"Víte, že... zastupitelem obce může být každý občan, který v ní má své bydliště a dosáhl věku 18 let v druhém dni voleb?

"Víte, že... ačkoli existuje okres Jindřichův Hradec, tak Jindřichův Hradec není jeho okresním městem? Od začátku roku 2003 totiž neexistují okresní úřady a tím pádem oficiálně ani okresní města.

"Víte, že... Alois Vaníček, který vyučoval na jindřichohradeckém gymnáziu (a v letech 1875 – 1882 zde byl dokonce ředitelem), se krátce po odchodu z JH stal prvním profesorem komparativní lingvistiky (tehdy ještě srovnávacího jazykozpytu) na pražské univerzitě?

"Víte, že... místní poplatky tvoří cca 0,5% z příjmů města?

"Víte, že... v celém jindřichohradeckém okrese existuje přes 2500 rybníků a že jejich celková rozloha se rovná zhruba 6% celkové rozlohy okresu?

"Víte, že... v otázkách samostatné působnosti může obec vyhlásit obecní referendum? Konání referenda lze iniciovat sesbíráním podpisů města pod petici za jeho vypsání od více než 10% obyvatel.

"Víte, že... každý občan města má právo zúčastnit se zasedání zastupitelstva? Na místě má pak právo vystoupit v rámci rozpravy a o místě a čase zasedání tak musí být informován skrze úřední desku.

"Víte, že... okres Jindřichův Hradec je s rozlohou 1944 km2 druhým největším okresem v Česku? Větší je pouze okres Klatovy.

"Víte, že... od 1.1.2003 došlo k ukončení fungování okresních úřadů a většina kompetencí přešla na obce s rozšířenou působností? Jindřichův Hradec spolu s Třeboní a Dačicemi převzali mnoho agendy, díky které představitelé těchto měst vykonávají pravomoc i nad okolními jinak samostatnými obcemi.

"Víte, že... jindřichohradecká úzkokolejka má rozchod kolejí pouhých 760 mm? "Normální" koleje mají přitom rozchod téměř dvojnásobný (1435 mm).