Prosincové zastupitelstvo schválilo financování života města na rok 2021 a bylo opatrné s nákupem točny u Fruka

Rada města každý týden projednává cca 20 až 50 bodů, které je potřeba rozhodnout pro plynulý chod života města. Na méně důležité body stačí kompetence Rady města, důležitější body musí jít ke schválení všech dvaceti sedmi zastupitelů města.

Prosincové zastupitelstvo po několika předchozích pracovních schůzkách jednalo a schvalovalo pro město bod nejdůležitější a tím je rozpočet na rok 2021. Tedy výše finančních prostředků, se kterou bude město hospodařit, a její struktura tak, aby byl zajištěn chod všech úředních agend a také byly prostředky na investice, které město někam posouvají.

Když si kliknete na nadpis projednávaného bodu č. 5, můžete se podívat na vysvětlení navrženého rozpočtu panem starostou.

Rovnou řekneme, že jsme s takto navrženým rozpočtem měli trochu problém a také jsme si to několikrát trochu emotivně vydiskutovávali na Radě města, protože jsme měli očekávání, že rozpočet a změny, které bychom chtěli v roce 2021, budou více revoluční. Chtěli jsme vyrovnaný rozpočet, abychom hospodařili a investovali jen do výše peněz, které do města přitečou s tím, že bychom zcela transparentně vzali cca 40 milionů Kč z rezervy let minulých a za ně bychom konečně po třiceti letech udělali občanům ve městě 40 km nových silnic, nových povrchů, které by už lidem nehuntovaly tlumiče a abychom konečně jezdili jako v jednadvacátém století, když už chceme utrácet za chytré lavičky atp.

Chtěli jsme jednoduše říci lidem, že budeme hospodařit s tím, co dostaneme, ale navíc sáhneme do rezervy a za ty peníze jasně uvidí, co jsme za to pořídili ve prospěch drtivé většiny obyvatel – nové silnice a sítě k pozemkům, které si budou moci koupit.

Naše radost z této koaliční úmluvy, za které jsme byli ochotni podpořit nové vedení města a změnu na Radnici trochu pohaslo, když nám bylo vysvětleno, že se nejprve dodělají „komínkovské“ etapy Václavské ulice, protože jsou připravené a dělají se z gruntu celé a velmi finančně náročně a k ostatním ulicím je potřeba nejprve připravit Projektové Dokumentace (PD). Nechtěli jsme vynakládat peníze na PD, když tu ulici prostě nikam jinam nezatáčíme, prostě jen vyměníme asfaltový povrch od obrubníku k obrubníku, někde navíc i ty obrubníky, někdy i povrch chodníku a k tomu sem tam potřebnou doprovodnou zeleň, či mříž kanálu. Projít, sepsat, zakreslit do plánku města, dát priority, kterou ulicí se začne, kterou skončí a jak budou objízdné trasy, abychom řidičům komplikovali život jen minimálně. Ostatně tento kus práce odpracoval a velmi přehledně připravil ing. Ježek ze Služeb města se stavebním inženýrem ing. Blábolilem, podle schématu priorit prohrnování v zimním období.

Ale budiž, budeme se snažit, aby projekční práce probíhaly co nejrychleji a skutečně se povedlo těch silnic udělat více už v následujícím roce a na rok 2022 jich už nezbylo tolik.

Také jsme chtěli více pohnout s přípravou technické infrastruktury k pozemkům k trvalému individuálnímu a hromadnému bydlení, aby si občané mohli kupovat zasíťované parcely s veškerými návaznostmi a začít budovat vlastní bydlení. Toto jde pomaleji.

Z ostatních priorit se začalo pracovat na vizi využití Tyršova sportoviště, což jde podle plánu, byť přibržděně Covidem, protože se nelze tolik scházet a prodiskutovávat věci se sportovními kluby a ostatními činovníky.

Když to shrneme, ekonomické výsledky vedení města nového pana starosty, který si přebíral město s velkým mínusovým saldem v půlce roku, nás přesvědčil, neboť schodek snížil a nyní to vypadá dokonce na přebytek hospodaření za rok 2020 ve výši cca 20 milionů Kč. Rozpočet 2021 z pera pana starosty si tedy zaslouží šanci a podporu s tím, že o to investičně lepší to bude v roce následujícím. Nemáme zatím důvod, slovům pana starosty a místostarostů nevěřit, byť můžeme mít nějaké výhrady. V tomto chceme být stále „týmotvorní“.

Točna autobusů u Fruka – druhý více diskutovaný bod č. 25, ke kterému si můžete poslechnout diskusi kliknutím na nadpis u hlasování.

Celý obchod a věci kolem této točny jsou pro nás opředeny spoustou nepochopitelností od samého počátku, který spadá do doby „mrvkovy radnice“. Trochu se to snažil vysvětlit také ing. Komínek, jak se věci měly, ale těch vysvětlujících příběhů „kterak se pan Georgiev k pozemkům dostal“ je několik. Nicméně, my jsme na jednání Rady města žádali, aby proběhlo zjišťování, kolik lidí skutečně od  Fruka využívá MHD, jak velký problém je pro tyto pasažéry popojít několik set metrů po cyklostezce, kterou bychom jako město osvětlili, ke hřbitovu, kde se autobus nyní točí a zda by se na případné investici podílely také dotčené firmy (Fruko, Husky, Koller, + jsou tam policejní kotce atd.). Relevantní měření pasažérů neproběhlo, firmy, které se chovají jako řádní hospodáři a zodpovídají se svým majitelům a akcionářům odvětily, že finančně v této záležitosti nic nepřispějí. Což je pro zastupitele, kteří se také musí chovat jako řádí hospodáři, důležitý signál. Navíc cena 3 miliony za zpevněnou plochu při koupi v jakési současné „tísni“, která před dvěma lety stála v dražbě 1.5 milionu Kč, pro to nelze s čistým svědomím z ničeho nic rychle zvednout ruku. Proto k tomuto bodu také vystoupil ing. Chalupský a své důvody nehlasovat PRO zkusil vysvětlit. Lze jistě najít alternativy, které by vyšly vstříc pasažérům od Fruka a byly by lepším kompromisem. Pokud dáme peníze sem, budou chybět občanům zase na druhé straně města. 3 miliony Kč to jsou například 3 kilometry nových povrchů silnic ve městě. Je třeba tedy vážit, co je pro pár lidí a co investice pro většinu občanů.

K ostatním několika diskusním příspěvkům zastupitelů asi jen krátce…

Pan ing. Mrvka se nyní snaží jet na vlně populismu, kdy mu náhle strašně leží na srdci blaho drobných podnikatelů a živnostníků a pléduje za jejich podporu. Když to jako starosta mohl dělat, tak to účinně nedělal, spíš jen tak aby se neřeklo. Drobné podnikatele ve městě 10 let svými rozhodnutími dusil, jakožto celé město, ze kterého spolu s ing. Komínkem udělali „klidovou zónu“. V tom byli bohužel úspěšní! Památný je výrok pana Mrvky jako starosty: “ Já se s těmi křiklouny podnikatelskými bavit nebudu!“ Dnes by pomalu nesl podnikatelský prapor a chtěl se těmto lidem lacino vlichotit. To také asi nastartovalo našeho zastupitele ing. Chalupského, který na to bezprostředně reagoval.

Pan Mgr. Burian opět lobboval za peníze občanů J. Hradce pro partnerské město na Ukrajině na památník. 100 tisíc Kč nás prý nezabije. Myslíme si, že partnerské město potřebuje peníze na důležitější věci, jako jsou silnice, kanalizace atp, ne na památníky a my bychom se měli momentálně věnovat také spíš vlastním záležitostem. Jen namátkou třeba podpořit a začít řešit narůstající problém se záchytnými kotci pro opouštěné psy a kočky. To je aktuálně asi rozumnější než podpora památníku v cizině. Třeba budu lepší podmínky zase v následujících letech. A když to není tolik peněz, nechť pan Burian uskuteční sbírku a složí se na památník třeba se svými partajníky ze svého a uskuteční tak toto bohulibé gesto. Poslední dobou se nám zdá, že lidé, co dostávají peníze jednoduše ze státního rozpočtu, aniž by si to tento mohl dovolit, tím více by tito příjemci ještě přispívali z cizího na množství dalších zbytných věcí.

Zahájení – účast (bod 1)
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2) Čas videa: 0:51:52-0:53:52
Pro: 24 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 3
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3) Čas videa: 0:53:52-0:57:53
Pro: 24 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 3
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 3: Žádost o snížení nájemného p. Zdeněk Bok (prodej občerstvení v KD Střelnice) (bod 4) Čas videa: 0:57:53-1:00:38
Pro: 24 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 3
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 4: Návrh rozpočtu na rok 2021 (bod 5) Čas videa: 1:00:38-1:40:06
Pro: 24 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 3
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 5: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2022 – 2023 (bod 6) Čas videa: 1:40:06-1:44:57
Pro: 23 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 3
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 6: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 7) Čas videa: 1:44:57-1:47:18
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 7: Financování zakázky „Provozování městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci –přechodné období“ na období zakázky z rozpočtu města (bod 8) Čas videa: 1:47:18-2:00:41
Pro: 22 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 8: Základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci pro zadání veřejné zakázky (bod 9) Čas videa: 2:00:41-2:26:03
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 9: Plán financování obnovy vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec – aktualizace (bod 10) Čas videa: 2:26:03-2:34:40
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 10: Prodej hrobky č. 103 – realizace (bod 12) PROTINÁVRH Čas videa: 2:34:40-2:37:16
Pro: 22 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 11: Odstoupení od kupní smlouvy – prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec (bod 13) Čas videa: 2:37:16-2:40:10
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 12: Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Dolní Radouň, k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ -realizace (bod 14) Čas videa: 2:40:10-2:43:03
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 13: Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“ – Jan Šťástka, Petr Hrádek, Ing. Petr Votava, manželé Mácovi – realizace (bod 15) Čas videa: 2:43:03-2:47:14
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 14: Prodej pozemků určených územním plánem k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hradce –realizace záměru (bod 16) Čas videa: 2:47:14-3:09:29
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 15: Prodej pozemku p.č. 4031/9, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 17) Čas videa: 3:09:29-3:12:37
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 16: Prodej pozemků p.č. 3831/1 a p.č. 3833, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 18) Čas videa: 3:12:37-3:17:46
Pro: 20 Zdrželo se: 3 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 17: Prodej části pozemku p.č. 2678/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 19) Čas videa: 3:17:46-3:20:51
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 18: Prodej části pozemku p.č. 3699/1, obec i k.ú. J. Hradec – realizace záměru – bude rozeslán 10. 12. 2020 po jednání Rmě (bod 20) Čas videa: 3:20:51-3:25:05
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 19: Žádost o prodej části pozemku p.č. 3650/45, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 21) Čas videa: 3:25:05-3:27:50
Pro: 21 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 20: Žádost o prodej pozemku p.č. 1342/4, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 22) Čas videa: 3:27:50-3:32:28
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 21: Žádost o prodej pozemků p.č. 13/8 a p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov -záměr (bod 23) Čas videa: 3:32:28-3:34:27
Pro: 21 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 22: Směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 24) Čas videa: 3:34:27-3:39:01
Pro: 22 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 23: Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 302/2 k.ú. Dolní Pěna + dohoda o narovnání (bod 25) Čas videa: 3:39:01-4:12:54
Pro: 7 Zdrželo se: 10 Proti: 6 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová NESCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 24: Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka – realizace (bod 26) PROTINÁVRH Čas videa: 4:12:54-4:31:42
Pro: 7 Zdrželo se: 9 Proti: 7 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová NESCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 25: Nabídka ke koupi pozemku p.č. 2153, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Radouňka – realizace (bod 26) Čas videa: 4:31:42-4:32:36
Pro: 16 Zdrželo se: 5 Proti: 2 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 26: Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 227/15 v k.ú. Dolní Skrýchov od Státního statku Jeneč p. (bod 27) Čas videa: 4:32:36-4:35:04
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 27: Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2021 – ČEVAK a.s. (bod 28) Čas videa: 4:35:04-4:40:01
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 28: Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií (bod 29) Čas videa: 4:40:01-4:48:21
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 29: Dotační programy města na rok 2021 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních programů města (bod 30) Čas videa: 4:48:21-4:54:01
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 31)
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
Závěr (bod 32)
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář