Osmipatrák, domek, zeleň, výroba… Probíhá diskuse, kde a co může být na území Jindřichova Hradce. Co povoluje Územní plán a jak se změní?

Na několik dalších let bude jasno. Nyní je ale ještě možnost podat námitku či připomínku k probíhající změně č.1 územního plánu. Dokumentu číslo jedna každé obce, který říká, jaké možnosti rozvoje a komfortu pro občany město má. Zdá se to jako složitost, ale pokusím se to jednoduše vysvětlit.

Co je Územní plán a k čemu slouží?
Když se řekne Územní plán, zjednodušeně řečeno se jedná o “mapu”, která vymezuje a určuje plochy (pozemky), které jsou k výstavbě, které nezastavitelné, kde může být jen veřejné prostranství, zeleň, parkoviště apod. Dále jde do podrobností, rozhoduje o tom, zda na pozemku smí být bytový dům nebo jen rodinný, či třeba naopak průmysl. Může jít i do větších podrobností a určovat, o jak maximálně vysokou budovu se může jednat, zda musí mít například venkovský vzhled, nebo kolik % z dané plochy smí být zastavěno, plus další požadavky či regulace.

Územní plán má dvě části, grafickou a textovou. V praxi člověk nejdříve vyhledá danou lokalitu v oné mapě (grafické části), která se odkazuje na textovou část a v textové části se dozví podrobnosti právě o možném využití plochy.

Každé 4 roky úřad vyhodnocuje uplatňování územního plánu. Výsledkem tohoto vyhodnocení může být buď konstatování, že je vše v pořádku, nebo naopak potřeba dílčích změn územního plánu. Už v roce 2017 byla zahájena 1. změna našeho územního plánu, požadavky mohla podávat jak veřejnost, tak město. Tato změna se až teď, po 5 letech, blíží do finále.

Dne 19. dubna 2022 v 16:00 proběhne veřejné projednání v sále na Střelnici. Dále ještě do 26. dubna 2022 může veřejnost podávat připomínky a námitky (nikoliv již nové podněty!). Poté bude následovat jejich vypořádání a změnu územního plánu č.1 bude muset ještě finálně odsouhlasit zastupitelstvo. Pak vejde v platnost.

Město (úřad, výbor pro územní plán…) ale začalo už pracovat také na změně č.2. Nové podněty již ale podávat nelze. Do tohoto zadání bylo přijato 46 podnětů od veřejnosti a další požadavky vzneslo město. Aktuálně se jimi zabýváme na výboru pro územní plán, poté bude zadání změny postupovat do zastupitelstva a následně bude pokračovat ve stejném sledu, jako změna č.1 (projektování, vyjádření orgánů, možnost námitek a připomínek, vypořádání, přijetí změny zastupitelstvem).

Je tedy dobré se průběžně zajímat o prostranství kolem sebe a před uzavřením změny se také, byť jen informativně, podívat, jak je to s tím či oním pozemkem. Vaším, nebo v sousedství, jestli tam někdo nenavrhnul nějakou změnu, která by Vám nemusela vyhovovat. Nebo naopak ve vhodném okamžiku lze dobrým nápadem přispět ke zlepšení svého okolí, ve kterém žijeme.

Bc. Felix Hanek

30 let, podnikatel, odhadce nemovitostí, Svobodní, Jindřichův Hradec I + člen Výboru pro územní plánování

Je mi 30 let a narodil jsem se v Jindřichově Hradci. V Hradci bydlím, podnikám a plánuji zde i nadále zůstat - stavím rodinný dům na Radouňce. Proto mi není dění ve městě lhostejné a rozhodl jsem přidat k této platformě.

Střední školu jsem absolvoval Obchodní akademii TGM, obor Ekonomické lyceum. Během studia jsem krátce provozoval vlastní e-shop. Po maturitě jsem se místo dalšího studia dal do podnikání v realitní oblasti. Prošel jsem dvěmi celorepublikovými realitními kancelářemi, přičemž na přelomu let 2016/2017 jsem nakonec zakládal vlastní místní a malou RK. Aktuálně se však živím maloobchodem - kamenné prodejny máme v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Nemovitosti jsou však i nadále mým hobby. Jsem i příležitostný a malý realitní investor.

A jelikož jsem v roce 2015 již věděl, co mě v životě baví, podal jsem přihlášku na vysokou školu. Sice později, než většina mých spolužáků, ale přece. Jedná se o dálkové studium vysoké školy Bankovní institut v Praze, obor oceňování majetku, specializace odhadce nemovitostí. V létě 2018 budu bakalářské studium zakončovat. Tomuto zaměření se chci nadále také věnovat. Mezi mé další záliby patří rodina a kamarádi, cestování, sport a auto/moto. Jsem člověk pravicově a prozápadně orientovaný. Nemám rád ani bruselské, ani domácí byrokratické úřadování. Nesnáším totalitní režimy a podnikatelské, trh pokřivující, dotace. Jsem liberální v osobní svobodě a ekonomice, naopak konzervativní v některých dalších otázkách. Zastávám štíhlý stát a nízké daně.

Komentáře

Přidat komentář