Rovnost před zákonem? Občan, byrokrat, obchodník určitě ne!

Co mě v našem městě štve? Například to, jak se dokážeme zachovat k místnímu či turistovi. Kdo osleduje můj FB profil, bude už vědět, o co přibližně jde. Vezmu si k ruce osobní příklad z dolního náměstí. Nachází se zde značka parkoviště, bez určení způsobu stání. Dále dodatková tabule s šipkou, jakým směrem parkoviště začíná. Další dodatková
tabule, že se jedná o parkoviště pro osobní automobily. Není zde dodatková ani na metry, ani na počet stání. Dále vím, že jsem v jednosměrce a po zaparkování požadovaný prostor pro průjezd nechávám. Taktéž ani v křižovatce nestojím.
Stejně přijde úřední moc a dá Vám botičku. Bráníte se, jdete na město. Začnete takto argumentovat. Kouknete se i do zákona, kde je psáno, že značka parkoviště končí danou vzdálenost před hranicí křižovatky, nebo pokud je ukončeno jiným způsobem. Jiným způsobem je tučně, ještě se k tomu vrátíme.
V podstatě držíte v ruce 7 „trumfů“, které vám parkování na daném místě povolují. Byrokracie na vás však vytáhne, že jste špatně studoval zákon a že parkoviště je ukončeno jiným způsobem. Onen jiný způsob má být ten, že se mění vodorovné dopravní značení z šikmého stání na jiné. Jak alibistické, ať už ze strany úřadu, či zákona. Dle dvou odborníků (provozovatelů autoškol) jsem se přestupku stejně nedopustil. Toto tvrzení mý prý díru „jak vrata“. Stejně vám nedají šanci, už takto jsem ztratil hodinu s městskou policií při obotičkování, teď jsem ztratil další půl den a musel si brát dovolenou. Další
variantou je brát si další den dovolenou a jít se bránit na kraj. Raději tu pokutu zaplatíte, protože další dovolenou bych tratil dále a dále. Zde chci v tomto absurdistánu alespoň smeknout před úředníkem, který „mě“ řešil. Kromě výše popsaného bylo jednání lidsky naprosto v pořádku a pokuta činila nejnižší možnou sazbu.
A teď si představte, že jdete nakupovat. Držíte v ruce notebook se sedmi shodnými cenovkami 10.000Kč. Jdete platit, obchodník vám vyjede účtenku na 15.000Kč a vy musíte zaplatit. Bráníte se, že na 7 cedulkách je jednak cena 10.000Kč, druhak že zboží tedy nechcete. Obchodník vám řekne, že jste si špatně přečetli malá písmenka v obchodním řádu dané provozovny, který je uveřejněný na jejich internetových stránkách. Tam se píše, že uvedené ceny na cedulkách MOHOU být bez DPH a bez marže a že po výtisku účtenky je zákazník povinen za zboží zaplatit. Absurdní? Ano, absurdní, nemyslitelné. Co by následovala si asi umíme všichni představit. Černé ovce, ČOI, FÚ, pokuta, exekuce, vězení?


Nechci ani přemýšlet, kolik na tomto sporném místě bylo již zinkasováno peněz. Možná právem, možná neprávem, každopádně amorálně. Urgoval jsem, ať alespoň je doplněna doplňková tabule s počtem parkovacích míst, aby to bylo do budoucna občanům jasné. Je tam už? Není? Nevím.
Rovnost před zákonem? U vztahů občan x byrokracie a občan x obchodník určitě ne. Před zákonem jsou si všichni rovni, někteří jsou si však rovnější.
PS: Po napsání článku jsem se došel podívat na náměstí na značky. Znovu tedy chci poděkovat pánovi, se kterým jsem přestupek na městě řešil. Jak slíbil, že bude urgovat přidání značky s počtem parkovacích míst, protože přiznal, že je to velmi sporné místo, tak učinil. A dodatková tabule opravdu přibyla.
Co mi na tom vadí nejvíce? Že někdo chytrý vymyslí náměstí, které je nefunkční a nelze se v něm vyznat. Druhý poté jde a slepě na nejspornějším místě botičkuje. Než aby městská policie poté, co tam dala třetí botičku, došla na město a začala řešit, že se jedná o místo, které je sporně označeno, lidé tam parkují a netuší, že se nejedná o parkovací místo na stání (zastavení zde možné je), tak budu chodit roky kasírovat místní občany i turisty. A aby se věc pohla, musí dostat botičku Hanek, začít kolem sebe kopat, zajišťovat si dovolenou a trávit s tím hodiny. Až pak se začne něco dít.

Bc. Felix Hanek

30 let, podnikatel, odhadce nemovitostí, Svobodní, Jindřichův Hradec I + člen Výboru pro územní plánování

Je mi 30 let a narodil jsem se v Jindřichově Hradci. V Hradci bydlím, podnikám a plánuji zde i nadále zůstat - stavím rodinný dům na Radouňce. Proto mi není dění ve městě lhostejné a rozhodl jsem přidat k této platformě.

Střední školu jsem absolvoval Obchodní akademii TGM, obor Ekonomické lyceum. Během studia jsem krátce provozoval vlastní e-shop. Po maturitě jsem se místo dalšího studia dal do podnikání v realitní oblasti. Prošel jsem dvěmi celorepublikovými realitními kancelářemi, přičemž na přelomu let 2016/2017 jsem nakonec zakládal vlastní místní a malou RK. Aktuálně se však živím maloobchodem - kamenné prodejny máme v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Nemovitosti jsou však i nadále mým hobby. Jsem i příležitostný a malý realitní investor.

A jelikož jsem v roce 2015 již věděl, co mě v životě baví, podal jsem přihlášku na vysokou školu. Sice později, než většina mých spolužáků, ale přece. Jedná se o dálkové studium vysoké školy Bankovní institut v Praze, obor oceňování majetku, specializace odhadce nemovitostí. V létě 2018 budu bakalářské studium zakončovat. Tomuto zaměření se chci nadále také věnovat. Mezi mé další záliby patří rodina a kamarádi, cestování, sport a auto/moto. Jsem člověk pravicově a prozápadně orientovaný. Nemám rád ani bruselské, ani domácí byrokratické úřadování. Nesnáším totalitní režimy a podnikatelské, trh pokřivující, dotace. Jsem liberální v osobní svobodě a ekonomice, naopak konzervativní v některých dalších otázkách. Zastávám štíhlý stát a nízké daně.

Komentáře
  1. Jarda Chalupský napsal:

    Cokoli, co někdo vymýšlí, ať už je to produkt, služba nebo podoba a funkčnost náměstí, mělo by být vymyšleno a navrženo tak, aby to pro uživatele, tedy občana, bylo co nejintuitivnější z hlediska užívání. V tom se pozná velikost a um autora! Pokud řidič přijede a hned podvědomě tuší, kde se může postavit a kde ne, aniž by ho k tomu musel dokopat les značek a dodatkových tabulek, které ho spíš jen matou a než to všechno přečte, tak je v té chvíli akorát tak nebezpečný těm za sebou, tak takové řešení není dobré. A každá nasazená bota a udělená pokuta je z hlediska teorie řízení kvality špatnou vizitkou ne řidiče, ale autora řešení té plochy náměstí! Jsem přesvědčen, že žádný řidič nechce apriori cokoli vědomě porušovat, ale také se nechce přirozeně nechat buzerací zahnat do nepřiměřeného komfortu, který je mu zcela proti srsti jako např., že zaparkuje 500 m daleko a půjde přes půl města si něco vyzvednou do obchodu, nebo s hotovostí do banky. Takže při navrhování podobných ploch jako je náměstí, bych se přimlouval za to, aby se to svěřilo odborníkům, kteří to umí a mají s tím bohaté zkušenosti z řad architektů a urbanistů.

  2. František Novotný napsal:

    Parkrát jsem zde parkoval v březnu a od městské policie jsem botičku nedostal, kdy se vám to přihodilo?

Přidat komentář