Tisková zpráva: Dostane se srdce a rozum Hradečáků do kraje a do Senátu?

Po dvou letech intenzivní práce v opozici, kdy se našemu uskupení Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní povedlo zachránit park před vykácením, samotné město před příchodem stovek nepřizpůsobivých občanů v rámci obchodu s chudobou, stopnout případy do očí bijícího rozhazování peněz a přispět k zpřehlednění financování sportovních aktivit pro děti, jsme se před pár měsíci posunuli do vedení města, abychom mohli konečně i aktivně přiložit ruku k dílu.

Chceme pokračovat v námi nastoupené cestě a ještě intenzivněji pracovat na rozvoji obce spolu s celým širším regionem, ať již směrem dolů do jižních Čech, tak směrem nahoru do senátního obvodu Pelhřimovska.

Bez podpory těchto dvou míst je každý rozvoj velmi obtížný.

Kraj i Senát jsou totiž velmi důležité instituce, které mohou Jindřichohradecku a Pelhřimovsku výrazně pomoci zejména v oblasti středního školství, vybavenosti nemocnic, zřizování seniorských center, ale třeba i kvality dopravního propojení a financování rozvojových projektů. Poznali jsme, jak snadno lze vyhazovat miliony z kapes občanů oknem a ještě si tím vyrábět dlouhodobé mandatorní žrouty do společné peněženky, nebo že je lze naopak využít s rozumem a nastartovat ve městě lepší budoucnost pro další generace našich dětí.

Po špatné zkušenosti z námluv s Trikolorou, kdy jsme byli manažery kampaně před uzávěrkou na žádost sponzora ze společné kandidátky „odejiti“, jsme sestavili kandidátku vlastní, protože se nechceme nechat odstrčit od možnosti výrazně pomoci zejména Jindřichohradecku a všem menším samosprávám, jejichž potřeby budeme rádi zastupovat a hájit při rozhodování na kraji. Bez rozdílu stranických triček, protože naši kandidáti jsou v tomto svobodní a nezávislí.  Jdeme za svou vidinou návratu k normálnímu světu. Přednější je pro nás potřeba občanů, než něčí stranický zájem.

Nehrajeme o hejtmana, ale o zisk cca 10.000 hlasů (nutných 5%, což představuje cca 3 zastupitele), abychom mohli pomoci zejména Jindřichohradecku a všem menším samosprávám v kraji, jejichž potřeby budeme rádi zastupovat, aby to při hlasování nebylo stylem „o nás bez nás“.

Již na komunální úrovni jsme ukázali, že umíme být slyšet a že žádné politikaření netolerujeme! Chceme rovné příležitosti pro všechny obce, velké i malé. Je to dosažitelné, když se trochu semkneme a alespoň v okrese se vzájemně podpoříme!

Jsme nohama na zemi, nejdeme měnit kraj, nemáme žádné megalomanské plány, chceme pomoci umetat cestičku každému šikovnému starostovi, který se na nás obrátí, aby mohl co nejlépe pracovat pro svou obec a řešit potřeby občanů, které zastupuje. Aby na to nebyl sám, ale věděl, že má spojence na krajské i senátní úrovni, na které se může obrátit. Stačí nás kontaktovat a povědět nám, s čím potřebuje pomoc.

Víme, že některé věci jsou občas dost zašmodrchané a vyžadují člověka, jenž dokáže k jednomu stolu přivést všechny důležité lidi, aby trápení spolu rozmotali a vyřešili. Takovým posláním je role senátora, kterého chápeme jako určitého velvyslance území na řešení nejrůznějších problémů regionu. A my jsme do této role nominovali člověka nejpovolanějšího a nejurputnějšího při řešení problémů – Jardu Chalupského, který na to má nejlepší kvalifikaci a zkušenosti. Neklábosit a prát se za řešení trablů lidí kolem sebe je jeho přirozenost.

 

Křeslo senátora by nemělo být důchodovou trafikou, ale právě příležitostí pro energické vitální lidi pomoci ostatním občanům a samosprávám napříč regionem a ministerstvy vyřešit jejich trápení. A také se postarat o to, aby pravidla hry, tj. zákony přijímané parlamentem, byly jednoduché, srozumitelné a ve prospěch občanů měst a obcí našeho kraje.

Proto… Srdcaři všech obcí, spojme se!

www.HRADECACIaPELHRIMACIdoSENATU.cz

www.JindrichohradeckodoKraje.cz

 

4. srpna 2020

Hradec srdcem a rozumem + Svobodní

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář