Zastupitelé dali stopku vykácení parku, policejní hodině a milionovým WC na dvě použití…

Program osmého jednání zastupitelstva byl nabitý a jednání se v mimořádně teplém dni protáhlo téměř do osmé hodiny večerní. Do debaty se alespoň na chvíli zapojila většina zastupitelů a také zástupci veřejnosti v bodě 25, který byl zařazen do programu z naší iniciativy. Jak je z titulku patrné nakonec se nám podařilo získat pro náš návrh absolutní většinu hlasů všech zastupitelů a parku už nehrozí vykácení na základě usnesení z roku 2011. Debata byla ale pestrá i u dalších témat a více podrobností se dozvíte u jednotlivých bodů.

Pozornost si tak zaslouží určitě debata v bodech 5, 7, 10, 11, 1325.

Videopřenos: 15:55-19:54

7. zastupitelstvo živě

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 26. června 2019

 

Zahájení – účast (bod 1)
Červnového zastupitelstva se neúčastnili pouze tři zástupitelé a všichni z ČSSD.

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 7:54-11:47

Než se dostali zastupitelé k prvnímu hlasování, počkali ještě na později příchozí, tak aby se nehlasovalo během jejich prezence a mohli se hlasování také zúčastnit.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 11:47-12:54

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2018 a Zpráva o činnosti dozorčí rady (bod 4)
Čas videa: 12:54-18:18

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Analýza vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě (bod 5)
„bere na vědomí – Analýzu vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě Jindřichův Hradec ze dne 11. 4.2019
Čas videa: 18:18-56:19

Bod uvedl starosta Mrvka, který upozornil na charakter alternativního hlasování v usnesení (část 2.), kde navrhl pouhé tři varianty řešení. Připomněl, že první část usnesení hlasovaná také zvlášť znamená jen vzetí analýzy na vědomí.
Jako první se s reakcí ozvala Milada Petrů, která upozornila na to, že se jedná o zbytečný zásah do podnikání, jelikož otevírací doby v podstatě již dnes odpovídají hodinám stanoveným v materiálu a v případě výjimečné akce by se staly bičem na provozovny, které by měli mimořádně otevřeno déle (svatby, oslavy atp). Obecně závazná vyhláška tak podle ní není nijak schopná pozitivně ovlivnit negativní jevy ve veřejném prostoru.
Následoval příspěvek Tomeše Vytisky, který se dotázal, zda je dostatečně komunikováno s Policií ČR a není plánováno posílení spolupráce v inkriminované době. Na to reagoval starosta Mrvka, který zmínil, že na Policii nejsou žádné páky a pomáhají městu při konání velkých akcí jako pouť a Pivní slavnosti.
Poté do debaty přispěl Jarda Chalupský, který zmínil, že daný materiál nepůsobí jako analýza, ale spíš jako podrobnější popis problému, který už na zastupitelstvu byl jednou popisován. Rád by přitom viděl větší komunikaci s provozovateli hostinských činností, která podle jeho informací od provozovatelů neprobíhá. Vnímá prostor pro větší spolupráci mezi podnikateli, městskou policií a městem. Reakce starosty Mrvky byla tentokrát obsáhlejší, když zapochyboval nad tím, zda lze jednat s těmi, co nemají zájem o jednání. Zmínil, že cílem není omezovat podnikání, i když některé dle něj možná ani nelze považovat za slušné podniky. Dále pak ještě zmínil, že 2 strážníci těžko mohou vzdorovat, když se z provozovny ven vyrojí v jednu chvíli 40-50 podnapilých hostů.
Do diskuse se zapojil i Ondřej Pumpr, který zmínil dobrou zkušenost Českých Budějovic s řešením této problematiky. Upozornil na to, že je třeba dlouhodobý dialog mezi městem a provozovateli, a poukázal na to, že materiál k usnesení podle něj nemá nic společného s analýzou. Dobrou zkušenost pak demonstroval přečtením článku, který právě popisuje vývoj události v Českých Budějovicích. Jarda Chalupský podpořil slova Ondry Pumpra a vyvrátil to, že by podnikatelé nechtěli jednat. Sám z pozice podnikatele několikrát jednání inicioval, ale bez odezvy z města. Poté ještě připomněl, že při zavedení „policejní hodiny“ se vyvalí možná ještě více lidí z provozovny najednou, a tudíž to nic neřeší, naopak ještě zhoršuje. Na závěr pak připomněl, že chápe starosti petentů, kterým se tímto opatřením nepomůže a naopak je třeba mít na paměti, že v centru města bude vždy hlučněji než na periferii.
Starosta Mrvka následně reagoval s tvrzením, že nestojí proti podnikatelům, jen navrhuje zastupitelstvu řešení a je na něm, aby si některé z nich vybralo. Následně k řečnickému pultu pozval vrchního strážníka Müllera, který prohlásil: „Je nás osmnáct strážníků na zajištění nepřetržitého výkonu služby. Víkendy posilujeme, ale kapacita nestačí.“
Na jeho slova reagoval Tomeš Vytiska, který prohlásil, že pokud toto neumí a nezvládá městská policie řešit, pak vůbec neví, na co ji máme. Nechce-li Policie ČR dostatečně pomoci, pak je jí třeba zmínit, že při zrušení MěP by měla ještě více práce, a proto je třeba v jejím vlastním zájmu s veřejným pořádkem pomáhat. Položil poté řečnickou otázku „zda není možné udělat společnou hlídku MěP a PČR“. Starosta Mrvka poté zmínil, že by řešením bylo, aby byli 2-3 strážníci v centru města v inkriminované době.
Milan Urbanec následně promluvil jménem Policie ČR s tím, že nepodceňuje veřejný pořádek a přiklání se k řešení, které navrhuje Jarda Chalupský, aby se zaměřili na jednání s podnikateli. Ondřej Pumpr pak ještě připomněl, že si pamatuje pochůzkovou činnost MěP a PČR, která za jeho mládí fungovala účinně s tím, že dokonce docházelo k návštěvě takových zařízení a k lepší komunikaci.
Jarda Chalupský poté promluvil jako poslední a zmínil, že ta řešení počítají s dalšími náklady, ale on vidí prostor pro přeskupení úsilí městské policie na jiné priority, než noční botičkování. Aby to bylo vnímáno jako výzva pro bezpečnostní složky, kde mohou ukázat vlastní schopnost si s tím poradit, tak jak to dokázali majitelé ve svých provozovnách, a další investici z veřejných peněz vidí až jako poslední řešení.

Pro: 17

Zdrželo se: 3

Proti: 4

Neúčast: 3

Chalupský – R

Petrů – R

Votava

Pokorný

Pumpr – R

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec – R

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Analýza vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě (bod 5)
Schvaluje – přípravu obecně závazné vyhlášky v oblasti zabezpečení veřejného pořádku týkající se regulace provozní doby hostinských zařízení s těmito parametry:
– ukončení provozní doby nejpozději ve 24:00 hodin ve dnech neděle až čtvrtek, a nejpozději v 03:00hodin následujícího dne ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po nichž následuje státní či ostatní svátek ve smyslu příslušného právního předpisu
– provozní doba bude regulována v konkrétně vymezených lokalitách na území města, kde se ve zvýšené míře vyskytuje narušování nočního klidu v souvislosti s provozem hostinských zařízení.
Čas videa: 56:19-56:57

Pro: 8

Zdrželo se: 8

Proti: 8

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Analýza vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě (bod 5)
Schvaluje – přípravu realizace posílení a optimalizace kamerového systému v rámci exponovaných míst, a to vsouladu s Opatřením č. 5.1 Plánu prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 – 2023
Čas videa: 56:57-57:36

Pro: 15

Zdrželo se: 6

Proti: 3

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Analýza vlivu hostinských činností na stav veřejného pořádku ve městě (bod 5)
„Schvaluje – přípravu navýšení počtu strážníků včetně návrhu na finanční krytí z rozpočtu města“
Čas videa: 57:36-58:06

Pro: 21

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 6)
Čas videa: 58:06-1:47

V diskusi se jako jediný dotázal Tomeš Vytiska, zda nebyla cena slavností města známa předem, když se teď mimořádně rozpočet na ně navyšuje? Odpověď mu poskytl Radim Staněk, když zmínil, že některé kapely svou účast zrušily a musely se na poslední chvíli sehnat kapely jiné, dražší.

Pro: 20

Zdrželo se: 2

Proti: 1

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M. – U

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – R

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Návrh rozpočtového opatření č. 26/2019 – Stavební úpravy hygienického zařízení Tyršův stadion (bod 7)
Čas videa: 1:47-1:14:39

Další velmi diskutovaný bod uvedl starosta Mrvka, který mluvil o potřebě vybudovat u Tyršova stadionu WC zázemí mimo tribunu Tyršova stadionu, ale poblíž něj v místech přilehlých ke sportovní hale. Svůj nesouhlas s tímto návrhem vyslovil jako první Jaromír Kopřiva, který připomněl, že se tam budou brzy dělat velké komplexní změny a mělo by se vycházet z koncepce, ne že se prvně postaví záchodky a pak se bude řešit zbytek. Navíc se ty změny budou odehrávat během pár let a záchodky stejně na letošní procinkule stát ještě nebudou, takže se možná využijí 2x nebo 3x.
K této myšlence se následně přihlásil i Ota Kinšt, který připomněl význam celého areálu a byl by nerad, aby nově postavené záchodky komplikovali jeho rozvoj. Aby se později nestavělo něco k záchodkům, protože jsou nově opravené a neblokovaly tak následné koncepční návrhy. Soukromí pořadatelé přitom dosud vždy vše řešili po vlastní ose. Reakcí starosty Mrvky bylo připomenutí, že koncepční plány mohou přijít ještě později – jako v reklamě na natírání plotu a akcí se tam letos sice koná málo, ale mělo by jich tam být do budoucna víc.
Další v pořadí promluvila Milada Petrů, která potvrdila slova obou členů sportovní komise ohledně nekoncepčnosti budování WC zařízení. Zmínila, že podle slov paní místostarostky mají složit při pořádání dvou akcí ročně (pouť a pivní slavnosti), přičemž jedna z těchto akcí se nově ani nekoná ve sportovním areálu. Pro jednu akci ročně není 1,2 milionů málo a dalo by se to řešit TOITOIkami za současného využití WC přímo na tribuně Tyršova stadionu. V rámci výměny názorů na toto téma starosta Mrvka připomněl, že Milada Petrů by ze své pozice měla kvitovat zbudování toalet, což ulehčí podnikatelům, kteří zde budou něco pořádat a nebudou muset dovážet 20 TOITOIek. Milada Petrů pak následně ocenila snahu pomoci podnikatelům, ale druhým dechem dodala, že by se tato částka dala využít mnohem lépe než vybudováním toalet na Tyršově stadionu. Starosta Mrvka poděkoval za vysvětlení a to, že nejsme ve Zvonokosech.
Svou reakci přidal i Tomeš Vytiska, kterou poukázal, že dlouhodobě se připomíná neexistence koncepce a dělání jednotlivostí, což je i tento případ. Je nám opět předkládána z neznámých důvodů jednotlivost za 1,2 milionu Kč, což není tak malá částka, abychom je měli tímto způsobem investovat. Starosta Mrvka ještě dodal, že to podnikatelé vyřeší zvýšením částky na žádosti o doplatek.

Pro: 7

Zdrželo se: 7

Proti: 10

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů – R

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva – R

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt – R

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Návrh rozpočtového opatření č. 30/2019 – Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec (bod 8)
Čas videa: 1:14:39-1:21:06

V rámci tohoto bodu se přihlásil pouze Jarda Chalupský s tím, že se mu tento nápad líbí, jen by chtěl připomenout, že při zavádění nových technologií je třeba koukat kolem sebe a nezavádět s vidinou ušetření provozních nákladů poruchové technoloogie. Aby to nedopadlo jako s rozbitou závorou, která se nedá opravit, protože servisní firma zkrachovala, takže nám ta závora pak rok dva nepřináší nic. Pádný případ pak zmínil v souvislosti se bzučáky na vchodových dveřích ve školkách, které byly zavedeny, ale dnes pro nepraktičnost v podstatě odstaveny.
O spolehlivosti zaváděné technologie byl následně přesvědčen nejen starostou, který zmínil přísné podmínky dotačního programu a později jej o podrobnostech projektu informovali i zástupci samotného úřadu. Tím by se mohla rozšířit komunikace.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Návrh rozpočtového opatření č. 31/2019 – Dodávka WC modulu ulice Pravdova (bod 9)
Čas videa: 1:21:06-1:23:40

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Rozpočtový závazek na rok 2020 – Zpracování PD – Rekonstrukce ulice Janderova (bod 10)
Čas videa: 1:23:40-1:36:40

V souvislosti s tímto bodem jako první promluvil Ota Kinšt, který upozornil na to, že jde opět o jednotlivost a mělo by se to řešit v souladu s tím, co se minule řešilo, tedy parkoviště u MENZY. V závěru položil otázku, zda alespoň rámcově existuje představa, jak by měla celá oblast vypadat. Na to starosta Mrvka uvedl, že koncepce existuje, ale nezmínil se o jejím obsahu ani o tom, jak podobně obecná „dopravní“ koncepce k prostoru přistupuje, zda zohledňuje jiné než dopravní otázky (pak zmínil, že si to spletl s Jáchymovou ulicí). Uvedl, že se věc začala řešit, protože se jedná s majitelem navazujících pozemků z Rakouska, který je zdá se ochoten pozemky převést.
Absenci informace v materiálech o rozšíření dopravní cesty se zmínil Ondřej Pumpr, který se dočkal odpovědi, že je to čerstvá informace.
Jarda Chalupský dal následně Otu Kinštovi za pravdu a zmínil, že se mikroskopem díváme na detaily a ignorujeme vše kolem, což nepřináší dobré výsledky. Vzpomněl, že když nemáme koncepci, která třeba řekne, že je to klidová zóna a děti tam mají chodit pěšky, tak je předčasné tam dělat úpravy. Avšak podporuje odkup pozemku od rakouského majitele, který mu přijde jako dobrý přístup k uvedenému prostoru a jeho následnému řešení.
Tomeš Vytiska zmínil, že park je naše chlouba a nechtěl by ho osekávat na úkor dopravy, protože dojít z centra města k řece je luxus. Starosta Mrkva zmínil, že komunikace by zřejmě měla park zkrátit z boku o 1 metr.
Pro řešení situace koncepčně se vyjádřil i Jan Pokorný, na to starosta Mrvka požádal, aby vedoucí odboru doplnil informace o tom, které firmy se přihlásily.

Pro: 15

Zdrželo se: 8

Proti: 1

Neúčast: 3

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný – R

Pumpr – R

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt – R

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Rozpočtový závazek na rok 2020 – Zpracování PD – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova (bod 11)
Čas videa: 1:36:40-1:49:57

Úvod debaty se nesl v duchu právních výkladů, kdy starosta Mrvka aplikoval argumenty Ministerstva Vnitra související s „přijetím usnesení“ na „nepřijetí usnesení“, což je z právního hlediska zcela liché (pozn. autor je v poslední fázi studia právnické fakulty). Do debaty se později zapojili právníci Ondřej PumprTomeš Vytiska, kteří se mu to marně snažili vysvětlit. Přesto starosta trval na tom, že je třeba to právě z těchto důvodů řešit. Argumenty asi ani nemá smysl rozepisovat, protože to  bylo ze strany pana starosty skutečně velmi zmatené. Pokud máte enormní zájem o tuto debatu odkazuji na video 🙂
Nejprve se ovšem o slovo přihlásil Jarda Chalupský, který zmínil, že minule dali zastupitelé najevo, že nechtějí nic takového přijmout, že potřebují hlubší analýzu před schválením. Ta stále neexistuje, tak nerozumí tomu, proč si někdo myslí, že najednou budou hlasovat zastupitelé jinak, jen proto, že uplynul měsíc.
Ota Kinšt následně citoval část odůvodnění, ze které cítí nátlak na zastupitele, což mu bylo následně vysvětleno vedoucím odboru Ing. Kramperou.
Věcná debata proběhla na minulém zastupitelstvu a najdete ji zde.

Pro: 9

Zdrželo se: 3

Proti: 12

Neúčast: 3

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr – R

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt – R

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu města na podporu obnovy kulturního dědictví (bod 12)
Čas videa: 1:49:57-1:53:26

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Zřízení příspěvkové organizace města Jindřichův Hradec – záměr (PROTINÁVRH) (bod 13)
Čas videa: 1:53:26-2:25:30

Klub ANO ústy MUDr. Rytíře úspěšně přeložil PROTINÁVRH ve znění: „1. schvaluje
záměr provozování hvězdárny a planetária v Jindřichově Hradci městem Jindřichův Hradec formou příspěvkové organizace
2. schvaluje
záměr změny právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci
3. schvaluje
zřízení nové příspěvkové organizace za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií
4. ukládá
právnímu oddělení připravit příslušné listiny, dokumenty a činit právní kroky vedoucí k realizaci bodu 3 tohoto usnesení“

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek – R

Blížilová M. – R

Cihla

Rytíř – R, P

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – R

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Směna pozemku p. č. 1078/52 ost. plocha za pozemek p. č. 1078/51, ost. plocha, vše k. ú. Otín u J. Hradce – realizace (bod 14)
Čas videa: 2:25:30-2:26:44

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň – realizace záměru (bod 15)
Čas videa: 2:26:44-2:27:47

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Prodej pozemku p. č. st.72 k. ú. Horní Žďár – realizace (bod 16)
Čas videa: 2:27:47-2:29:11

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 19: Prodej pozemku p.č. 1849/15 v k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 17)
Čas videa: 2:29:11-2:30:54

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Prodej nově vzniklých pozemků p.č. st.229,st.230, 245/12,245/13,245/14 a zřízení služebnosti v p.č. 245/7 k.ú. Dolní Skrýchov – záměr (bod 18)
Čas videa: 2:30:54-2:34:14

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 21: Prodej části pozemku p. č. 1788, k. ú. Dolní Radouň – záměr (bod 19)
Čas videa: 2:34:14-2:35:36

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 22: Prodej části pozemku p.č. 118/9, obec J. Hradec, k.ú. H. Žďár u J. Hradce – záměr (bod 20)
Čas videa: 2:35:36-2:39:15

Pro: 21

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 23: Majetkoprávní vypořádání stavby „Cyklistické propojení Rezkova ul. – Dolní Skrýchov“ – ČD a.s. (bod 21)
Čas videa: 2:39:15-2:42:29

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 24: Smlouva o budoucí darovací smlouvě – část úseku komunikace III/12833a k.ú. Radouňka – Jčk (bod 22)
Čas videa: 2:42:29-2:42:30

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 25: Závěrečný účet DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (bod 23)
Čas videa: 2:42:30-2:44:18

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 26: Návrh na změnu Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu a na vyhlášení druhých výzev v rámci dotačních programů na rok 2019 (bod 24)
Čas videa: 2:44:18-2:46:16

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M. – U

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

PROCESNÍ HLASOVÁNÍ 27: Návrh zrušení usnesení č. 189/9Z/2011 o vykácení Husových sadů a zpracování nové koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech s ohledem na klimatickou změnu (bod 25)
Čas videa: 2:46:16-3:37:05

Znění procesního návrhu: „hlasování po jednotlivých bodech“.

Diskuse k bodu trvala více než 50 minut a začala příspěvky občanů. První byl příspěvek Lenky Navarové (ve zkratce pohled právního experta na oblast životního prostředí), Jiřího Plucara (pohled občana a člena spolku Přátelé parku Husovy sady) a Dagmar Zudové (pohled zahradní architekty).

Následovala diskuse zastupitelů, z nichž jako první se přihlásil autor návrhu Jan Pokorný, který měl stejně jako Dagmar Zudová připravenou prezentaci. Na podporu plánu Jana Pokorného se následně vyjádřili Milada Petrů, Jarda Chalupský, Jakub Rytíř a Libor Votava. Z prvního hlediska se k věci vyjádřili i Ondřej PumprTomeš Vytiska, kteří opět promluvili o problematice negativně formulovaného usnesení, které rada předložila, když svévolně upravila znění usnesení od navrhovatelů.
Projevy jednotlivých řečníků bojujících za zrušení usnesení o kácení parku se dočkávaly potlesku od přítomné veřejnosti, která v současném volebním období byla právě na tomto jednání zastoupena nejhojněji. Samotný výsledek hlasování k věci pak byl také nakonec oceněn potleskem, protože dopadl, byť těsně, ve prospěch zájmu přítomné veřejnosti.

Pro: 4

Zdrželo se: 5

Proti: 15

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 28: Návrh zrušení usnesení č. 189/9Z/2011 o vykácení Husových sadů a zpracování nové koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech s ohledem na klimatickou změnu (PROTINÁVRH) (bod 26)

Znění protinávrhu: „1. schvaluje
revokaci usnesení č. 189/9Z/2011 ze dne 24.8. 2011
2. ukládá
odborům správy majetku a životního prostředí, aby po dokončení Územní studie systému sídelní zeleně, zajistili zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových sadech“

Pro: 14

Zdrželo se: 7

Proti: 3

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 26)

V diskusi byl jediným řečníkem Ota Kinšt, který chtěl veřejně pochválit Tomáše Jelínka za zisk bronzové medaile na olympiádě dětí a mládeže.

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Závěr (bod 27)

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář