Restart. Pojďme se v J. Hradci připravit na dobu po epidemii

Zajímavá a pro mnohé možná i překvapivá zpětná vazba přišla od živnostníků a drobných podnikatelů na dotaz, jak by jim mohla Rada města pomoci ustát krizovou situaci a dostat se následně rychle do kondice.

Tito lidé, kteří jsou zvyklí se o sebe postarat sami za všech okolností, v drtivé většině případů vůbec nezmiňovali žádnou finanční pomoc, nebo až jako mnohý bod v pořadí.

Vědí, že finanční pomoc je v podstatě opět z jejich kapes, že ty peníze na stromě nevyrostou. Překvapivé bylo zjištění, že pro mnohé to byla velmi složitá otázka. Podnikatelé v důsledku vlastně vůbec nepotřebují nějakou větší pomoc, větší či menší almužnu, oni potřebují mít stabilní prostředí, jasná pravidla a klid na podnikání.

Nejvíce je trápí házení klacků pod nohy, úřednická rozhodnutí od stolu bez znalosti reality a velké břímě daní a poplatků. Aby se mohli opět nadechnout a plavat v moři byznysu, potřebují ze všeho nejvíc volné ruce na podnikání a co nejmenší kámen na krku.

Po širší diskusi vznikl tento dopis se seznamem návrhů, jak by mohlo město OSVČ a menším firmám vyjít vstříc tak, aby to nekřivilo tržní prostředí nebo nezpůsobovalo vzájemné pnutí.(Pozn. Pro potřeby Novin byl text drobně stylisticky upraven)

Vážený pane starosto,

Dovoluji si Vás požádat o informaci, jestli na včerejším zasedání Rady města byla přijata nějaká opatření pro zmírnění dopadu současné krize CoVID19 na živnostníky, drobné a malé podnikání v J. Hradci?

Město více než zdravotními potížemi začíná trpět ekonomickými důsledky vládních opatření, a ty jsou teprve na začátku. Epidemiologická opatření snad brzy skončí, ale nastane větší problém se znovu rozeběhnutím ekonomického života ve městě, zejména pak v jeho historickém centru.

Již před epidemií se objevovaly v centru, kde se léta čekalo na pronájem, prázdné provozovny a lze očekávat, že v důsledku krize může být živnostensko-podnikatelská úmrtnost ještě větší. Dokonce si dovolím tvrdit, že pokud nenecháme podnikatelům co nejvolnější ruce pro to, aby své provozovny opět nastartovali, a budeme se chovat nerozumně, bude to finální tečka za umrtvením města a jeho ekonomickou životaschopností.

Po konzultaci v segmentu drobného podnikání si Vám dovoluji předat návrh na opatření, kterými by město mohlo pomoci ke zmírnění dopadu krize. Některá lze aplikovat hned, některá až po skončení epidemie:

 • Zajistit bezpečnost v ulicích, pokud nařízení zpřísní, zejména v centru, v místech s koncentrací většího majetku, aby se pohybovaly průběžně policejní hlídky. Intenzivněji v nočních hodinách, aby bylo zřejmé, že policie hlídá majitelům provozovny. Obzvláště pokud dojde ke zpřísnění opatření.
 • Snažit se i z toho mála, co nejvíce peněz udržet v rámci cashflow ve městě, aby peníze občanů vitálně podpořily udržení místní obslužnosti a místní podnikání a neodtékaly pryč do zahraničních řetězců, na e-shopy v ČR nebo v Číně. V tomto smyslu lze využít:
  1. Apel k občanům „Služby hradeckého podnikání na prvním místě – nákup zboží a služeb u jindřichohradeckých podnikatelů je vaše investice do oživení města a stabilnější obslužnosti“
  2. Udělat seznam výdajů města a městské nákupy rovnoměrně rozprostřít primárně mezi všechny jindřichohradecké provozovny poskytující danou službu či komoditu za průměrnou cenu u těchto dodavatelů.
  3. Umožnit ucelenou reklamu a propagaci zdarma v městských médiích jako je JHTV, Zpravodaj (Jindřichohradečtí nakupují v J. Hradci), městské webové stránky atp.
  4. Na 6 měsíců po skončení epidemie zrušit na území JH poplatek za parkování na dobu prvních dvou hodin s platbou 100 Kč za započatou třetí a další hodinu (obdoba nákupních center) + odstavná parkoviště 10 hod. zdarma s platbou 100 Kč za každou započatou další hodinu.
  5. Uvést dolní náměstí Míru do původního živějšího objízdného stavu s přesunutím rezidenčního parkování na parkoviště u Muzea.
  6. Po dobu šesti měsíců nepoužívat represivní botičky, ale zaměřit se na preventivní a průběžnou koordinaci dopravy strážníky na klíčových místech (radit, usměrňovat, pomáhat v ulicích).
  7. S podporou úřadu práce a různých dotačních titulů vytvořit možnost, aby mohli lidé bez práce pracovat třeba na turnusy, 3 dny v týdnu např. ve Službách města (údržba veřejné zeleně, práce v městských lesích atp.) a udrželi si nějaký příjem.
  8. Umožnit provozovnám více zahrádek v centru a na náměstí zdarma.
 • Plošný jednorázový finanční příspěvek do segmentu OSVČ a drobného podnikání na úhradu nezbytných výdajů v souvislosti s restartem podnikání (kompenzace za ubytovací poplatek, příspěvek na nájemné, jako příspěvek na desinfekční  a ochranné prostředky atp.).

V současné době jsou obrovsky protěžovány zahraniční řetězce a supermarkety, bylo by dobré v rámci udržení si nějakého konkurenčního prostředí podpořit drobné podnikání ve městě, které je pro občany stabilnější formou městské obslužnosti.

Děkuji za spolupráci, přeji hodně sil a hodně zdraví.

Milada Petrů


Následně dorazily ještě další podněty:

 • Výměnou za to, že se podnikatelé budou starat o čistotu a sníh před svou provozovnou, poskytnout zdarma 2 m2 před vchodem na propagaci, např. poutačem typu Áčko.
 • Na dobu jednoho roku zrušit veškeré kontroly a podobné administrativně a časově zatěžující záležitosti. Následně neudělovat pokuty, ale místo kontroly provést audit, který by doporučil podnikateli, co je potřeba uvést do souladu se stále se měnící legislativou a nařízeními, která podnikatelé nestíhají ani sledovat (to by byla prospěšná služba a pomoc, nikdo nechce nic porušovat vědomě, ale je náročné vše uhlídat a zaplatit právním kancelářím),

 

Budiž ke cti vedení města, že se již nechali některým body inspirovat a začínají zkoušet je naplňovat. Mezi prvními je výzva Informačního centra, aby se u nich shromažďovaly aktuální otvírací doby funkčních a polofunkčních provozoven, kde se mohou občané i nyní v době krize obsloužit.

Milada Petrů

53 let, ředitelka oblastní kanceláře Hospodářské komory v Jindřichově Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec II

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Po studiích na Gymnáziu v Třeboni jsem se plně věnovala rodině, která pro mne vždy byla na prvním místě. Dnes již mám dva dospělé syny, kteří se vydali na svou cestu životem. Sama jsem si život vyzkoušela z různých stran. Nejvíce zkušeností z oblasti obchodu, práce s lidmi a komunikace mi dala mnohaletá pozice manažerky obchodní skupiny v jedné z největších pojišťoven u nás. Jako OSVČ jsem také poznala, co to obnáší, být schopna se postarat sama o sebe a přinášet lidem takovou službu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Veškeré zkušenosti jsem později využila i ve veřejném sektoru při práci pro Jarošov nad Nežárkou v pozici místostarostky. To obnášelo co nejvíce mluvit s lidi, cítit potřeby obce a následně vše zařídit a zprůchodnit tak, aby se lidem žilo co nejlépe. Protože se to docela dařilo, přijala jsem možnost pomáhat v podstatě s tím samým, ale v komunitě podnikatelů a živnostníků jako ředitelka Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci.

Již několik let hájím zájmy hradeckých podnikatelů, pomáhám propojovat svět podnikání s tím na radnici a také s ostatními institucemi jako jsou školy, spolky, veletrhy, zahraniční výstavy a společné kulturní akce. Díky tomu jsem se také mohla setkat s mnoha zajímavými osobnostmi a získávat další cenné zkušenosti, jak správně by se měla dělat komunální politika, aby z ní lidé měli užitek. Protože město nad Vajgarem je moje srdeční záležitost a dění ve městě mi není lhostejné, rozhodla jsem se zkusit pomoci lidem kolem sebe tím, že nabídnu své zkušenosti, schopnosti a elán, abych je mohla zastupovat jako radní. Abych se mohla starat s nimi, za ně a aby starostí pro nás všechny ve městě ubývalo. Proto jsme také dali dohromady partu fajn lidí, spíš odborníků, nezatížených minulostí a pustili se do toho. A když toho někdy bude moc, pomáhají mi nabrat nové síly moje záliby, kterými jsou sport, kultura a hlavně zahrada. Zastávám názor, že starosta je od slova starat se, ne starosti přidělávat.

Komentáře

Přidat komentář