První zpráva z opozice: Park, rozpočet a další důležitá témata

Po prvním ustavujícím zastupitelstvu, kde se již ukázal obrys opozičního názoru a že hlasování již nebude spartakiádním zvedáním rukou, jsme se v rámci Hradec srdcem a rozumem + Svobodní domluvili, jak budeme pravidelně komunikovat a pracovat na tématech, o kterých budeme jako zástupci Vás občanů hlasovat. Komunikujeme také s ostatními opozičními zastupiteli.

 

Vegetační klid sice zatím chrání park před vykácením, ale protože rozhodnutí „k popravě“ je stále platné, dáváme dohromady podklady a argumenty, které bychom rádi, aby noví zastupitelé zvážili a znovu přehodnotili v zájmu zachování parku a změny přístupu k revitalizaci.

Ta by rozhodně neměla být tak megalomanská, měla by být postupná, šetrnější a rozumnější. Sešli jsme se proto a diskutovali s většinou občanů, kteří se také ve věci záchrany parku intenzivně angažují. Více než 2,500 Hradečáků se přimlouvá peticí za změnu přístupu a záchranu parku. Jejich vůle už nemůže být jako v minulosti ignorována. Stejně jako nelze přejít všechna pochybení, k nimž v souvislosti s přípravou „revitalizace“ parku došlo.

Zvítězit musí především zdravý rozum, protože stínu vzrostlých stromů by se dočkaly až děti našich dětí. Pokud by to vůbec bylo možné v důsledku následných negativních doprovodných jevů z narušení ekosystému.

Záchrana parku byla také jedním z klíčových témat při sestavování naší koalice. V průběhu jednání jsme apelovali na jednotlivé zastupitele/potenciální partnery, aby nezvedali ruku na povel, nýbrž byli otevřeni novým argumentům a pečlivě je zvážili, bez ohledu na výsledek jednání. A náš dobrý pocit z „rozumnosti“ nových zastupitelů na radnici přetrvává.

Nemá smysl vést náročné právní bitvy, plýtvat volným časem mnoha lidí na přípravu obrany a obstrukcí, když lze věc řešit jednoduše.

Co původní zastupitelé schválili, to stejně jednoduše mohou noví, snad moudřejší, zastupitelé zrušit a umožnit tím, aby se park uchopil znovu a více v souvislostech podoby celého města. Zpackanou rozhlednu lze opravit. Draze, ale lze. Avšak vzrostlé stromy pokácíme jen jednou.

Kromě parku se aktuálně věnujeme také nominaci našich členů do výborů a komisí. Ty jsou poradním uskupením vedení města, kde bychom měli větší možnost předkládat argumenty a více o věcech diskutovat.

Snažíme se také pochopit a rozklíčovat předložený rozpočet pro rok 2019. Nedávná zkušenost z Písku totiž dokazuje, že i velká finanční rezerva se dá utratit během jednoho volebního období jako mávnutím proutku. Nebo nepromyšleným zvednutím ruky pro některé „smart vychytávky“. Písečtí například hospodaří s podobným množstvím peněz, a přesto jsou za minulé čtyři roky v mínusu více než 400 milionů korun (2015 skutečnost +17 mil, 2016 skutečnost – 59 mil, 2017 skutečnost – 130 mil, 2018 předpoklad – 284 mil Kč). Taková hvězdárna s planetáriem může představovat kromě investice také ročně 10 – 15 mil Kč provozních nákladů. Dalšího žrouta do společné peněženky (viz např. http://www.hvezdarnacb.cz/dokumenty/rok2015.pdf).

Než se však zkonsolidujeme a zaběhneme v novém prostředí, chceme se v první řadě obrátit na Vás, naše příznivce a podporovatele a stejně tak na celou naši kandidátku, abychom od Vás dostali zpětnou vazbu a instrukce ohledně našeho fungování v opozičních řadách. Rádi bychom věděli, jaká jsou Vaše očekávání a za co nás budete průběžně hodnotit, zda svou roli naplňujeme správně. V následujících dnech se proto na Vás s touto prosbou obrátíme. Máme-li být Vašimi zastupiteli, musíme dobře rozumět tomu, jak chcete být zastupováni.

Tedy shrnuto závěrem, nyní jsou důležitá tato témata: park, obsazení jednotlivých výborů a komisí, rozpočet a nově oprava rozhledny. Příště Vás budeme podrobněji informovat o dalších projednávaných záležitostech.

Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře

Přidat komentář