Noční můra rozhledna

Noční můra rozhledna, ze které se stává pěkně nenasytný Otesánek. Typická ukázka přístupu předchozí administrativy. Kombinace úřednického řízení, stranického vlivu Kraje a dotačních opratí. Podnikatelé by jen žasli.

Rozhledna na Rýdovè kopci měla původně stát 3,9 milionu Kč. Údajně na Kraji tlačili na to, aby J. Hradec využil dotaci, aby se čerpalo a byla pochvala. Celou dobu se mluvilo o 85 % dotace, na posledních radách města zaznělo 90 % dotace s tím, že rozhledna nakonec vyšla přes 14 milionů.

Město zastupoval a stavbu hlídal jeden dozor. Dokonce snad externí odborník. Samotná stavba začala v šibeničním čase. Pak se začal honit termín dokončení, aby se nepřišlo o tu dotaci. Takže se tlačilo na pilu a nad technologickými postupy se zavíraly oči. V závěru snad ještě došlo k výměně osoby stavebního dozoru za člověka z města a ten dílo s vadami od dodavatele převzal.

Nikomu nebylo divné, že při nátěru dřevěných konstrukcí zbylo velké množství plechovek s materiálem, protože v nízkých teplotách dřevo nasálo méně, než bylo předepsáno.

Řešila se také voda, která se objevovala uvnitř ze zatékání. Ale provrtá se podlaha a ona odteče. 🙂

Před čtyřmi lety už přišel požadavek města dát do rozpočtu 2,5 milionu Kč na opravu, což jsme odmítli spolu s ostatními zastupiteli a požadovali opravu na náklady stavební firmy v záruční době. Což zase odmítala stavební firma, proto jsme poslali věc k soudu, aby ten ve věci rozhodl.

Zároveň byl zaúkolován Kontrolní výbor zastupitelstva pod vedením Milady Petrů, aby věc prověřil po své linii a jako službu zastupitelům všechny podstatné okolnosti osvětlil.

Výbor i soud následně přišli s tím, že věc je ještě zašmodrchanější, než se zdálo a bylo prezentováno navenek, a že výsledek žaloby je daleko a nejistý.

Proto jsme napodruhé již v zastupitelstvu přistoupili k návrhu mimosoudního vyrovnání se stavební firmou, kdy jsme získali více než jen původně nabídnuté zádržné. Částka vyrovnání činila cca 500 tisíc Kč.

V rozpočtu na 2022 byla na opravu vyhrazena neuvěřitelná suma 3,5 milionu Kč.

V prvním kole výběrového řízení se nikdo na opravu rozhledny nepřihlásil, protože firmám vadila 5 let záruka opravy.

Když byl snížen požadavek na záruku opravy na 2 roky, přihlásily se 2 firmy.

Jednu, tu o cca 1 milion Kč nižší komise vyřadila. Dle vyjádření místostarosty Kadeřábka pro investiční oblast šlo o formální chyby i snad o to, že prý tam asi něco neměli naceněné oproti konkurenci.

Vítězná nabídka na opravení rozhledny byla tedy ve výši skoro 5 milionů Kč s daní.

Jelikož investiční odbor nedal zastupitelům ani ucelenější informaci o možných dalších budoucích nákladech údržby, odmítli zastupitelé navýšit částku na opravu z 3,5 na 5 milionů Kč, a tím opravu nepodpořili.

Naši radní za HSR právě kvůli všem okolnostem opravu za 5 milionů Kč nepodpořili a s výjimkou Libora Votavy tento návrh nepodpořili ani v zastupitelstvu. Navíc, jak by asi teď oprava dopadla, když jsme ji nebyli schopni ohlídat za běžných podmínek a nyní bychom ji spustili do doby voleb a výměny zastupitelstva? Problém by neměl žádného vlastníka/supervizora až do konce roku. Je potřeba, aby si budoucnost rozhledny a další postup rozhodlo nové zastupitelstvo a neslo za to nejen politickou odpovědnost. Stejnou, jako by mělo nést Mrvkovo vedení nyní.

Jaké jsou podle nás možnosti řešení?

1. Nechat rozhlednu stát
a) nechat ve vlastnictví a údržbě města, oplechovat vazníkový skelet, dřevěné žebrování udělat jako moduly, které půjde jeřábem sundat a odvézt k údržbě v hale. Snížit tak náklady na údržbu na minimum, aby se nemuselo stále stavět lešení a čekat na počasí.

b) za 1 Kč nebo symbolickou cenu pronajmout soukromému subjektu, který je schopen opravu zrealizovat za výrazně nižší náklady a může na Rýdově kopci poskytovat komerční služby (kiosek, zmrzlina, vstupné, lanová skluzavka podél cyklotrasy atp.).

c) prodat soukromému subjektu s předem dohodnutým záměrem.

2. Rozhlednu demontovat a zrušit
a) na náklady města odstranit, nebo jen její část. Materiál konstrukcí zkusit využít jiným způsobem.

b) prodat za účelem demontáže soukromým investorem

Rozumné pořadí je asi poptat zájemce o koupi či pronájem. Když nebudou, vyčíslit náklady úpravy rozhledny do odolnějšího stavu a náklady následné údržby. Pokud by to nebylo přijatelné, pak přistoupit k modifikaci či úplnému odstranění stavby. Nejlépe asi stylem prodeje na likvidaci.

Má někdo ještě nějaký jiný nápad ke zvážení?!

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář