Není důvod hlasovat pro architektonickou soutěž v parku, uvedl Pokorný

Hradečtí zastupitelé jednomyslně schválili protinávrh, aby se provedla inventarizace všech stromů. Ta je podle slov docenta Pokorného podmínkou nutnou nikoliv dostačující, pro zadání jakékoliv veřejné zakázky pro úpravy v parku.

Ještě před začátkem diskuze zastupitelů se k věci vyjádřili tři zástupci z řad veřejnosti. Jiří Plucar například uvedl: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasadili o to, aby další revitalizace byla zastavena. Když slyším, že se nadále mají účastnit architekti, tak to považuji za krok zpět. Teď jsme ztratili zase půl roku, než jsme o tom zase začali jednat, park je neudržovaný už dvacet let,“ zmínil s tím, že doufá, že nedojde ke kácení dalších stromů z koncepčních důvodů.

Podle další přihlášené, Lenky Navarové, by k výsadbě podle nového navrhovaného projektu mohlo dojít nejdříve na podzim roku 2021. „Tento postup není vhodný z důvodů věcných ani finančních. Stávající stromy budou starší, možná z nich některé onemocní a zmizí. Jejich přítomnost v parku hraje zásadní význam pro příznivý význam nových sazenic,“ řekla a dále apelovala na urychlení procesu výsadby za použití stávajících dokumentů, které má město již zpracované.

S jiným návrhem se do diskuze přihlásil zastupitel Jan Pokorný (HSaR+Svobodní). „Pan starosta zmínil, že poslední inventarizace stromů v parku soudním znalcem byla provedena v roce 2014. Pojďme zadat inventarizaci se zaměřením na posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů a zpracování návrhu opatření pro ně. Mít takový podklad je nutné, ať už schválíme jakýkoliv zásah. Je potřeba mít to nezávisle na stole. Jsme v šesté sezoně od poslední inventarizace. Je potřeba začít hned,“ řekl.

Zastupitel Jaroslav Chalupský (HSaR+Svobodní) uvedl: „Připadá mi racionální přístup a úvaha paní Navarové. My spoustu věcí máme, dali jsme za ně peníze, máme jistou designovou představu, jak by to mohlo vypadat. Nehnal bych se do dalších soutěží, architektonických studií a šel bych stylem návrhu Jana Pokorného. Udělat si koncept, co kde dosadit, a využít, co máme,“ zmínil.

Zastupitelstvo s návrhem Jana Pokorného souhlasilo – všemi 22 hlasy přítomných. Úvahy o architektonické soutěži se tak posunuly do budoucna.

Více na: https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/hradecti-zastupitele-resili-osud-husovych-sadu-20200201.html

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář