Zastupitelé se přeli o hradecké televizní vysílání a o smysluplnosti poplatků

Bude hradecké televizní vysílání opět hlásnou troubou starosty ve volebním roce do krajského zastupitelstva, nebo se podaří spektrum informací vyvážit?

Má smysl vybírat od ubytovatelů poplatky, když neznáme náklady na jejich výběr, protože tyto náklady možná příjem z poplatků pohltí díky administrativě?

Byl pád lešení v Panské ulici trestným činem a kdo o tom má rozhodovat?

Tak by se dalo do tří otázek shrnout již 12té setkání zastupitelů konané tradičně ve středu a to 27.11.2019. Poprvé bylo naše opoziční zastoupení velmi oslabeno, protože Milada Petrů ulehla na neschopence a Honza Pokorný se nestíhal vrátit z odborné konference. Jarda Chalupský byl navíc zvolen mluvčím návrhové komise, což je při jednání zastupitelstva nejnáročnější role, kvůli přesnému sledování průběhu a evidenci všech procesních kroků, aby o nich mohl v závěru referovat a potvrdit jejich autentičnost. Nelze se pak tolik soustředit na diskusi.

Prostudování všech materiálů v týdenním limitu nebylo tentokrát tak náročné a očekával se klidný průběh, který jsme ostatně opět rovnou online přenášeli na našich facebookových stránkách.

Občané, kteří se nemohou přímo účastnit zasedání na Střelnici, tím přesto mají informace z první ruky a také příležitost vznést dotaz na vedení města prostřednictvím našich zastupitelů. To je ulehčení pro obě strany. Jak tazatele, jenž nemusí nic sepisovat, tak pro aparát města, který nemusí následně papírovat, ale prostě rovnou v přenosu odpoví.

Opět jsme se přesvědčili, že s novou koalicí ve vedení města, kde se kolem ramen chytli prakticky všichni kromě nás, dvou nezařazených zastupitelů a dvou členů KSČM, nejsou nudná zastupitelstva 🙂

Více to rozebíráme u hlasování č.4+5+6, kde byly k hlasování předloženy 2 protinávrhy a u hlasování č.10.

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 27. listopadu 2019

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (bod 2)
Čas videa: 0:02:55-0:03:49

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 5

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 0:03:49-0:04:39

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 5

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Návrhy dodatků č.l ke smlouvám o poskytnutí dotace – MF MOM o.p.s. a Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a návrhy na provedení rozpočtových opatření č. 77/2019 a 78/2019 (bod 4)
Čas videa: 0:04:39-0:10:35

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 5

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Městské televizní vysílání – záměr (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 0:10:35-0:35:58

K městskému televiznímu vysílání proběhla diskuse, kterou otevřel koaliční Jakub Rytíř v tom duchu, že by bylo dobré předem znát zadání pro výběrové řízení na tak velkou zakázku, aby bylo jasné, jaká bude struktura vysílání a bylo také možné se před samotným schválením peněz o tom ještě jednou pobavit a zkorigovat to, co se bude v příštím roce skrz toto médium hlásat do éteru.

S tímto jsme jako opozice v souladu. Jsme pro vyváženost a pro to, aby se média nezneužívala k jakýmkoli náznakům propagandy ze strany vedení města. Navíc ve volebním roce a za peníze daňových poplatníků, kterými se snadno kupují hlasy.

Proto jsme také protinávrh s doplněním čtvrtého bodu, který toto usměrňuje, podpořili. Jarda Chalupský dokonce doplnil jeden praktický tip, že JHTV by mohla v podstatě zdarma přenášet zastupitelstvo na obrazovky občanů, že by bylo dobré toto technicky prověřit. Sice si rada města k výdajům za JHTV koupila ještě za cca půl milionu přenosové zařízení s otočnou kamerou a mikrofony, ale jako záložní varianta by určitě JHTV stála za zvážení. Jednak poslední přenos byl první, který fungoval bez technických potíží, ale také proto, že je to technika a ta si bude opět vyžadovat za nějakou dobu obnovení a tím pádem opět investici. Je třeba počítat, kolik nás pak za volební období suma sumárum stojí jeden přenos.

Druhý protinávrh předložil za koaliční Patrioty Ota Kinšt. Z procesních důvodů se o něm muselo hlasovat nejdříve. Tento návrh byl pravděpodobně v podobném duchu jako návrh Jakuba Rytíře, ale s textem nebyl nikdo dostatečně seznámen a tudíž nebylo možno se během několika desítek vteřin nad tímto návrhem kvalifikovaně rozhodnout. O něco více informací měl snad jen Libor Votava, který se s Patrioty vídá při sportech. Nicméně, kdyby Patriotům o schválení opravdu šlo, vysvětlili by ostatním vše dostatečně předem, aby byly jasné konsekvence toho, co navrhují. Protinávrh Oty Kinšta neprošel.

Pro: 4

Zdrželo se: 19

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Městské televizní vysílání – záměr (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 0:35:58-0:37:09

Pokud by byl schválen posledně podaný protinávrh Oty Kinšta, už by se o dalších protinávrzích nehlasovalo. Nestalo se tak, proto jsme hlasovali od dalším protinávrhu v pořadí a tím byl ten Jakuba Rytíře, který byl v podobném duchu, jen nám byl více vysvětlen. Ale ani tento protinávrh, aby bylo městské vysílání více sešněrováno směrem k vyváženosti, nezískal podporu potřebných čtrnácti zastupitelů.

Pro: 9

Zdrželo se: 14

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

žilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Městské televizní vysílání – záměr (bod 5)
Čas videa: 0:37:09-0:37:47

Byl tedy schválen původní návrh rady. Město bude mít i příští rok své městské vysílání. Zastupitelé ho nezrušili. Bude na všech uskupeních v zastupitelstvu, jak budou vyváženost hlídat.

Pro: 14

Zdrželo se: 9

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 6)
Čas videa: 0:37:47-0:39:38

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (bod 7)
Čas videa: 0:39:38-0:48:29

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2019 o místním poplatku ze psů (bod 8)
Čas videa: 0:48:29-0:51:01

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu (bod 9)
Čas videa: 0:51:01-1:02:37

U poplatků za ubytovávání jsme se dotazovali na podrobnosti. Jak dobře a efektivně jsme schopni tyto poplatky vybírat. Aby to nakonec nebyl trest za úspěšnost ubytovatele a za jeho poctivost. Před rokem či dvěma prosákla informace, že několik málo penzionů odvádí do rozpočtu více než polovinu takto získaných příjmů. A kde jsou tedy poplatky od těch ostatních? Zajímali jsme se o toto téma z hlediska narovnání konkurenčního prostředí. Dokonce z úst Libora Votavy zazněla myšlenka, zda by nebylo racionálnější ty poplatky zrušit úplně?! Lidem by zase zůstalo v kapse více peněz, o kterých mohou sami rozhodovat, snížila by se administrativní náročnost. A je otázkou, jak to vlastně po sečtení plusů a mínusů vychází?! Možná téma na hlubší analýzu pro příští roky. Letos se žádná revoluce v tomto nekonala.

Pro: 21

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Územní studie systému sídelní zeleně J. Hradec (bod 10)
Čas videa: 1:02:37-1:12:35

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Rozpočtový závazek na rok 2020 a 2021 na akci „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu“ (bod 11)
Čas videa: 1:12:35-1:16:10

Zastáváme myšlenku, že bychom měli nejvíce naslouchat tomu, kdo v dané lokalitě žije a den co den bude nést důsledky změn na své kůži. Neměli bychom stylem „o nich bez nich“ rozhodovat o druhých, neměli bychom přispívat k růstu napětí mezi lidmi. Změny územního plánu mohou tíživě dopadnout na občany v bydlišti paní Blížilové a pana Buriana, proto je pro nás důležité, jak se oni na připravované návrhy změn dívají.

Pro: 20

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Majetkoprávní vypořádání stavby „Parkoviště Hvězdárna“ – část p.č. 3521/136 díl „h“ k.ú. Jindřichův Hradec – realizace (bod 12)
Čas videa: 1:16:10-1:17:31

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec – realizace  (bod 13)
Čas videa: 1:17:31-1:19:45

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Převod pozemku pod silnicí I.třídy 1/34 – p.č. 4278/9 v k.ú. Jindřichův Hradec – realizace  (bod 14)
Čas videa: 1:19:45-1:21:28

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Prodej pozemku p.č. 3665/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace záměru  (bod 15)
Čas videa: 1:21:28-1:23:25

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Směna pozemků v k.ú. Děbolín – záměr (bod 16)
Čas videa: 1:23:25-1:25:43

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci – záměr  (bod 17)
Čas videa: 1:25:43-1:31:39

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 19: Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2020 – ČEVAK, a.s. (bod 18)
Čas videa: 1:31:39-1:43:37

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Oznámení zakladateli o zrušení společnosti – (DG, MF MOM) (bod 19)
Čas videa: 1:43:37-1:45:36

Pro: 21

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Po přestávce již pokračovala interpelace, kde se snažíme dopídit příčiny pádu lešení v Panské ulici, které zůstalo nezajištěné a svévolně padlo na bok doprostřed rušné ulice. Důležitý je pro nás postup, jakým byla věc prošetřena a co lze udělat pro to, aby se to již více neopakovalo.

Diskuse + interpelace členů (bod 20)
Čas videa: 1:45:36-2:10:40

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Závěr (bod 21)
Čas videa: 2:10:40-22:02:55

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář