Za komínem tma

Vypadá to, že ne všichni sledují jen kouřovou clonu, která stoupá z virového komína. Pár lidí nepřestalo sledovat ani dění okolo. A ono to není jen pár lidí. Byli jsme překvapeni, že v průběhu března se postupně na několik z nás Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní začali obracet občané z nejrůznějších částí města celí rozhořčení, že je s tím Komínkem třeba již něco udělat.

Trable s bytovými domy na sídlišti U nádraží, spolu s bývalou Plzeňkou na sídlišti Pod kasárny jsou nám známy. Ale začaly chodit emaily i od lidí z Otína, kteří se dotazují na to, jak je možné, že vysoký městský úředník obchází sousedy vlastníka pozemků pana Franka a mámí z nich souhlas pro stavební řízení, které má povolit výstavbu mezi motorkovou věží a cyklostezkou spojující Vajgar s Otínem?!

Dokonce snad placený radní Komínek poskytl radě města falešné informace, že má od všech sousedů SOUHLASNÉ PODPISY, na základě kterých rada konala dál. To některé Otíňáky překvapilo, proto pro jistotu zaslali 24. 2. 2020 na odbor výstavby „Intervenci k přerušení zahájení územního řízení“, kde věci vysvětlují.

Občané se nás ptali, zda pan Komínek pracuje pro město nebo pro pana Franka. Kdyby přišel osobně pan Frank nebo jeho právní zástupce, bylo by to pochopitelné, ale proč jeho zájmy hájí „budoucí skorostarosta“?

Jako Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní nemáme nic proti výstavbě ve zmíněné lokalitě, ba dokonce si myslíme, že ta je pro bytovou výstavbu velmi vhodná a těžko bychom hledali lepší místo, pokud chceme lidem zpřístupnit bydlení. Samozřejmě záleží na tom, jakou formou se bude stavět a jak celý projekt bude vypadat, ale to už je otázka sladění představy investora s úřadem a s občany. 51.000 m2 při ceně 2.000 za m2 je pro město velké sousto, proto buďme rádi za soukromého investora.

Pak se ozvali lidé, že někdo obchází pravděpodobně všechny banky v Hradci a má zájem od nich skoupit domy a pozemky v portfoliu. Investor s dobrým čichem na příležitost? Dotaz ale v obou případech zněl: „Co město ve spolupráci s tímto investorem zamýšlí, když dveře k jednání otevírá radní Komínek? Pokud v tom město nejede, jak v tom radní figuruje?“

A aby toho nebylo málo, byli jsme osočeni dalšími, že se zabýváme jen rouškami, ale nevidíme, že se to na Plzeňce zase posouvá někam dál, že se nečeká, jak bylo slíbeno, na rozhodnutí kraje a že je to podraz na občany. Že se využilo kouřové clony a tlačí se rychle věci, na které není vidět.

Poslední týden v březnu ještě přišel dotaz, zda je normální, že součástí budování cyklostezky v polích a lukách spojující Frankův Dvůr s Matnou je i pokládání vodovodu. Nejde spíše o síťování pozemků pro výstavbu?

S aktivitami soukromých subjektů nemáme žádný problém. Bez investorů by se město těžko rozvíjelo. Co ale všechny zaráží, je role a počínání si radního města. A co na to samotný pan starosta?

O to víc, pokud se na nás obrací lidé z korporátního prostředí, kde etika a morálka jednání je drilována do krajnosti a každý se snaží chovat tak, aby ani nezavdal stínu pochybnosti o profesionalitě svého jednání a čistých úmyslech.

Mnoho otázek, mnoho podnětů.

Ale třeba mají nějaké přijatelné vysvětlení. Rádi poskytneme prostor vše objasnit.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.