1. Priorita: Bezpečnost a čistota v ulicích

Situaci lze rychle a podstatně zlepšit změnou způsobu práce a hodnocení Městské policie, změnou priorit a podporou ze strany starosty.

V oblasti větší čistoty a upravenosti města potom důsledným mikromanagementem ve Službách města a celkovou lepší koncepcí práce. Možná i doplněním pracovníků některých dalších kvalifikací zejména v oblasti péče o vegetaci.
Na konkrétní ad hoc nešvary je potřeba si společně sednout, najít podstatu a následně funkční řešení, které se důsledně aplikuje. Aktivně pracovat s podněty občanů zaslaných přímo nebo přes aplikace v mobilních telefonech.

Priorita 1: Bylo by fajn, kdyby strážník Městské policie, který by měl svůj rajon na starosti, zároveň působil jako takové ty oči v terénu a dával instrukce Službám města, kde je co potřeba napravit (znečištěné ulice, přeplněné koše, nezametené listí, zaplevelené zelené chodníky, rozbité lavičky atp.).

Navíc jsme si na své náklady nechali vypracovat odborný postup/manuál boje proti obchodu s chudobou, který starosta odmítl zaplatit, byť to bylo v rozpočtu předem domluveno.

Víme jak na potíže, umíme je důsledně řešit. To jsme ostatně ukázali již v případě bytového domu Vorlíček na Nežárce, když jsme odrazili příchod necelé třicítky nepřizpůsobivých rodin z ubytovny na Kladně, což by majiteli generovalo 270 tisíc Kč měsíčně, ale Hradečákům velký bolehlav.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář