Velká hřbitovní kauza v J. Hradci

Řeklo by se taková hloupost! Věc, kterou lze vyřešit během několika dnů a jednou radou.

Konec konců tu radu dávali sami majitelé hrobů, kterým Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. při sečení znečišťují náhrobní desky travou a poškozují lampičky odlétávajícími kamínky.

Pietní chvilka a příjemné vzpomínky na blízké, kteří již nejsou mezi námi, se bohužel mění na úklidový pracovní tábor. Otočit se na podpatku, jít se převléct, nakoupit kyblík, čistící prostředky, hadr, kartáč, smeták a jít zpět na hřbitov si uklidit hrob.

Jak mohou senioři chodící o francouzských holích vyslyšet radu, že si mohou půjčit konev a dojít si pro vodu, to nevíme.

Jisté však je, že přístup Správy pohřebiště a Služeb města pod jedním ředitelem vede spíš k tomu, aby pozůstalí zaklekli a snažili se vlastními silami uvést hrob do původního stavu, důstojného památce svých zesnulých. O to smutnější je to pohled, když se jedná o staré lidi, kteří sami mají problém se ohnout, natož v kleče po někom něco uklízet.

Přitom stačí jen málo. Použít strunovou sekačku s jiným krytem, který by zabránil odletování trávy a kamínků na hroby, nebo si ten kryt vyrobit.

Nebo se dojít podívat, jak to dělají na jiných hřbitovech, což jsme učinili. Nejčastější odpověď prý byla, že to prostě dělají pořádně, aby byli lidé spokojení 😊

Poškození sami navrhovali, aby dva pracovníci přidrželi na chvíli vedle hrobu plachtu, která by zabránila znečištění hrobů a výzdoby sečením.

Tak jak se to dělá na hradeckých sídlištích u zaparkovaných aut. Ale kdyby pan ředitel přemýšlel, určitě by se vyhnul i těm dvěma lidem s plachtou navíc, které údajně nemá.

Vymyslel by třeba jednoduchou, lehkou, nastavitelnou konstrukci, na kterou by dal plachtu, a tu by vždy po stranách nasunuli podél hrobu jako „garáž bez zadní stěny a bez stropu“. Takový nízký krycí paraván. Pak by bylo možné mezi hroby sekat, jak je libo, a hroby by zůstaly nedotčené. Hroby jsou rozměrově unifikované, nejsou úplně každý jiný, neměl by to být problém.

Nebo existují teleskopické nůžky, kterými lze hrob kolem dokola objet a vystříhat, než to projede kolová sekačka se sběrem.

Každý z nás by jistě vymyslel nějaký ještě lepší způsob, který by to řešil.

Správa pohřebiště se však zmohla jen na radu, že kdo bude chtít hrob očistit, ať si řekne individuálně. A nezapomněla se v Jindřichohradeckém zpravodaji pochválit, jak to mají na hřbitově krásné, a že mají být lidé shovívaví.

Asi jako byste si objednali malíře do bytu, on si nic nepřikryl, vše by vám zacákal barvou, řekl si o peníze a maximálně odvětil, že pokud chcete, aby si po sobě uklidil, musíte si požádat. Myslím, že by takového řemeslníka každý hnal. Za údržbu majitelé hrobů platí v ročním poplatku. A my všichni Hradečáci dáváme z městského rozpočtu Službám města za jejich služby pro občany miliony.

Zdánlivě jednoduchý podnět k nápravě se tak stal roční kauzou, kterou se zabývali dva starostové, Česká televize, média, Městská policie, zastupitelstvo a senátor.

My si fakt v J. Hradci umíme vyrábět problémy, kde nejsou!

V tomto případě to není o těch lidech, co sečou, ale o postupu a poskytnutí jim náležitých prostředků, aby to mohli dělat dobře a k výsledné spokojenosti.

Snad po interpelaci Ing. Chalupského na zastupitelstvu nový starosta jako druhý jednatel Služeb města vedle ředitele Ing. Ježka dohlédne na zjednání nápravy.

A hřbitovní kauza snad splaskne jednou pro vždy!


Usnesení číslo: 149/10Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Ondřej Pumpr – mluvčí

PhDr. Jana Burianová Aleš Vyhnálek

ověřovatele zápisů ve složení:

Ludmila Kubánková

Mgr. Bc. Vít Pošvář

Usnesení číslo: 150/10Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 151/10Z/2023

Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec a žadatelem *****, 378 42 Nová Včelnice, IČ 74653920, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 152/10Z/2023

Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa – předložení projektové žádosti do 42. výzvy OPŽP 2021-2027

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí informaci o předložení projektové žádosti do 42. výzvy OPŽP 2021-2027.

Usnesení číslo: 153/10Z/2023

Závazek financování z rozpočtu r. 2024 – Centrální park na sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje zařazení akce Centrální park na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec do rozpočtu r. 2024 částkou 300.000 Kč.

Usnesení číslo: 154/10Z/2023

Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec a návrh rozpočtového opatření č. 91/2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.
 2. schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR  Jindřichův Hradec dle schváleného vzoru s příjemci jednotlivých dotací v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 83/6Z/2023 ze dne 29.03.2023.
 3. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 91/2023 takto:

V ORJ 40 odbor rozvoje:

 • zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Program regenerace o částku 630.000 Kč,
  • zvýšení rozpočtu výdajů, Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Program regenerace o částku 630.000 Kč.

V ORJ 38 samostatné oddělení správy bytů:

 • zvýšení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Program regenerace, Obnova fasády domučp. 160/I o částku 610.000 Kč,
  • zvýšení rozpočtu výdajů, zařazením položky Program regenerace – Obnova fasády 160/I částkou 1.786.552 Kč,- snížení rozpočtu výdajů, položka opravy a údržba, technického zhodnocení, ostatní o částku 1.176.552 Kč.

Usnesení číslo: 155/10Z/2023

Přesun finančních prostředků z akcí odboru rozvoje, zařazení nové položky do rozpočtu ORJ 40 v roce

2023 a návrh na provedení rozpočtového opatření RO 92/2023

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje rozpočtové opatření RO 92/2023 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:
  1. Oddíl Silnice, položka
  1. Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny – snížení o částku 900.000 Kč
  1. zařazení položky Oprava MK Buk – Políkno částkou 9.000.000 Kč,
  1. Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položkaa) Obnova lávky u Lišného dvora – snížení o částku 2.100.000 Kč,

b) Úprava patrového parkoviště Na Příkopech – snížení o částku 1.000.000 Kč,

 • Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka
  • Revitalizace rybníku v Otíně „Návesní“ – snížení o částku 1.500.000 Kč,
  • Revitalizace rybníku v Otíně p. č. 104 – PD – snížení o částku 1.500.000 Kč,
  • Revitalizace rybníku v m. č. Děbolín – snížení o částku 1.500.000 Kč,
  • Revitalizace rybníku Návesní v m. č. Radouňka – snížení o částku 1.500.000 Kč,
  • Příprava revitalizace rybníku Vajgar – snížení o částku 500.000 Kč,
  • Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Zámecký pivovar – zvýšení očástku 9.000.000 Kč,
  • Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Výměna povrchu „na hřišti v kleci“ pod GVN – snížení očástku 300.000 Kč,
  • Oddíl Bytové hospodářství, položka Výměna výtahu v ul. Růžová – snížení o částku 2.200.000 Kč,
  • Oddíl Školství, položka 2. ZŠ Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – snížení o částku 9.000.000 Kč.

V ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva – navýšení o částku 4.000.000 Kč.

 • schvaluje závazek financování akce „Oprava komunikace Buk – Políkno“ z rozpočtu roku 2024.

Usnesení číslo: 156/10Z/2023

Návrh na využití „Daňového milostivého léta“ pro místní poplatky

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje použití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů na místní poplatky, které spravuje Městský úřad v Jindřichově Hradci.

Usnesení číslo: 157/10Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 158/10Z/2023 Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– opravné doklady rozpisu schváleného rozpočtu č. 834 – 883/2023.

Usnesení číslo: 159/10Z/2023

Husovy sady – Plán péče o stávající stromy a návrh nových výsadeb

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí postup při řešení revitalizace Husových sadů

Usnesení číslo: 160/10Z/2023

Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako zcizitelem a přejímatelem či oprávněným) a paní ***** (jako zcizitelem a přejímatelem či povinnou), dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 161/10Z/2023

Prodej pozemků p.č. 3575/1 a p.č. 3575/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi městem Jindřichův Hradec, IČ: 00246875, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (jako prodávajícím či předkupníkem) a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. , IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice (jako kupujícím či dlužníkem), dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 162/10Z/2023

Převod bytového komplexu Hvězdárna – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a o zřízení věcného břemene mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec (jako převodcem) a Bytovým družstvem Jindřichův Hradec Hvězdárna, Kosmonautů 60/V, 377 01 Jindřichův Hradec (jako nabyvatelem) dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 163/10Z/2023

Prodej části pozemku p. č. 353/2, k. ú. Mutyněves – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 353/2, lesní pozemek, o výměře cca 200 m², obec Blažejov, k. ú. Mutyněves

Usnesení číslo: 164/10Z/2023

Prodej pozemku p.č. 1276/13 a části pozemku p.č. 89/1, vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1276/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m² a část pozemku p.č. 89/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 300 m², vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce.

Usnesení číslo: 165/10Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 3328/1, k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 3328/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 38 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec, do rovnopodílového spoluvlastnictví *****, za těchto podmínek:

 • za cenu 1.155 Kč/m²
 • výměra prodávané části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem
 • žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní
 • žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudoukupujícími uhrazeny včas a řádně
 • kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 166/10Z/2023

Směna části pozemku p.č. 158 a části pozemku p.č. 153/1, vše k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 153/1, vodní nádrž, vodní plocha umělá, o výměře cca 4 m², ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec za část pozemku p.č. 158, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 4 m², ve vlastnictví *****, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:

 • směna bude provedena o stejných výměrách
 • výměra směňovaných částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem
 • žadatel uhradí 1/2 nákladů se smlouvou spojených
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní – město Jindřichův Hradec má právo od smlouvy odstoupit v případě, že 1/2 nákladů se smlouvou spojených nebude žadatelem uhrazena včas a řádně

Usnesení číslo: 167/10Z/2023

1. Prodej bytové jednotky č. 270/1, ulice Nádražní 270/II, Jindřichův Hradec – záměr 2. Prodej pozemku p. č. 2520, k. ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje záměr prodat jednotku 270/1 (byt) zapsanou na LV 5911, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Jindřichův Hradec II, čp. 270 a pozemku p. č. 2519, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m² ve výši 11/78 zapsaných na LV 5389, vše obec i k. ú. Jindřichův Hradec manželům *****, za těchto podmínek:
  1. za cenu 900.000 Kč (stanovenou odhadem č. 676/23/12 ze dne 15.05.2023 vypracovaným Ing. Pavlem

Kadlecem)

 • žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní
  • žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené, včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
  • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudoukupujícím uhrazeny včas a řádně
 • schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2520, ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 53 m², k. ú. i obec Jindřichův Hradec, do rovnopodílového spoluvlastnictví manželům ***** (podíl 1/2) a paní ***** (podíl 1/2) za těchto podmínek:
  • za celkovou cenu ve výši 61.215 Kč
  • žadatelé mají vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatelé podmínky takové smlouvy plní
  • žadatelé uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
  • kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
  • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudoukupujícím uhrazeny včas a řádně
  • upozorňujeme, že v pozemku je uložen kabel telekomunikačního vedení

Usnesení číslo: 168/10Z/2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě – komunikace k.ú. Radouňka a k.ú. Dolní Skrýchov

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, dle předloženého návrhu, mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako budoucím kupujícím) a RBB INVEST, a.s., Nová

Kolonie 1448/6, Praha 5 – Stodůlky, IČ 26044919 (jako budoucím prodávajícím)

Usnesení číslo: 169/10Z/2023

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 17/4, p.č. 290/2, p.č. 537/7, vše k.ú. Horní Žďár u J.

Hradce od ÚZSVM

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. A/4422/CJHM/2023, jejímž předmětem je převod pozemků p.č. 17/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 318 m², p.č. 290/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 975 m², p.č. 537/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 331 m², vše k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město. Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 170/10Z/2023

Bezúplatný převod nemovitostí čp. 25 a p.č. 63/3 v k.ú. Děbolín

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy na nemovitosti p.č.st. 10, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Děbolín čp. 25, o výměře 436 m2 a p.č. 63/3, zahrada, o výměře 316 m2, mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875 (jako obdarovaným) a panem ***** (jako dárcem).

Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 171/10Z/2023

Prodej nemovitostí – čp. 47 (sídl. Hvězdárna) a čp. 599 (sídl. Vajgar) – E-aukce

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje nabytí nemovitostí parc.č. 3521/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec V č.p. 47, občanské vybavení a pozemku parc.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 204 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec od ČR České pošty, s.p. – Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 47114983, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875
 2. schvaluje nabytí nemovitostí parc.č. 3909/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec III č.p. 599, občanské vybavení a pozemku parc.č. 3909/70, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, od ČR České pošty, s.p. – Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 47114983, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875
 3. schvaluje účast města Jindřichův Hradec ve výběrovém řízení formou E-aukce dle podmínek zveřejněných Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 47114983 na prodej nemovitostí parc.č. 3521/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, jehož součástí stavba Jindřichův Hradec V č.p. 47, občanské vybavení a pozemku parc.č. 3521/136, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 204 m2, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec, a to včetně složení kauce. Kauce bude hrazena z ORJ 39.
 4. schvaluje účast města Jindřichův Hradec ve výběrovém řízení formou E-aukce dle podmínek zveřejněných Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 47114983 na prodej nemovitostí parc.č. 3909/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, jehož součástí je stavba Jindřichův Hradec III č.p. 599, občanské vybavení a pozemku parc.č. 3909/70, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše obec i k.ú.

Jindřichův Hradec, a to včetně složení kauce. Kauce bude hrazena z ORJ 39.

 • svěřuje vedení města ve složení starosty města Mgr. Ing. Michala Kozára, MBA a 1. místostarosty města Bc. Radima Staňka pravomoc, aby za město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ 00246875, rozhodovali o veškerých úkonech v rámci uvedených E-aukcí, vč. rozhodování o průběžných příhozech až do maximální celkové výše 20 mil. Kč za obě nabízené nemovitosti.

Kupní ceny budou hrazeny z ORJ 39, případně z výsledku hospodaření minulých let.

 • pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy nebo kupních smluv v případě vítězství města Jindřichův Hradec v uvedených E-aukcích. Návrh kupní smlouvy bude přílohou oznámení E-aukce.

Usnesení číslo: 172/10Z/2023

Zajištění provozu Kaple sv. M. Magdaleny Vzdělávacím a kulturním centrem Jindřichův Hradec, p.o. změna zřizovacích listin VKC a MKJH

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje organizační převod správy Kaple sv. M. Magdaleny včetně zajišťování kulturních a společenských akcí pod Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, identifikační číslo 08523495, se sídlem

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, s účinností od 1.1.2024

 • schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, identifikační číslo 08523495, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2024
 • schvaluje změnu Zřizovací listiny organizační složky města Jindřichův Hradec Městská kultura Jindřichův Hradec, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2024

Usnesení číslo: 173/10Z/2023

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec“ podle předloženého návrhu

2. ukládá

Radě města Jindřichův Hradec zajistit úpravu programových dotací v jednotlivých oblastech a předložit zastupitelstvu města k projednání

Usnesení číslo: 174/10Z/2023

Projekt DANUBE4all, dotační výzva EC Horizon Europe Framework Programme – monitoring rybníku Vajgar pro návrh jeho revitalizace

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje záměr realizace projektu „Monitoring rybníku Vajgar pro návrh jeho revitalizace“ a jeho financováním z rozpočtu města Jindřichův Hradec v následujících letech dle předloženého návrhu v případě přiznání dotace
 2. schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy EC Horizon Europe Framework Programme v rámci projektu DANUBE4all dle předloženého návrhu
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář