Neustálé štráchy ohledně Husových sadů, vyluxovaný účet HC Vajgar, nové byty na Jakubě a šance ulehčit parkování.

Rada města v pondělí 11.10.2021 měla na programu 34 bodů. Kromě nákupu pohřebního vozu Peugeot Expert Furgon L2 Active s vestavbou za 894.592 Kč bez DPH od AR Servisu nakoupila pro Služby města také Malotraktor s nástavbou pro zimní údržbu od MALCOM CZ za 986.689 Kč bez DPH.

Důležitým bodem však byl bod č.18 – „Plán péče a dosadby“ v Husových sadech. Místo neustálých snah předchozího vedení města, ale i současného pod vedením místostarosty Staňka, který to má v gesci, o mnohamilionové architektnické soutěže a předělávání parku rozhodli zastupitelé 15ti hlasou většinou opakovaně o tom, že se má park revitalizovat šetrněji a hospodárněji (kdo dal zelenou tomuto přístupu hlasování zde).

Zastupitel a radní Jarda Chalupský požádal o předřazení bodu na začátek jednání rady, aby k němu mohl říci znovu pár odborných věcí Doc. Jan Pokorný, který se z projektu v Sokolově připojil na radu telefonicky.

Žádali jsme radu, aby změnila usnesení a místo neustálého vypisování zakázek pro architekta nalezla arboristu, který by si vzal k ruce osvědčeného zahradního architekta a spolu s odborem Životního prostředí připravil požadovaný plán dosadby a péče. Ideálně oslovit zkušené odborníky z okolních měst.

Stromy v Husových sadech jsou totiž zauditovány a jako zdravé jsou chráněny zákonem, stejně tak jejich kořenový systém, není tedy jasné, co bychom za 500tis Kč arch.soutěž + 1.7mil Kč odměna architektovi + 8-17mil Kč realizace navržených úprav dostali, když se stromy nelze hnout. Jsou chráněny zákonem včetně stínu a ekosystémovych služeb, které občanům poskytují.

Pro mladé ambiciózní architekty, z nichž někteří jsou ve střetu zájmu, protože působí v Komisi životního prostředí, jenž o takových věcech a doporučeních rozhoduje, je to určitě lákavá příležitost, ale první etapa s vodotrysky ukázala, že z hlediska přírody a tepelných ostrovů ve městě je to špatná cesta. Zcela proti současným snahám na zlepšení klimatu.

Nicméně místostarosta Staněk a starosta Mlčák stále nepochopitelně přístup s architekty tlačí. Jestli jde jen o chronické okopávání kotníků kolegům nebo je tam hlubší Patriotský zájem, těžko říct. Toto počínání smysl nedává.

Protinávrh Jardy Chalupského na odložení materiálu o týden, aby bylo možno pomoci s tipy na zkušené arboristy a zahradní architekty, kteří již např. zpracovávali pro město plán zeleně a tudíž problematiku znají a mohli by tedy vytvořit s členy Odboru životního prostředí funkční pracovní tým, byl zamítnut.

Místo arboristy tzn člověka, který rozumí stromům a podmínkám, za kterých se mu bude na tom či onom stanovišti dobře dařit a vytvoří ideální symbiózu s ostatní vegetací při postupném obnovování starých jedinců a architekt by mu byl k ruce pro estetické doladění, byla opět schválena primárně zakázka 70tis Kč pro architekta.

Jaký plán péče a dosadby architekt vymyslí uvidíme nejdéle na lednovém zastupitelstvu, kde se o něm bude hlasovat.

Důležitým bodem byly i nové byty na Jakubě vedle velkoobchodu Kapitán, kde by měl investor na městském pozemku vybudovat i plochu na parkování pro cca 42 vozidel.

Radní Chalupský i v tomto bodě dal protinávrh na odložení materiálu o týden, který byl radou schválen. Proč, jsme se zeptali přímo Jardy:

„Jako ve všech městských částech i zde je problém s parkováním. Na Jakubě se nyní nabízí příležitost relativně jednoduše, rychle a efektivně vybudovat kryté a nekryté stání pro cca 80 vozidel nejen pro nové byty ale i vozy sousedů. Navrhoval jsem, že místo jedné zpevněné plochy na parkování by se udělaly v tom svahu ty plochy dvě na pilířích cca 3 metry nad sebou. Investoři s tím předběžně nemají problém, protože jsou s tou lokalitou spojeni a znají tedy dobře trápeni místních a tímto by jim mohli pomoci. Je však potřeba to zkonzultovat s architektem a projektantem, což ten týden zabere. Pak se můžeme jako radní znovu rozhodnout. Můžeme investorovi přispět na výstavbu jednoho patra parkoviště navíc, protože ho pak celé stejně převede do majetku města. Soukromý investor staví rychleji, efektivněji a kvalitněji než město. Ohlídá si to a není tolik svázán byrokracií. Byla by škoda se o to nepokusit, město by to stálo jen nějaký příspěvek a lidem na Jakubě by to pomohlo. Jakmile se tam teď něco udělá, už se do toho sahat nebude viz parkoviště ve svahu pod poliklinikou, které mělo být několikapatrové, ale dnes se bude jen těžko hledat kuráž do toho sáhnout a předělávat to. Proto neuchvátejme příležitost na Jakubu pro 80 vozidel. Rozhodujme se po pečlivém uváženi všech možností.“

Nyní tedy proběhnou technické konzultace investora s projektantem, vzniknou nějaké propočty a následně se rozhodne, zda je projekt 19ti nových bytů ve čtyřpatrovém domě životaschopný, aby mohl být představen, projednán a doladěn se sousedy na Jakubu ke všeobecné spokojenosti.

Smutným bodem bylo schvalování nového čísla účtu pro příspěvky na činnost oddílu krasobruslení HC Vajgar, protože jeden ze dvou lidí disponující přístupem k původnímu účtu finanční prostředky převedl jinam. Druhému tedy nezbývalo než věc oznámit policii ČR, která se tím zabývá. Nyní tedy disponuje s účtem jen jeden pověřený člen zapsaného spolku a je technicky možné z příspěvku hradit městu faktury za ledy atp. Navíc si město platby blokuje.

Zde je na místě, aby se Tomeš Vytiska, Ondra Pumpr a Martin Lukschal zamysleli, koho urputně obhajují a koho se zastávají nejen na zastupitelstvu.

Budeme tedy doufat, že zejména plán péče a dosadby Husových sadů jako způsob revitalizace se zachováním současné hodnoty parku dopadne dobře a bude na delší dobu o rozvoj této oázy, klidu a stínu uprostřed města postaráno.

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář