v poradním orgánu zastupitelstva města ve Výboru pro územní plán, což je oblast, která mi sedí.

Kromě výše uvedeného se rád potkám s kamarády v pátek večer na pivu, mám rád sport, především auto/moto. Po vyzkoušení třeba i sportovního Nissanu 350Z jsem se dostal postupně až k elektromobilu. Stal se ze mě skoro až elektro-nadšenec, na elektromobil nedám dopustit a aktuálně řeším fotovoltaiku, jak být co nejvíce soběstačný na externích zdrojích, jak co se týče bydlení, tak právě nabíjení elektromobilu. Jsem člověk pravicově a demokraticky orientovaný. Nemám rád ani bruselské, ani domácí byrokratické úřadování. Nesnáším totalitní autoritářské režimy omezující osobní svobodu. Zastávám štíhlý stát, nízké daně, každému dle zásluh a mám rád zdravý selský rozum.

Na co jsme hrdý nebo co dělá dobré jméno J.Hradci?

Naše rodina byla jedna z prvních podnikatelských subjektů ve městě po revoluci 1989. I přes obrovskou nejistotu se postavila na své nohy a začala prostřednictvím obchodu v Panské ulici sloužit lidem na tržních principech. Za tu dobu jsme obsloužili stovky tisíc zákazníků. Dá se tedy říci, že potřeby hradečáků a přání turistů dobře známe. Máme dlouholeté stabilní vztahy s dodavateli, kteří si nás váží a dobře vědí, kde je J. Hradec. Stále rozšiřujeme služby dle potřeb Hradečáků.

Po střední škole jsem se začal poměrně slušně živit sám a mám i odpovědnost za rozrůstající se rodinu. Také ale o prarodiče, kteří jsou stále aktivní, byť se jim čas od času přihodí nějaká zdravotní potíž a potřebují naší pomocnou ruku.

Jako realitní makléř jsem pomohl mnoha lidem nalézt dobré bydlení, dle jejich představ a vím, co obnáší se o nemovitosti starat a udržovat je v dobré kondici. Děda s babičkou vždy preferovali péči o dům v historické části J.Hradce, aby slušně vypadal místo toho, aby si kupovali třeba drahá auta či dovolené. Tyto priority přebírám i já. Vlastnit znamená především odpovědnost a řádné nakládání s finančními prostředky. Touto optikou bych byl rád, kdyby se i radnice dívala na svůj majetek, který slouží nám všem.

Z oblastí, které spravuje město, by mi nejvíce vyhovovaly agendy Správa majetku města, Výstavba a územní plánování, Správa bytů, kde bych si určitě uměl poradit a vnést tam nový kus racionality.

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

76 let, ředitel ENKI, odborník na zeleň, klima a práci s vodou v krajině, zastupitel města, nestraník, Jindřichův Hradec I

V J.Hradci je respektovanou osobou. Jako ředitel ENKI, o.p.s  patří ve vědeckých kruzích k předním českým klimatologům a hydrologům, kterým se daří chránit a obnovovat přírodu propojením technologie a přírodovědných postupů. To je využíváno hlavně při obnově krajiny po rozsáhlé těžbě. Z těch pro veřejnost zajímavějších projektů stojí za zmínku chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, účast na projektech na obnovu oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima. Dr. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, kde také přednáší. Přednášel 7 let po sobě semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku...

V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami. V Hradci zásadně přispívá k záchraně historického domu, který byl jejich rodině navrácen restitucí v nevalném stavu. Velkým darem je jeho schopnost i poměrně složité biologicko-chemické procesy vysvětlit laické veřejnosti a ukázat konkrétní přínos aplikované teorie v praxi s hmatatelnými výsledky.

Na co může být Honza hrdý a jak přispívá k dobrému jménu J. Hradce v Evropě a ve světě?

Účastní se, nebo je garantem, mnoha mezinárodních projektů s cílem pomoci lidem správně pochopit příčiny měnícího se klimatu, abychom mohli správně a adekvátně na tyto změny reagovat. Abychom si stále udržovali komfort života ve městech a regionech s minimálními finančními náklady. Honza je nejen vědec-biolog, ale také chemik, fyzik a matematik, což mu umožňuje všechny vědomosti integrovat do nalézání řešení.

Z posledních projektů lze zmínit Inteligentní regiony – informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj, do kterého se zapojila ČVUT Praha, VÚT Brno a dalších 20 výzkumných organizací. Výsledkem jsou patenty a metodiky postupů snižující globální oteplování včetně strategie rozvoje energeticky udržitelného regionu, postupy správného hospodaření v krajině, abychom nevyschli, čištění odpadních vod, čistírenských kalů, úpravy bioplynu, funkce odlehčování komor srážkových vod, využití rybničních sedimentů, optimalizace rybích obsádek atd.

Je autorem či spoluautorem mnoha desítek knih, nové metodiky vzdělávání pracovníků městských úřadů, výukových materiálů pro školy, které byly kromě nejčastějších jazyků přeloženy také třeba do korejštiny, polštiny, italštiny a perštiny.

Adaptační strategie měst na klimatickou změnu nejen zkoumá, nalézá správná řešení, ale také vyučuje na školách v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Education for Plant Literacy“ zahájeným 1.1.2022, projekt je veden Pedagogickou fakultou JČ univerzity a ENKI garantuje odborné podklady. Cílem je vysvětlení funkce vody a rostlin v klimatu na úrovni školní výuky s využitím cenově dostupných přístrojů.

Je členem mezinárodních týmů pro obnovu krajiny a ochlazování měst prostřednictvím stromů a vegetace.

Jako ilustraci lze doporučit dvě videa na odkazu Sluneční energie, voda v krajině, vegetace – Metodika výuky pro žáky 9. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií (jcu.cz) Jak chladí rostliny a proč potřebujeme stromy

Ing. Libor Votava, PhD.

52 let, učitel ekonomie na FM VŠE Praha, zastupitel města, člen finančního výboru, Svobodní, 52 let, učitel ekonomie na FM VŠE Praha, zastupitel města, člen finančního výboru, Svobodní, Jindřichův Hradec IV

Narodil jsem se do zemědělské rodiny a skrze jindřichohradecké gymnázium vedla nakonec má cesta na čerstvě otevřenou Fakultu managementu patřící pod VŠE. Během svých studií jsem začal na fakultě pracovat a jako vyučující zde pracuji dodnes. Mezi mé koníčky patří sport ve všech formách, v současnosti se věnuji hlavně stolnímu tenisu, ale rád si zaběhám nebo zahraji jinou míčovou hru, třeba tenis nebo fotbal, se svými syny.

Kromě dvou dospělých synů mám i dvě dcery, které jsou ještě školou povinné, a tak jim s manželkou věnujeme větší péči než synům. Už nějakou dobu všichni bydlíme v krásné čtvrti „Na Palici“ a Jindřichův Hradec proto rozhodně nehodláme opouštět.

Mgr. Libor Vondráček

28 let, právník, člen výboru pro rozvoj města J.Hradce, předseda Svobodných, Svobodní, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci. Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon - Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat osmým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. Během základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou - bývalým státním zástupcem.

To vysvětluje mé studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které jsem dokončil v září 2019 a na které aktuálně navazuji rigorózním řízením na Karlově univerzitě. Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně a pomohlo mi k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice republikového předsedy Svobodných. Toho jsem dosáhl i díky zlepšení formulace svých myšlenek, ke kterému mi pomohlo moderování v Rádiu Česká Kanada, kde jsem se setkal s řadou zajímavých lidí z našeho regionu.

Na co jsem hrdý a nebo co dělá dobré jméno J.Hradci?

Jako jediný jindřichohradečák v celé historii soutěže Matematický Klokan jsem vyhrál celorepublikovou soutěž s maximálním počtem bodů. Jsem nejmladším předsedou parlamentní strany v historii samostatné ČR, což ukazuje ostatním, že J. Hradec je ve svých myslích město otevřené mladým lidem a že každý má příležitost jít za svou výzvou. K J. Hradci se všude hrdě hlásím.

V roce 2020, s předáním v roce 2021 kvůli covidu, jsem převzal cenu z rukou předsedy poslanecké sněmovny za mimořádný přínos pro rozvoj parlamentarismu – cenu Františka Riegra udělovanou Parlamentním institutem, což mě jako právníka velmi potěšilo, protože šlo o poměrně náročné úvahy a konstrukce zasahující do ústavního práva. Svým názorem jsem se nemýlil a své teze obhájil.

V rámci agendy úřadu by mi nejvíce vyhovovala oblast práva a dohledu nad dodržováním správných postupů ze strany rady města a celého zastupitelstva. Zároveň rád pomohou s hledáním nových řešení, jak co zprůchodnit, zařídit a zrealizovat v rámci zákonů a nastavených pravidel díky tomu, že mám vazby na další republikové kolegy z jiných zastupitelstev a ti už mají mnohé cestičky prošlapané a požehnané nadřízenými orgány. Pokud bude nová radnice chtít dělat některé věci jinak, efektivněji než doposud, bude takovéto služby potřebovat.

Veronika Dupalová

38 let, vedoucí provozu a prodeje v soukromé firmě maloobchodu, nestraník, Jindřichův Hradec III

Už 38krát jsem v J. Hradci slyšela z jara zpívat kosa, jak se říká. Byť jsem 4 roky dojížděla do Třeboně na Obchodní Akademii, kde jsem složila maturitu, Hradec jsem nikdy na delší dobu neopustila.

Do práce jsem nastoupila jako poradce prodeje ve značkové prodejně YDD!. Zde jsem se postupně přes jednotlivé činnosti propracovala až na pozici Senior konzultant a vedoucí prodejny, kde jsem odpovídala za všechny provozní a účetní operace. Také jsem zprostředkovávala podněty od zákazníků ke zlepšování procesů a služeb a zajišťovala podporu pro ostatní prodejny.

Jsem vdaná a mám dvě děti. Jsem aktivní člověk, jenž využívá každou minutu svého dne k aktivitám s dětmi, k procházce či posezení s přáteli. Zejména v komunitě maminek diskutujeme o dění kolem sebe a jsem ráda, že existuje možnost, jak dát podnětům maminek většího slyšení. To je také důvod, proč jsem se rozhodla aktivně převzít odpovědnost a podpořit potřeby hradeckých rodičů svojí kandidaturou. Jindřichův Hradec vnímám jako vitální chytré rodinné město, proto mě trápí zavádění mrtvých zón a kácení stromů, které se kácet nemusí, aniž by někdo domyslel důsledky a zvážil všechna pro a proti.

Mgr. Danuše Bednářová, DiS.

57 let, podnikatelka v oboru zahradní architektura, krajinná tvorba a komplexní péče o dřeviny, členka komise pro životní prostředí, nestraník, Jindřichův Hradec IV

Narodila jsem se v J.Hradci a kromě studia na vysoké škole v Českých Budějovicích jsem svoje rodné město neopustila, takže se dá říct, že jsem duší patriot. Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery, které se vydaly do světa na zkušenou. Budu ráda, když jednou najdou cestu a příležitost vrátit se zpět do Hradce. Na srdci mi leží hlavně příjemné žití v našem městě. A k tomu z mého pohledu patří veřejná zeleň. Především stromy, které tady pro budoucí generace zanechali naši předkové. Vadí mi, jak se k těmto velikánům přírody chováme. Často si nevážíme jejich obrovského přínosu, kterým je zadržování vody, zabraňují erozy půdy, produkují kyslík, zvyšují vlhkost vzduchu, snižují a tlumí výkyvy teplot, zachycují prach a poskytují nám blahodárný stín. Viz park Husovy sady, nad kterým stále visí platné povolení ke kácení. Dokud nebude zrušeno, mohou být tyto stromy kdykoli pokáceny z koncepčních, nikoli ze zdravotních důvodů.

V úctě a v péči o tyto velikány má město velkou příležitost ke zlepšení. Ne dotace, ale pochopení celkové symbiosy člověka a přírody může přinést ideální klima pro život ve městě. Všímám si toho při pobytech v zahraničí, zejména ve Finsku, kde lze nalézt dobré inspirace, jak prolnout město s přírodou. Buďme moudré město a neobracejme přírodu proti sobě.

Drahomíra Žabková

75 let, aktivní důchodce, zakladatelka očních optik Žabková, nestraník, Jindřichův Hradec II

Jelikož pocházím z Č. Budějovic a celý život podnikám v J. Hradci, cítím se být hrdým Jihočechem. Do Jindřichova Hradce jsem přišla v roce 1966. Nastoupila jsem do státního podniku jako oční optička. Od roku 1991 jsem se postavila na vlastní nohy a začala v oboru oční optik podnikat. První soukromou optiku jsem založila v J. Hradci, následoval Český Krumlov, Dačice, Pelhřimov a Třeboň. Optika a práce se zákazníky je můj celoživotní koníček, kterému se věnuji již přes 50 let. Před pár lety jsem přenechala zaběhnuté podnikání mladším, tudíž mám již čas i na četbu, sportovní turistiku a sledování společensko kulturního dění.

Bc. Miroslav Ledecký

44 let, řemeslný podnikatel, majitel soukromé truhlářské firmy s 24 letou tradicí, nestraník, Děbolín

Před 44 lety jsem se narodil v Jindřichově Hradci. Vyučil jsem se jako truhlář a v tomto oboru podnikám 24 let. Při práci jsem vystudoval střední školu obor Hotelnictví a turismus a posléze i vysokou školu obor Management a marketing služeb. Chci aplikovat smysluplné hospodaření a zdravý rozum, před nelogickými projekty z dotačních programů. Regionální politika je jiná než státní, proto volte v Hradci srdcem a rozumem.

Na dotaz ČT jsem se odborně vyjádřil ke stavu rozhledny v Děbolíně.

Hana Grausamová

52 let, zdravotní sestra, lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče, nestraník, Jindřichův Hradec V

Vynechám klasické profilové nudnosti a řeknou rovnou, že miluju život, pohyb, dobrou společnost a výzvy. Největšími hodnotami jsou pro mne rodina a práce, které mi umožňují trávit čas a pomáhat druhým. Neumím sedět se založenýma rukama, proto naplňuji svůj život každou minutou nejrůznějšími aktivitami, zaměřenými převážně na kolektivní pohybové činnosti. Nejraději mám práci s dětmi a volnočasové akce spolu s celými rodinami. Jsem upovídaná, jednám přímo a bez přetvářky, ctím fair play. Mám ráda moře, hory, cestování a dobrou muziku. S oblibou se podívám i na staré filmy, nebo si přečtu dobrou knížku. Přátelé o mně říkají, že jsem nespoutaný živel, který nic nesrazí na kolena a do všeho jdu naplno a srdcem. Nelíbí se mi politikaření a také se mi špatně dívá na věci, které nejsou dobře a lidé se kvůli nim zbytečně trápí, místo aby žili svůj život naplno, svobodně s minimem omezování. Proto jsem se také rozhodla aktivně podpořit kandidátku Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, aby se hlas všech aktivních rodičů a skvělých Hradečáků, které mám kolem sebe, dostal do zastupitelstva. Třeba nás bude dost, co nezůstanou sedět doma na zadku a přijdou k volbám, abychom pro sebe mohli něco udělat, změnit zažité poměry a některé věci zlepšit.

Jan Mol

42 let, policista PČR - psovod, cvičitel psů, nestraník, Jindřichův Hradec IV

- Narodil jsem se v Jindřichově Hradci.
- Do Jindřichova Hradce jsem se přestěhoval z obce Číměř před 15 lety.
- Jsem ženatý, mám dvě děti školou povinné.
- Sloužím u Policie České republiky na Oddělení služební kynologie v Jindřichově Hradci.
- Mezi mé koníčky patří především rybaření, kterému se věnuji od dětství. Vzhledem k mému povolání je to vynikající relax.
- Pokládám za velmi důležité zkvalitnění komunikace mezi městem a občany, mojí prioritou je bezpečné město v mnoha ohledech.

Přečíst článek jak náš kolega pomáhá a chrání.

Jana Závodská

52 let, ředitelka a majitelka společnosti v oboru nanotechnologií, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Vít Kos

37 let, šéfkuchař v rodinné restauraci s penzionem Černej pták, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v Jindřichově Hradci a kromě čtyř let, kdy jsem studoval na Hotelové škole v Pelhřimově, zde žiji nepřetržitě. Již čtvrnáct let s celou rodinou provozujeme restauraci a penzion. Jsme rádi za skvělou přátelskou atmosféru, která u nás díky pohodovým stálým hostům panuje. Ale k úplné spokojenosti ještě něco chybí. Je to způsob, jakým se vedení města chová k podnikatelům a živnostníkům, jako jsme my, ale také k turistům. Proto jsem uvítal možnost aktivně podpořit kandidátku Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, aby se potíže a starosti našich zákazníků a přátel dostaly až ke slyšení do zastupitelstva. Pokud se chceme považovat za turisticky přívětivé město, musíme se k lidem také přívětivě chovat. Ne byrokracie, ale dobré služby a přátelské vztahy posouvají město dál.

Jan Hejna (alias Dr.Jéňa)

44 let, tatér a zakladatel tattoo studia Body Art HRAD, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Iva Jonová

51 let, hlavní účetní Centra sociálních služeb, trenérka házené v J. Hradci, nestraník, Buk

Na profilu se pracuje..

Petr Růžicka

22 let, podnikatel OSVČ, zakladatel Gladiators Gym v J. Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec V

Na profilu se pracuje..

Michal Gurka

38 let, technolog a programátor ve strojírenství, trenér hokeje v J. Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec V

Již 36 let žiji ve svém rodném městě. Vystudoval jsem strojírenský obor programování a obsluha CNC strojů na střední odborné škole v Sezimově Ústí, kde jsem také složil maturitu. Po splnění povinné vojenské služby jsem začal pracovat ve svém oboru ve firmě KTW s.r.o (později HUSKY). V současnosti pracuji ve firmě MAS Kovosvit zpět v „Sezimáku“ na pozici technologa a programátora v nově vzniklé divizi kooperací.

Aktivně sportuji. K hlavním aktivitám patří kolo, tenis, fotbal, Raw Gym a workout.

Mojí srdeční záležitostí je však lední hokej, kterému se věnuji již od šesti let. Co mne v mládí trenéři naučili, to se nyní snažím předávat i já dál, když příležitostně vypomáhám jako trenér mládeže. Práce s mladými hokejovými nadějemi mne baví a po skončení aktivního hraní bych se chtěl této činnosti více věnovat. Proto jsem v roce 2017 absolvoval i trenérský kurz licence C. Jako kapitána mne těší podpora ostatních hráčů, což se jim snažím oplácet tím, že se stále vzdělávám, sleduji nové trendy a získávám zkušenosti, které bych mohl předávat zpět hradeckému hokeji. Ať už se ve sportu děje cokoli, vždy by se mělo ctít FairPlay a zájem sportovců, a především mladých sportovců, by měl být na prvním místě. Na ledě se občas poperem, ale pak si podáme ruku a jdeme pivko. To možná odlišuje sportovce od byznysmenů.

Filip Votava

23 let, student pedagogické fakulty, kapitán fotbalového A-družstva v J. Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec IV

„Přál bych si zdravé město, se zdravými lidmi a širokým spektrem možností na sport a pobyt v přírodě“

Ing. Pavel Kožich

47 let, podnikatel, majitel firmy v oboru účetnictví, daní a financí, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Vlastislav Košner

50 let, řemeslník a chovatel koní, člen dopravní komise, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v březnu 1972 jako Hradečák. Kvůli své zrakové vadě jsem svá studijní léta od základní školy až po maturitu na gymnáziu absolvoval v Praze. Na jaře roku 1992 jsem se už mohl vrátit zpět do Jižních Čech,
jelikož jsem získal odborné vzdělání v oblasti celní deklarace a tím pádem našel uplatnění jako celní deklarant, posléze jako vedoucí celní deklarant na přechodu v Nové Bystřici. Po vstupu do EU jsem se věnoval dalším profesím převážně komerčního zaměření. Nejprve jako disponent balíkové služby Transportexpress, později na Kasalově pile v obchodním oddělení. Posledních 7 let pracuji jako strážný a vedoucí skupiny ostrahy rezidenčního objektu. Současné povolání mi zároveň umožňuje více se věnovat chovu koní, což mě naplňuje více skoro 20 let.

Po několika letech zkušeností v komunální politice jako zastupitel a člen ODS, stále sleduji politické dění, snažím se držet širší obzor skrze zdroje jako Academia Bohemika atd. Filosoficky mě hodně inspiruje Karel IV, Čingischán, Edmund Burke. Lev XIII.. Pius X. Sám sebe bych zařadil mezi konzervativce se sympatiemi k lidovému kapitalismu dle G. K. Chestertona a H. Belloca.

Ve volných chvílích se věnuji koním, cyklistice, filosofii a řemeslům.

Po delší odmlce jsem se rozhodl opět vrátit k aktivnější politice a pomoci s technickými a ideovými postupy v místním zastupitelstvu, protože mám pocit, že se z politiky vytratil myšlenkový obsah, filosofické zaměření a vize a to není dobré.

Ing. Martin Holický

30 let, plánovač výroby v nadnárodní společnosti Pollmann CZ, nestraník, Jindřichův Hradec II

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické, trvale usadil, ale nenašel profesní uplatnění. Proto v současné době pracuji v Českých Budějovicích jako asistent ve stavebninách. Dění v Jindřichově Hradci mi není lhostejné, a proto jsem se rozhodl podpořit inspirativní program Hradec srdcem a rozumem + Svobodní.

Bc. Lenka Jirků

41 let, všeobecná zdravotní sestra v nemocnici J.Hradec, nestraník, Jindřichův Hradec III

Lenka k nám přináší zkušenosti z okolních měst. Narodila se v Pelhřimově, vyrůstala v Pacově, kde také chodila do Základní školy a dosud tam žijí její rodiče. V Táboře studovala Střední zdravotnickou školu. Po maturitě se odstěhovala do Jindřichova Hradce, kde začala pracovat v Okresní nemocnici. Následně si pět a půl  roku vyzkoušela práci na LDN. Roku 2003 dělala post graduál specifikace interního oboru. Od roku 2004 pracuje na neurologii v jindřichohradecké nemocnici. Vystudovala bakalářské studium Všeobecná zdravotní sestra. Je rozvedená, má 3 děti, z toho jedny dvojčata J Největším odpočinkem jsou pro ní výlety s dětmi, kterým věnuje veškerý volný čas. Když má přeci jen chvíli pro  sebe poslouchá hudbu a čte historické knihy. Přátelé o ní říkají, že je společenská a nikdy neodmítne podat pomocnou ruku.

JUDr. Pavel David

76 let, důchodce, státní zástupce ve výslužbě, poradce v oblasti kriminality, nestraník, Jindřichův Hradec II

Jsem absolventem vysoké školy, Právnické fakulty UK v Praze. Po skončení vysoké školy jsem začal pracovat na prokuratuře - nejprve 10 let v Jindřichově Hradci, a poté 10 let jako okresní prokurátor v Pelhřimově. Následně, až do odchodu do důchodu (v roce 2016) jsem pracoval jako státní zástupce v Jindřichově Hradci.

Mám nejrůznější zájmy a v poslední době se intenzivně věnuji zejména mariáši jako hráč, ale i jako funkcionář. V Jindřichově Hradci mám 2 děti a 4 vnoučata, proto mi záleží na tom, aby se městu dařilo. Takže jsem se rozhodl podpořit naději na změnu svými zkušenostmi a kandiduji za Hradec srdcem a rozumem + Svobodní.

Felix Hanek

89 let, důchodce, jeden z prvních soukromých podnikatelů v J. Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec I

Na profilu se pracuje..

Václav Picka

49 let, předseda osadního výboru a sportovního spolku, podnikatel v oblasti stavebnictví, cvičitel svobodného psa Maxe, nestraník, Buk

Na profilu se pracuje..

Naše parametry

  • 1 286 let zkušeností
  • Průměrný věk 47 let
  • Nejmladší 22 let, nejstarší 89 let
  • 8 žen a 19 mužů
  • 1 docent, 2 magistři, 3 doktoři, 4 inženýři, 3 bakaláři
  • 12 podnikatelů a živnostníků

Tisková zpráva:

Dostane se na radnici rozum a srdce Hradečáků?

Potřebovali jsme alespoň jednoho zastupitele, abychom mohli strčit nohu do dveří, pokud se nám podnikatelům bude dít nějaké příkoří. Nakonec jsme díky důvěře občanů skončili ve volbách 2018 na druhém místě a po rozpadu ČSSD fakticky první....

Celý článek

„Sestavili jsme pro vás tým, který je schopen svými zkušenostmi a odborností se ujmout na 4 roky vedení radnice a naplnit pro vás program.“

„Je mezi námi mnoho návzájem se doplňujících individualit, do boje však nechceme jít osamoceni, ale společně. Proto od vás potřebujeme velký křížek pro celou kandidátku.“