Otočka. Pozemky se levně směňovat nebudou

Po týdnu otočka. Pozemky se v J. Hradci levně směňovat nebudou!
 
Společnost UNIVERZAL JH s.r.o. zastoupena Ing. Blábolilem podala zpětvzetí své žádosti o směnu pozemků.
Zároveň nyní navrhuje prodej zmíněného pozemku za hotelem Florian u zimního stadionu s vyvolávací cenou 1.000.000 Kč.
 
Je to takové od zdi ke zdi. Když si může pozemek vyměnit jen Univerzal JH, tak za 130 tisíc Kč, když by do hry o „parkovací pozemek“ v centru měli být vpuštěni další zájemci, tak s vyvolávačkou 1 milion Kč 🙂
 
Co Ing. Blábolil prostřednictvím firmy navrhne jako hradecký občan nebo jako předseda koaliční ODS, je jedno, záleží, co 27 zastupitelů posoudí jako nejvýhodnější pro občany města, od kterých k zastupování dostali důvěru.
14 zastupitelů ANO+ODS+Nezávislí pro Hradec (Mrvka a spol)+SNK-ED (Nejedlého kandidáti) hlasovalo PRO směnu (Nejedlý nepřítomen)
 
13 zastupitelů Hradec Srdcem a Rozumem+Piráti+STAN+SPD směnu nepodpořilo (Chalupský omluven).
Musíme k tomuto dodat pár faktických poznámek.
 
Zastupitelé za Hradec srdcem a rozumem nikde neřekli, že se má město pozemku zbavit. Docent Pokorný se naopak přiklání k názoru, aby se město tohoto pozemku nezbavovalo, jelikož se chystá rekonstrukce celého “Tyršáku”. Pak se teprve uvidí. Nezavřít si předčasně k něčemu cestu.
 
Řekli jsme, že POKUD PRODAT, tak za cenu obvyklou. Vždy jsme mluvili o možných 2-3 parkovacích místech, přičemž jsme uváděli cenu 300-350 tisíc Kč za jedno parkovací místo, tedy možný až 1 milion korun.
Opírali jsme se o výnosový výpočet z nájmu a z tržního odhadu parkovacího místa v této lokalitě od realitní kanceláře. O vyvolávací ceně 1.000.000 Kč nebyla z naší strany řeč. Šlo o propočet ideální realizované ceny, pokud bude nabídka pozemku dobře zkomunikována a přihlásí se více zájemců. Vyvolávací cena by měla být zhruba cena ze znaleckého posudku tj. 130 tisíc Kč, od které by se to mělo v aukci šplhat nahoru, protože 300 tisíc Kč za jedno doživotní parkovací místo v centru města je reálné.
 
Město také výslednou cenu z aukce nemusí akceptovat, pokud by se nevyšplhala dostatečně vysoko.
To, že pozemek je pro hotel zajímavý, je logický fakt. Ať už by se jednalo o přístup k jedné stěně budovy, parkování nebo izolační pás zeleně. Proto si protinávrh na prodej obálkovou metodou odporuje s původním návrhem na jeho získání. Za vyšší cenu (jelikož územní plán zde umožňuje parkování) by se dalo s prodejem třeba i souhlasit. Za nižší cenu by zase muselo být zajištěno, že pozemek bude “pouze zeleň”. To však územním plánem aktuálně není.
Zároveň dlouhodobě nesouhlasíme s prodejem městských majetků obálkovou metodou, jelikož se nám nezdá dostatečně transparentní. Věříme, že veřejnou aukcí se dá dosáhnout vyšší prodejní ceny, protože jeden zájemce reaguje na nabídku jiného zájemce.
 
Pokud by byl pozemek soukromého vlastníka, chtěl by jako dobrý hospodář za něj logicky utržit co nejvíce.
Zastupitelé skládají slib, že budou svůj mandát vykonávat s péčí řádného hospodáře.
 
Soukromý vlastník by s největší pravděpodobností vyměřil maximální možný počet parkovacích míst (v tomto případě odhadujeme 2-3), zbývající okolní pruhy pozemku (zeleně) si ponechal či odprodal přiléhajícímu hotelu a parkovací místa prodal jednotlivě. Buď přes profesionální realitní kancelář, která dokáže zajistit i více kupců “přeplácejícich” se v jeden okamžik, nebo rovnou ve veřejné aukci.
 
My za HSR doporučujeme držet se původního: pozemek neprodávat a pokud prodat, tak za tržní cenu. Ne ho přihrát jednomu zájemci, navíc „spojenému s koalicí“. Třeba se v budoucnu při rekonstrukci Tyršova stadionu ukáže jako potřebný, ať už pro rozšíření parkovacích míst, nebo pro zeleň.
 
Proč už se po třiceti letech nemůžeme oprostit od těchto „kamarádšoftů“ a dělat to, co nejvíce potřebují občané? Tedy silnice, chodníky, parkovací domy, sportoviště, moderní infrastrukturu na další stovky let, pozemky pro rodinné bydlení a veřejné prostranství plné zeleně.
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář