Rozdělovaly se dotace. Rozkaz zněl jasně. Opoziční návrhy nesmí projít!

Únorové zastupitelstvo prověřilo, jak pevně se povedlo na Floriánu svázat koaliční partnery ANO, Blábolilovu ODS,  Sdružení Nejedlého Kandidátů a Mrvkovy Nezávislé.

Pouta jsou pevná, ani jeden z protinávrhů na úpravu rozdělení dotací neprošel. Jsme zpět ve starých časech, zapomeňte na slib zastupitele, vědomí a svědomí, naslouchání argumentům, noty jsou dány. Patnáctičlenná hlasovací mašina o tom nenechala nikoho na pochybách.

A některé dotační tituly přinesly pikantnosti, kdy nebylo koaličním zastupitelům co závidět, neboť se asi museli před zmačknutím tlačítka dost ošívat.

O co šlo konkrétně?

Opoziční hnutí STAN a Hradec Srdcem a Rozumem, aniž by se domlouvaly, shodně navrhly navýšení čásky pro mobilní hospic Kleofáš, který poskytuje pomoc rodinám s péčí o nevyléčitelně nemocné až do konce jejich životní cesty. Ze 100.000 Kč jsme chtěli navýšit na částku 180.000 Kč, o které Kleofáš požádal. Celkový roční rozpočet je přitom násobně vyšší a přes milion korun musí získat na svůj provoz z jiných zdrojů.

Od Mgr. Mikeše zazněla v argumentaci čísla. Náš zastupitel Ing. Chalupský zase upozornil, že takovou pomoc můžeme jednou potřebovat všichni, že je to pro Hradečáky potřebná a záslužná práce. Dal také do srovnání dotaci milion korun na práci s drogově i jinak závislými, známou jako „výměna stříkaček“, kterou zastupitelé odsouhlasili loni. Bez jakýchkoli datových podkladů a představy, co taková služba vůbec reálně přinese.

Ing. Chalupský také připomněl, že odbor dopravy, a tedy město, nebylo schopno za tři čtvrtě roku vyjít Kleofášovi vstříc, aby jim za poštou vyčlenili jedno místo na stání výjezdového vozidla, aby pečovatelky nemusely pro auto přes půl města v dešti, když musí urgentně za pacientem. Poslední nabídkou snad bylo, že si mohou zaplatit roční parkování. A ani to nějak nedopadlo. Proto Ing. Chalupský jako senátor nabídl, že roční parkovné za Kleofáše uhradí, pokud město nedá na jeho přímluvu a nevyjde vstříc, protože je to ostuda.

O to větší ostuda, když zároveň rada města a koaliční zastupitelé poslali 200.000 Kč na KC Jitka a 100.000 Kč nově také na plovárnu. Stylem „udělejte za to nějakou kulturu“.

To bylo také předmětem dalšího protinávrhu Hradec Srdcem a Rozumem, aby se tímto způsobem nedávalo nic.

Nevadí nám podpora komerčního byznysu v kultuře, kulturu podporujeme, ale ten mechanismus přidělování peněz je špatný!

Loni to proto rada města, které jsme se účastnili, z tohoto důvodu zamítla. Kritizovali jsme to u Ing. Mrvky, že takto posílá veřejné prostředky daňových poplatníků kamarádům na Jitku, nyní je to v bledě modrém to samé.

Když to loni rada města zatrhla, peníze se nakonec poslaly z jiné kapsy, z Nadačního fondu města, kde do toho nekecá Chalupský 🙂

Jako Hradec Srdcem a Rozumem jsme také nabídli změnu ve způsobu podpory podobných akcí, která by v důsledku byla větším přínosem i pro žadatele. Tedy, aby si „KC Jitka“ a „Plovárna“ žádaly individuálně na konkrétní kulturní akci, na základě předem předložené kalkulace. Tolik chceme utržit ze vstupného, tolik bude zisk na barech, tolik máme sponzorství, takové jsou provozní náklady na akci, kapela chce takový honorář a takový je finanční výsledek.

Pokud to nevychází, město může udělat politické rozhodnutí, že prostě tu Lucii Bílou, Evu a Vaška nebo kapelu Traktor chce Hradečákům dopřát, a proto finančně zaštítí nebo doplatí rozdíl, který vznikne, aby nikdo nebyl tratný.

Dali jsme také ke zvážení návrh, aby město místo finanční podpory vybraných podnikatelů dalo podporu nepřímo. Aby přispělo lidem na vstupenku na akci, kde bude město partnerem. 10, 30, 50, 70% sleva na vstupence hrazená městem? Zároveň jako partner může v ten moment pomoci s propagací akce. Chceme přeci, aby lidé chodili za kulturou a chodili se bavit, aby bylo nabito, FullHouse. Ve svém důsledku je to mnohem přínosnější i pro to KC Jitka či Plovárnu. A mohou zažádat i další, aby nebyli diskriminováni.

To že pak příjemce dotaci vyúčtuje a předloží městu, na co peníze použil, zda na pokrytí režie, honoráře umělci nebo nakoupil ruský tuzemák na bar, to považujeme za samozřejmé.

Velké mrzení jsme měli také z toho, že neprošel náš návrh na přidání 100.000 Kč na Jindřichohradecký půlmaraton, čímž by se téměř dorovnala původní požadovaná částka 320.000 Kč Mgr. Žižkovského zastupujícího organizátory akce.

Pikantností bylo, že sám zastupitel Mgr. Žižkovský se dostal do nezáviděnihodné situace, kdy musel hlasovat „zdržet se“ nebo „proti“ proti vlastnímu návrhu, aby držel koaliční lajnu.

Je to škoda. Jak ing. Chalupský argumentoval, Jindřichohradecký půlmaraton patří k nejlepším a nejnavštěvovanějším akcím, organizátoři ho vybudovali ze zelené louky, zavedli tradici, dali o J. Hradci vědět široko daleko. Navíc je to celospolečensky prospěšná pohybová aktivita pro tisíce nadšenců.

Dle našeho názoru organizátoři ukázali, že to umí a měli bychom jim podpořit možnost dál tuto atrakci rozvíjet a posouvat (obrazovky pod gymplem z průběhu na trati, drony, vodiči na určitý výsledný čas, větší show pro ostatní návštěvníky atp.) Ať si tuto tradiční akci užijí Hradečaci na maximum!

Podobná story je i u akce Jindřichohradecký LEV.

A jako poslední jsme protinávrhem nabídli zastupitelům, aby alespoň symbolickou částkou 50.000 Kč podpořili mladý motocyklový talent na ploché dráze Adama „Bubbu“ Bednáře, který to nemá úplně jednoduché, ale svým talentem a houževnatostí navzdory průběžným zraněním jako mladíček vyhrává a umisťuje se v evropských a světových soutěžích, kde poráží soupeře i v dospěláckých kategoriích.

Adam může být obdobou úspěšných hradeckých sportovců, kteří dělají dobré jméno městu, jako to známe z hokeje nebo z veslování.

I toto bylo koaliční patnáctkou smeteno. Radní si pohlídali ostatní své zastupitele, aby prošel jen ten jejich návrh na rozdělení.  

2.6 milionu Kč s rezervou 114 tisíc Kč pro rok 2023 je rozděleno.

Kdo jak hlasoval?

Protinávrh na více peněz pro nevyléčitelně nemocné, půlmaraton, symbolickou podporu mladému talentu a žádné netransparentní peníze na soukromé kulturní akce jsme podpořili jako opozice 11 hlasy. To jsou ty zelené hlasy v tabulce. Hlasy žluté a červené jsou proti tomuto návrhu.

Aby cokoli prošlo a mohlo se realizovat, musí návrh získat alespoň 14 zastupitelských zelených hlasů, což je většina.

Příště zkusíme snést více argumentů a přesvědčit více zastupitelů.

S ostatními finančními podporami jsme neměli problém.

Odhlasovaný materiál:

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Usnesení číslo: 61/5Z/2023

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Milada Petrů – mluvčí

Mgr. Martin Žižkovský Ludmila Kubánková

ověřovatele zápisů ve složení:

Ing. Michaela Zudová

Mgr. Ondřej Pumpr

Usnesení číslo: 62/5Z/2023 Schválení předloženého programu

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje předložený program jednání

Usnesení číslo: 63/5Z/2023

Žádost o prominutí poplatků z prodlení M.M.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 100 % celkové částky, tj. částky 246.733 Kč paní bytem , 377 01 Jindřichův Hradec-Radouňka

Usnesení číslo: 64/5Z/2023

Žádost o prominutí poplatků z prodlení S.F.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 100 % celkové částky, tj. částky 48.959 Kč paní , trv. bytem , 377 01 Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 65/5Z/2023

Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč na VII. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností BROMEX solution s.r.o., se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, identifikační číslo 045 53 110, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč na pořádání akce IV. ročník Jindřichohradeckého duatlonu a s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností BROMEX solution s.r.o., se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 105/106, Soběslav II, 392 01 Soběslav, identifikační číslo 045 53 110, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 3. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000 Kč na pořádání Mezinárodního cyklistického etapového závodu „Okolo jižních Čech 2023“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a spolkem Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II, identifikační číslo 608 16 171, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 4. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na činnost pobočky mobilní specializované paliativní péče v Jindřichově Hradci v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obecně prospěšnou společností Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., se sídlem Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň, identifikační číslo 227 07 328, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 5. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 130.000 Kč na pořádání akce čtvrtý ročník extrémního překážkového závodu Jindřichohradecký Lev 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společnosti JC Event s.r.o., se sídlem Křížkovského 813/16, 589 01 Třešť, identifikační číslo 084 37 556, dle předloženého návrhu.
 6. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 130.000 Kč na podporu vzájemné spolupráce a podporu služeb poskytovaných JHK podnikatelským subjektům a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kancelář Jindřichův Hradec, se sídlem Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 482 08 248, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 7. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč na akci JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a příspěvkovou organizací Jihočeského kraje Muzeum Jindřichohradecka, se sídlem Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 000 70 971, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 8. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000 Kč na kulturní projekty na rok 2023, a to Podávání sladké kaše na zelený čtvrtek (duben), Výstava soch a obrazů Ivany Šrámkové (květen až srpen), Výstava O bílé paní (stálá expozice), Večer s jazzem a vínem (říjen), Adventní dny na zámku v Jindřichově Hradci (prosinec)“ v roce 2023, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a státní příspěvkovou organizací Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám.

162/3, Malá strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 750 32 333, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.

 • schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000 Kč na nákup nového sanitního vozu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 37738, identifikační číslo 260 95 157, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 • schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 7. ročníku mezinárodního basketbalového turnaje mládeže Young Guns Invitational VII a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností Get Better Academy Europe s.r.o., se sídlem Palackého 1170/22, 252 19 Rudná, identifikační číslo 07312695, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 • schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč na pořádání Koncertů na plovárně v Jindřichově Hradci v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností DOKORA s.r.o., se sídlem Jarošovská 1361, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 281 03 807, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 • schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč na pořádání kulturních akcí – koncertů a hudebních produkcí v prostorách KC Jitka v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 mezi městem Jindřichův Hradec, jako poskytovatelem, a obchodní společností JIHOLEN s.r.o., se sídlem Hornoměcholupská 663/141, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, identifikační číslo 084 55 503, jako příjemcem, dle předloženého návrhu.
 • neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000 Kč na přípravu a závodní sezonu ploché dráhy pro rok 2023 žadateli Adam Bednář, nar. 2. 9. 2007, bytem Sládkův kopec 910, 377 01 Jindřichův Hradec III.

Usnesení číslo: 66/5Z/2023

Pořízení zásahového vozidla CAS 32 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů města J. Hradec a návrh na provedení RO č. 10/2023

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 10/2023 tj.

 1. výdajovou část rozpočtu, ORJ 41, odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva ponížit o částku 2.057.000,-

 • výdajovou část rozpočtu ORJ 16, odbor kanceláře starosty, položka Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů povýšit o částku 2.057.000,- Kč

Usnesení číslo: 67/5Z/2023

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2023 – Vodojem Pleše – sanace stavební části

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2023 v ORJ 40 takto:

 • Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Vodojem Pleše – sanace stavební části – zvýšení očástku 2.600.000 Kč,
 • Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce místních komunikací v JH – Vajgar – snížení o částku 2.600.000 Kč.

Usnesení číslo: 68/5Z/2023

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023 – Rekonstrukce ulice Václavská 5. etapa

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7/2023 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:

 • Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce ulice Václavská 5. etapa – zvýšení o částku 3.000.000 Kč,
 • Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce místních komunikací v JH – Vajgar – snížení o částku 3.000.000 Kč.

Usnesení číslo: 69/5Z/2023

Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 8/2023 – Otín Jitka sídliště úpravy ploch + VO

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2023 v ORJ 40 odbor rozvoje takto:

 • Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Otín Jitka sídliště úpravy ploch + VO zvýšení o částku 1.400.000 Kč,
 • Oddíl Silnice, položka Rekonstrukce místních komunikací v JH – Vajgar – snížení o částku 1.400.000 Kč.

Usnesení číslo: 70/5Z/2023

Rozpočtová opatření schválená radou města

Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí

– rozpočtová opatření č. 2 a 3/2023, která schválila Rada města Jindřichův Hradec.

Usnesení číslo: 71/5Z/2023

Návrh na zrušení Fondu rezerv a rozvoje

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje zrušení peněžního fondu Fond rezerv a rozvoje, zrušení účtu fondu, č. účtu 299494374/0300 vedeného u ČSOB, a.s. a převod jeho zůstatku na základní běžný účet č. 603140379/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Usnesení číslo: 72/5Z/2023

Návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje zrušení peněžního fondu Fond rozvoje bydlení, zrušení účtu fondu rozvoje bydlení č. účtu 981224603140379/0800 vedený u České spořitelny, a.s. a převod jeho zůstatku na základní běžný účet č.

603140379/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Usnesení číslo: 73/5Z/2023

Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Dolní Radouň, k.ú. Otín u J. Hradce, k.ú. Radouňka, k.ú.

Horní Žďár u J. Hradce, od SPÚ – schválení převodních smluv

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1001992317 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 (převádějícím), na převod pozemku p.č. 3871, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m², pozemku p.č. 3954, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8905 m², vše k.ú. Dolní Radouň, pozemku p.č. 1315/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m², k.ú. Otín u Jindřichova Hradce a pozemku p.č. 2358, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2244 m², k.ú. Radouňka, dle předloženého návrhu.
 2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1002992317 mezi městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 (nabyvatelem) a ČR Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 (převádějícím), na převod pozemku p.č. 515/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10424 m², k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, dle předloženého návrhu.

Usnesení číslo: 74/5Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 1128/74, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce – realizace

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej pozemku p.č. 1128/134, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 26 m², který vznikl na základě geometrického plánu č. 1243-727/2022 oddělením z pozemku p.č. 1128/74, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 6289 m², obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, společnosti EG.D, a.s., IČ 28085400, se

sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno za celkovou kupní cenu 37.752 Kč včetně DPH Smlouva bude uzavřena dle schváleného vzoru.

Usnesení číslo: 75/5Z/2023

Prodej části pozemku p.č. 260/8, k.ú. Radouňka pro kioskovou trafostanici VN/NN – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 260/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 30 m², obec Jindřichův Hradec, k. ú. Radouňka společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, za účelem umístění kioskové trafostanice za těchto podmínek:

 • za cenu 1500 Kč/m² + příslušná sazba DPH
 • žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačnímsložkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
 • upozorňujeme, že nad pozemkem vede vzdušné vedení NN
 • žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené
 • prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že kupní cena a náklady se smlouvou spojené nebudoukupujícím uhrazeny včas a řádně
 • kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů od podpisu smlouvy

Usnesení číslo: 76/5Z/2023

Prodej pozemku p.č. 3587/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

Zastupitelstvo města po projednání:

1. neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 3587/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m², obec i k.ú. Jindřichův Hradec

Usnesení číslo: 77/5Z/2023

Pravidla participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje

Pravidla participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec včetně příloh dle předloženého návrhu.

2. schvaluje financování jednotlivých kategorií participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec z rozpočtu města v roce 2024.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář