2. priorita: Nové silnice a zeleň ve městě

Priorita 2: Je potřeba začít od centra a vyrazit směrem ke každé městské části a takzvaně umést občanům cestičku. Aby v opačném směru, když ráno vyrazí do města, šli příjemnou upravenou cestou nebo jeli po rovné hladké silnici. Propojovat sídla, kde se odpočívá, s centrem, kde se žije. Ideálně začít od těch čtvrtí, kde je to již v katastrofálním stavu, jako je například Sládkův kopec, Bratrská ulice v parku, ulice a chodníky na sídlištích.

Všude, kde se jezdí spíš po záplatách než po silnici. Už letos bychom rádi dali do rozpočtu města na příští rok 2023 dostatek finančních prostředků pro každou čtvrť na studie a projektovou dokumentaci, abychom mohli s lidmi v dané čtvrti probrat všechny podněty a potřeby zlepšení a pak je řádně připravili k realizaci a rozpočet následného roku. V rámci opravy infrastruktury by bylo dobré se pokusit zároveň naplnit myšlenku chytrého města právě tím, že se kanalizace, vodovod, plyn, elektřina, rozvody internetu, optických sítí a další připravené průchodky pro budoucí využití přendají ze silnice do lépe servisovatelného chodníku, protože tam lze lépe rozebírat zámkovou dlažbu, než řezat stále do vozovky a záplatovat ji.

K ekonomickému zamyšlení je i technologický tunel, který by sloužil desítky, ne-li stovky let, protože po něm nejezdí vozidla. Samozřejmě na vhodných místech doplněný o retenční jímky dešťové vody, kterou by bylo možné recyklovat pro zálivku v dané čtvrti a až teprve přepad by odtékal dál do dalších retencí a do řeky. Na zváženou je doplnění takové vodní trasy o malé indukční motory na výrobu elektřiny v kombinaci např. s fotovoltaickým osvětlením atp.

Pokud se bude nějaká silnice rekonstruovat, mělo by to být načisto včetně výměny obrubníků, dlažby chodníků a doprovodné zeleně, která by měla být částečně sjednocena, aby vytvářela jakousi jednotnou vizuální linku našeho města a působila příjemně, upraveně jako v lázeňských městech či golfových resortech. S vědomím toho, že největší přínos pro stabilizaci klimatu mají velké vzrostlé stromy. Ty by měly skýtat stín a ochlazovat ulice. Co nechceme mít zelené, je rybník Vajgar, kde je potřeba si ujasnit možné využití jeho břehů pro pobyt lidí a připravit ho na odbahnění, aby následně lépe sloužil. Aby vynikla jeho atraktivita a částečně i odlehčila pohybu po městě.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář