Přehlednější financování a snad méně hádek sportovců. A také nás přišel vyhubovat Nejedlý.

Květnové jednání zastupitelů města mělo v sále divadla Střelnice plné ochozy, kam zavítali hlavně hokejisté, neboť se rozdělovaly peníze do sportu. Přišel i pan ředitel Nejedlý, aby nám tam vyhuboval, protože se cítil dotčen článkem v posledním Žurnálu, kde prý utrpěla jeho skvělá pověst.

Body jednání, které nebyly jen technikáliemi a vedla se u nich větší diskuse, vám srozumitelněji okomentujeme. Kliknutím na nadpis daného bodu si spustíte video k té projednávané části s komentářem.

Delší diskuse se zapojením veřejnosti proběhla hlavně v rámci bodu 10, kde jsme se dozvěděli, jak to aktuálně je mezi hokejovými kluby a tyto informace výrazně pomohly rozhodnutí, že hokejové služby ve městě by měl poskytovat jeden klub a nejvíce k tomu mají nakročeno Střelci.

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 0:25:11-0:26:21

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 0:26:21-0:27:29

Pro: 25

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. za rok 2019 (bod 4)
Čas videa: 0:27:29-0:36:52

Pro: 25

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2019 (bod 5)
Čas videa: 0:36:52-0:42:06

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Schválení účetní závěrky za rok 2019 (bod 6)
Čas videa: 0:42:06-0:45:43

Pro: 23

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2019 (bod 7)
Čas videa: 0:45:43-0:49:02

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 8)
Čas videa: 0:49:02-0:50:40

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2020 (bod 9)
Čas videa: 0:50:40-0:56:01

Junák, Skauti, ZUŠka, Okna, YMCA, DDM a další si i letos podali žádost o příspěvek na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, které zajišťují. Vzhledem k potřebě více šetřit, protože COVID-19 přidělal finanční starosti všem obcím, byla většina žádostí o finanční příspěvek pokrácena. Náš zastupitel Jarda Chalupský se přímo dotázal několika organizací, zda s nimi krácení částky někdo diskutoval, nebo zda se návrh jen tak oříznul od stolu. V tomto duchu pak u projednávaného bodu doporučil vedení města, že by bylo dobré vždy s danou organizací krácení požadované částky zkonzultovat, neboť nemají představu, na co bude částka použita. Může se tak stát, že pokud organizace nedostane celou částku, nepotřebuje v tu chvíli vůbec nic, protože když si potřebujete koupit třeba čínské hůlky, je vám k ničemu, že budete mít jen na jednu. Smysl má dostat jen celou požadovanou částku. Nebo nic. Pointa tedy spočívala v tom, že by mělo jít o  dialog a společnou dohodu tak, aby se našlo optimální řešení. Abychom ušetřili, ale zároveň nezařízli něco důležitého.

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020 (bod 10) PROTINÁVRH
Čas videa: 0:56:01-1:55:58

Nejdiskutovanější bod. Zde posupně vystoupilo několik řečníků: pan Ištvánik z HC Vajgar, který by nyní rád hrál hokej za Střelce, Ing. Mácha prezentoval rozdíly mezi oběma hokejovými kluby, předseda Sportovní komise MUDr. Kopřiva vysvětlil systém a potíže při rozdělování dotací do sportu a předeslal, že bude dávat několik protinávrhů, které by příděl peněz pro sportovce lépe řešily, Ing. Chalupský zhodnotil, s jakými potížemi se v očích zastupitelů rozdělování peněz na podporu sportu mládeže potýká, k jakému došlo za poslední dva roky zlepšení, co se ještě musí vyřešit a jaké kroky k tomu vedou, Mgr. Pumpr se vyjádřil ke složitosti a nesrozumitelnosti návrhů a protinávrhů, což se následně MUDr. Kopřiva snažil objasnit a zpřehlednit. Střet zájmů při hlasování ohlásil pan Kinšt a Bc. Staněk. Svůj komentář přidal i Ing. Mrvka.

Po tom, co byly na stůl sneseny důležité informace pro rozhodování o penězích občanů, které by měly co nejvíce podpořit sportování ve městě, navrhl zastupitel JUDr. Vytiska, aby se odložilo poskytnutí finančních příspěvků pro hokejisty jak HC Vajgar tak Střelců, kvůli stížnosti na Český svaz ledního hokeje. Zároveň ale aby se zaplatily dluhy klubu HC Vajgar. Tedy nikdo nic, ale jednomu zaplaťte dluh za led s tím, že po vyřešení stížnosti, by se peníze oběma klubům přidělily. Přičemž systém financování z ČSLH a jeho způsob fungování přímo nesouvisí s pravidly finanční podpory v našem městě. Tento protinávrh zastupitelé neschválili.

Pro: 9

Zdrželo se: 16

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2020 (bod 10) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:55:58-1:57:06

Rozdělování peněz do sportu se léta vyznačovalo tím, že bylo velmi nepřehledné a bylo spíš výsledkem hádek ve stylu porcování medvěda, než nějakého systému. Když už se nějaký systém rozdělování zavedl, byl plný vycucaných čísel a mrtvých duší, na které kluby inkasovaly příspěvky. Takhle to bylo nastaveno a sportovci, pokud chtěli sportovat, byli nuceni tuto nefér hru hrát a paradoxně se snažit v ní být co nejlepší. Předseda sportovní komise MUDr. Jaromír Kopřiva spolu s ostatními členy hledali způsob, jak rozdělování zpřehlednit. V tomto smyslu se povedly 2 zásadní věci. Eliminovat vycucaná čísla a posadit to na skutečné náklady za sportoviště, díky přesné fakturaci ze Služeb města, a pak také eliminovat stovky „černých duší“ (= registrovaných, ale neaktivních sportovců), které bylo potřeba mít, aby daný sport finančně neumřel.

V novém návrhu se  proto již bavíme jen o aktivních sportujících a zaplacených členských příspěvcích. Rozdělování peněz se tím povedlo hodně posunout vpřed. Zůstaly jen hádky mezi hokejisty, což je letitý problém vyplývající z podstaty, že máme jeden led, jeden zimák a den má jen 24 hodin, které lze časově a finančně rozdělovat.

Také tu zápolí 2 koncepce. Jedna profesionální, postavená na výkonu a výdělečnosti sportování, druhá k tomu přistoupila jako organizovaný spolek dobrovolníků s demokratickými principy rozhodování a vedení. Každá koncepce nese své ovoce, ale v jiném duchu.

Výsledkem první jsou úspěšné komerční kurzy bruslení a vznik krasobruslení, jako další sportovní aktivity, kterou lze na ledě v J. Hradci provozovat.

Druhé koncepci se zase povedlo získat výrazně více dětí a naplnit větší množství věkových kategorií hokejových soutěží.

Systémem trochu znevýhodněni byli sportovci Slovanu a Házenkáři. Logicky by se tedy nabízelo, aby každý klub dělal to, v čem ukázal, že je za několik let nejlepší, a to zastupitelé také finančně podpořili. Aby pomáhali aktivitám s největším přidanou hodnotou pro děti.

Sportovní komise složená převážně ze zástupců zmíněných klubů dala svůj návrh, Rada města ho upravila dle svého mínění a nakonec došlo k promítnutí úspor vlivem COVID-19.

Oba návrhy se moc nelišily, ale bylo potřeba udělat úpravu na obroušení finančních hran mezi penězi hokejistů HC Vajgar a Slovanem. Zároveň tedy vykročit na cestu, kdy HC Vajgar se bude moci maximálně a profesionálně věnovat Krasobruslení a Do bruslí a Střelci poskytnou maximálně příznivé podmínky pro všechny věkové kategorie hokejistů.

Je to cesta ve směru jeden led, jeden zimák, jeden hokejový klub + další lední aktivity. Po tom volají snad všechna politická uskupení zastupující občany, protože je jasné, že to technicky je jediné funkční řešení, které odstraní řevnivost hlavně mezi hokejovými kluby.

Zůstává tedy otázkou, proč zrovna oba zástupci ODS tuto požadovanou variantu nepodpořili. Místostarosta Staněk se zdržel a MUDr. Žižka byl zcela proti. Stejným způsobem vyřešení hádek nepodpořili za Nejedlého SNK-ED zastupitelé Burian a Langerová.

I tak nakonec návrh prošel a byl zelenými hlasy patnácti zastupitelů schválen, takže by se mělo mezi sportovci blýskat na klidnější a lepší časy. Peníze na basket prošly bez diskusí.

Pro: 15

Zdrželo se: 8

Proti: 2

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Návrh rozpočtového opatření č. 33/2020 – Parkoviště a chodníky Vajgar – Řečička, Jindřichův Hradec (bod 11)
Čas videa: 1:57:06-2:00:55

K tomuto bodu diskuse žádná neproběhla. Zastupitelé Chalupský a Petrů se zdrželi při hlasování, protože je to opět svévole Rady města, byť asi pro dobrou věc. Je to podobné jako s osvětlením na sídlišti. Po diskusích, zda to není drahé se odsouhlasí částka na výměnu osvětlení. Pak firma přijde s tím, že se na to při předložení nabídky ani nepodívala, následně zjistila, že to bude údajně pracnější, tak si řekla o další peníze a Rada jim půl milionu obratem přihodila.

Zde jsme se bavili v rámci schvalování rozpočtu na rok 2020, zda to není moc peněz na parkoviště a zda udělat toto nebo třeba raději chodníky na Radouňce. Nakonec zastupitelé celkově vyhodnotili, že bude pro občany přínosnější parkoviště a cenově že je to ještě únosné.

Nyní se tato investiční akce vlastně změnila, něco se udělá navíc a bez větších diskusí se tam přihodí nějaké nemalé peníze, čímž se z toho udělá vlastně úplně jiná akce.

Je to stejné jako začít stavět dům, udělat si rozpočet, získat financování té investiční akce např. formou hypotéky a pak najednou zjistit, že je potřeba k tomu domu udělat i přípojky plynu a elektřiny, tak přihodím další milion dva. Ono stavět něco za pět milionů nebo nakonec za sedm může také znamenat, že by se dům za sedm milionů nestavěl. Protože na něj musím vzít peníze z jiných investic nebo že prostě finančně takováto salámová metoda nedává smysl .

Pravdou však je, že dopravně je tato část velmi špatná a nějaké řešení si vyžaduje. Jaké to řešení bude, ví však jen pár lidí.

Pro: 23

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 712/1 k.ú. Radouňka od SPÚ – realizace (bod 12)
Čas videa: 2:00:55-2:03:16

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Bezúplatný převod pozemků p. č. 834 a p. č. 3520/2, v k. ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM do vlastnictví města (bod 13)
Čas videa: 2:03:16-2:04:53

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Prominutí a snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií (bod 14)
Čas videa: 2:04:53-2:09:22

Pro: 21

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Vyhlášení druhých výzev dotačních programů města Jindřichův Hradec (bod 15)
Čas videa: 2:09:22-2:13:07

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Informace o činnosti města Jindřichův Hradec v souvislosti s epidemií koronaviru (bod 16)
Čas videa: 2:13:07-2:52:16

Tento bod byl zařazen k pochvale pana starosty, aby průběžně aktivně informoval zastupitele o vývoji epidemie, po čemž volali především opoziční zastupitelé. Ale asi také kvůli tomu, aby měl pan Nejedlý možnost vystoupit v zastupitelstvu k nějakému bodu jako občan z řad veřejnosti.

Odpor k našemu uskupení jím a některými zastupiteli cloumá již dva roky, neboť jsme si dovolili kandidovat bez jeho svolení a hodit mu vidle do koaličních plánů. Emoce se vystupňovaly po článku v dubnovém měsíčníku Žurnál, kde četl něco, co tam není a viděl to, co tam svými negativními brýlemi vidět chtěl.

Našemu zastupiteli Chalupskému tam pořádně vyhuboval 🙂 Sám zastupitel Chalupský po jednání komentoval: „Nejedlý mě pořádně vylejskal. 🙂 To byla slušná hřebelcovačka. 🙂 Jen měla směřovat trochu na někoho jiného. :-)“

Podstatou bylo, že jsme si dovolili se na zastupitelstvu zeptat pana starosty, za jakou cenu nakupujeme desinfekci od Fruka, pan starosta oficiálně do záznamu na videu řekl, že za 15.000 Kč sto litrů, my jsme druhý den uvedli, že Fruko na webu prodává desinfekci za 495 Kč pět litrů, tedy ne litr za 150 Kč, ale za 99 Kč, načež pan starosta uvedl, že nakupuje desinfekci za 91 Kč za litr bez DPH. Na posledním květnovém zastupitelstvu to jeden vysvětloval tak, že byla cena jen jedna jasně daná a neměnná, druhý zase říkal, že se ceny měnily postupem času. Takže se v tom má zase jeden vyznat. V tom samém zastupitelstvu pan starosta předložil kolegům tabulku čerpaných nákladů, kde mu opět lítaly miliony a přitom to měly být malé tisíce.

Kompletní informace a jak vše bylo v kauze „Nákup desinfekce“ najdete zde.

Naší hlavní výtkou bylo, že od starosty jako zastupitelé dostáváme mylné a neúplné informace, které pak způsobují dohady. Když se obchoduje za peníze občanů, mělo by být vše jasně a transparentně komunikováno! Nikde by neměl být ani stín pochybností. Natož pak takovýto výstup a urputné obhajování se.

V diskusi zabodoval sám pan starosta,  který věci převrátil, ale povedl se mu do vypjaté situace vtipný komentář na účet našeho opozičníka Chalupského, kterým rozesmál obecenstvo a stal se tak vítězem celé té fackovačky 🙂

Následovaly dotazy k tabulce výdajů za věci spojené s COVID-19, kde se Ing. Mlčák a RNDr. Pokorný dotázali právě na již zmíněnou částku převyšující milion korun za obědy, což by znamenalo, že jeden oběd pro bezdomovce a jejich dohlížitele stál přes 50.000 Kč, načež pan starosta uvedl na pravou míru, že to je nějaká chyba, že to číslo je špatně, že tam by měla být nějaká částka asi kolem 2500 Kč za obědy. Snaha o transparentnost, ale spíš horší než lepší. Holt 8 let to nebylo potřeba a chvíli to trvá, než se to pan starosta naučí.

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 17)
Čas videa: 2:52:16-2:52:16

Už je to skoro tradice, že se za občany v diskusi ptáme přímo zastupitelů na věci, které občany trápí. Šetříme tak čas občanům sepisováním dotazů a radnici zase sepisováním odpovědí. Takto mají obě strany vše online v přímém přenosu a následně také na záznamu.

Ptali jsme se:

V bytovém domě města ve Václavské ulici přes ulici naproti AVE jsou údajně dlouhodobé stížnosti na nepořádek a hluk ze strany spolubydlících. Co se s tím dá dělat? Je nějaká možnost, aby se soužití obyvatel tam zlepšilo?

Kolik firem si požádalo o příspěvek 5000Kč jako pomoc od města v rámci COVID-19 a kolika firmám jsme to již vyplatili? Do kdy se dá očekávat, že pomoc obdrží i zbylí žadatelé?

Jak je to se situací  ohledně prodaných pozemků u firmy Fruko a Hasky, kde byla dosud zastávka MHD a zda tam ta zastávka zůstane nebo jak to bude řešeno?

Dá se něco dělat s parkováním vozidel obyvatel domu Nežárecká 104, kteří parkují u chodníku v zatáčce před křižovatkou, kde velmi často hrozí střet s protijedoucím vozidlem, když je nutno objíždět jedno nebo dvě vozidla u chodníku za sebou?

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Závěr (bod 18)

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář