TÝDENÍK: Zvolíte kapry v tůni nebo štiky ve zdravé řece?

Vyšlo ve vydání Týdeníku ze dne 24. 9. 2018.

Ve stojatých vodách jindřichohradecké politiky zavládlo trochu zděšení, když do tůně kaprů bez dovolení vlétla štika. Někteří podlehli emocím a začali věci veřejně komentovat, aniž by si je nejprve trochu více nastudovali. Proto bychom rádi uvedli několik z nich na pravou míru.

Předně, Svobodní na městské úrovni nemohou vystupovat z EU. A ani nechtějí. Co nám však vadí, je vměšování třetích stran, zejména na míle vzdálených úředníků, do místních vztahů, které dobře fungují. O kouření či nekouření v provozovně, nechť si například rozhodne sám hostinský nebo kavárník. Ne někdo třetí za něj. Majitel provozovny je totiž existenčně přímo závislý na spokojenosti svých hostů a ti vědí nejlépe, co je pro ně dobré.

Co Svobodní chtějí, je to, aby byly vztahy mezi lidmi a firmami co nejsvobodnější, aby bylo co nejméně překážek a klacků pod nohama, když se dva chtějí domluvit na něčem, co prokazatelně vyhovuje všem. Svobodní jsou pro volný obchod a proti například zákazu obchodování s Ruskem. Máme v Hradci úspěšné firmy s kapitálem z Ruské federace. Proč by nemohly obchodovat po celém světě a proč by někdo měl odstrkovat jejich produkty, když třeba v Rusku či v Anglii chutnají?!

A k dodržování jakých zásad Svobodní písemně zavazují nestraníky na svých kandidátkách?

1. Obce se nepodílejí na převýchově občanů – tedy město, jakožto parta zvolených 27 zastupitelů s aparátem k ruce, nemá nikoho převychovávat, ale má těm občanům, kterými byla zvolena, sloužit.

2. Obce svými podnikatelskými aktivitami nemají deformovat tržní prostředí. Primárním smyslem obce není podnikat – tedy město má s péčí řádného hospodáře spravovat svěřený majetek a neriskovat ho v činnostech, které z principu nemůže umět a dělat dobře, protože platí, že „z cizího krev neteče“.

3. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích, za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů – město nemá projídat budoucnost svým dětem a vytvářet jim při startu do života dluhy.

4. Obce jsou ve všech aktivitách maximálně transparentní – pokud někomu svěříte důvěru, aby se staral o „vaší“ půl miliardu v rozpočtu, přirozeně chcete, aby mu bylo vidět na ruce a neprobíhaly žádné účetně kouzelnické triky přes blízké či vzdálené služby firem.

5. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem – sem patří i opatrnost při čerpání ze „železné rezervy“, kterou by obec měla mít pro překlenutí hospodářských výkyvů.

6. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích – tedy na péči o komfortní a bezpečný život občanů, ne na ekonomicky nepodložené budovatelské ambice zastupitelů považujících městskou pokladnu za jackpot, který jim občané ve volbách věnovali a mohou si s ním udělat, co chtějí.

S těmito body musí souhlasit každý trochu ekonomicky a racionálně smýšlející člověk, kterému zbyla alespoň špetka svobody v srdci. Strach pramení z neznámého, stačí si jen věci více prostudovat a zajímat se o druhé.

Dobrá budoucnost města stojí na podnikání, poctivém řemesle, šikovných rukách a bystrých hlavách. Ne na lhostejnosti a podnikání s ubytovnami a na šikanování slušných lidí. Udělejte to pro sebe a dejte nám dostatečnou podporu, abychom v tomto smyslu zkusili věci napravit, spolu s dalšími rozumnými zastupiteli. Dejte křížek celé naší kandidátce a my to pro vás uděláme.

Každá strana vám něco slíbila. To je dobře, je z čeho vybírat. Problém je vtom, že už ukázali, že tu slíbenou změnu neumí dobře zavést. A to ohlídáme my. Aby se dělaly jen správné věci, správným odborným způsobem a pro většinu Hradečáků. Volte číslo 7.

Verzi v PDF najdete zde.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář