HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Exkluzivně nabízíme program 9. zastupitelstva

Z devátého zastupitelstva, které se bude konat 28. srpna od 16:00 v KD Střelnice opět nabídneme přímý přenos na našem facebookovém profilu. Prozatím můžeme nabídnout jen program a návrh usnesení.

Zahájení (bod 1)
Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Schválení předloženého programu (bod 3)
Žádost o prominutí poplatků z prodlení (bod 4)
Smlouva darovací – Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany, Naše země (bod 5)
Návrh zřizovací listiny nově zřízené příspěvkové organizace a návrh na provedení RO č. 49/2019 (bod 6)
Žádost o zápůjčku za účelem předfinancování projektů z FMP – MFMOM a návrh na provedení RO č. 50/2019 (bod 7)
Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 8)
Návrh rozpočtového opatření č. 38/2019 – Děbolín – ČOV a kanalizace (bod 9)
Návrh rozpočtového opatření č. 41/2019 – Půdní vestavba kanceláří Klášterská 135/II (bod 10)
Zpracování PD – Přístavba objektu č.p. 73/III, rozpočtový závazek na rok 2020 (bod 11)
Prodej hrobky – záměr (bod 12)
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3650/276, odděleného GP z pozemku p. č. 3650/267 obec i k. ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 13)
Prodej pozemků p. č. st.47/2 a 9/5 v Matné – záměr (bod 14)
Prodej části pozemku 3650/3 k. ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 15)
Směna pozemků části p.č. 77/1 za část p.č. 76 v k.ú. Dolní Radouň – realizace (bod 16)
Prodej nově vzniklých pozemků p.č. st.229,st.230, 245/12,245/13,245/14 a zřízení služebnosti v p.č. 245/7 k.ú. Dolní Skrýchov – realizace (bod 17)
Majetkoprávní vypořádání stavby “Rekonstrukce ulice 28.října, Jindřichův Hradec” – směna části p.č. 361/1 za část p.č. 361/28 – záměr (bod 18)
Prodej části p.č. 321/1 k.ú. Políkno – záměr (bod 19)
Prodej části p.č. 1711/2 k.ú. J.Hradec – záměr (bod 20)
Majetkoprávní vypořádání stavby “Parkoviště Hvězdárna” – část p.č. 3521/136 díl “h” k.ú. Jindřichův Hradec (bod 21)
Koupě pozemků p.č. 1603 a p.č. 1604, obec i k.ú. J. Hradec. (bod 22)
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec přijatých v prvním pololetí roku 2019 (bod 23)
Diskuse + interpelace členů Změ (bod 24)
Závěr (bod 25)

 

Mgr. Libor Vondráček

25 let, student Právnické fakulty MU, moderátor rádia, správce webu sonjh.cz, Svobodní, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře

Přidat komentář