Muzea se sloučila pod jedno vzdělávací centrum a řešil se také sport

Z devátého zastupitelstva, které se bude konat 28. srpna od 16:00 v KD Střelnice opět nabídneme přímý přenos na našem facebookovém profilu. Prozatím můžeme nabídnout jen program a návrh usnesení.

Zahájení (bod 1)
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Schválení předloženého programu (bod 3)
Žádost o prominutí poplatků z prodlení (bod 4)
Smlouva darovací – Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země (bod 5)
Návrh zřizovací listiny nově zřízené příspěvkové organizace a návrh na provedení RO č. 49/2019 (bod 6)
Žádost o zápůjčku za účelem předfinancování projektů z FMP – MFMOM a návrh na provedení RO č. 50/2019 (bod 7)
Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 8)
Návrh rozpočtového opatření č. 38/2019 – Děbolín – ČOV a kanalizace (bod 9)
Návrh rozpočtového opatření č. 41/2019 – Půdní vestavba kanceláří Klášterská 135/II (bod 10)
Zpracování PD – Přístavba objektu č.p. 73/III, rozpočtový závazek na rok 2020 (bod 11)
Prodej hrobky – záměr (bod 12)
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3650/276, odděleného GP z pozemku p. č. 3650/267 obec i k. ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 13)
Prodej pozemků p. č. st.47/2 a 9/5 v Matné – záměr (bod 14)
Prodej části pozemku 3650/3 k. ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 15)
Směna pozemků části p.č. 77/1 za část p.č. 76 v k.ú. Dolní Radouň – realizace (bod 16)
Prodej nově vzniklých pozemků p.č. st.229,st.230, 245/12,245/13,245/14 a zřízení služebnosti v p.č. 245/7 k.ú. Dolní Skrýchov – realizace (bod 17)
Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce ulice 28.října, Jindřichův Hradec“ – směna části p.č. 361/1 za část p.č. 361/28 – záměr (bod 18)
Prodej části p.č. 321/1 k.ú. Políkno – záměr (bod 19)
Prodej části p.č. 1711/2 k.ú. J.Hradec – záměr (bod 20)
Majetkoprávní vypořádání stavby „Parkoviště Hvězdárna“ – část p.č. 3521/136 díl „h“ k.ú. Jindřichův Hradec (bod 21)
Koupě pozemků p.č. 1603 a p.č. 1604, obec i k.ú. J. Hradec. (bod 22)
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých v prvním pololetí roku 2019 (bod 23)
Diskuse + interpelace členů Změ (bod 24)
Závěr (bod 25)

 

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář