Květnové zastupitelstvo proběhlo mimořádně rychle, v interpelacích však byla otevřena pandořina skříňka

Květnové zastupitelstvo proběhlo mimořádně rychle, v interpelacích však byla otevřena pandořina skříňka.
Zahájení – účast (bod 1)
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 1:00:38-1:00:38
Pro: 21 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 6
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 1:00:38-1:03:27
Pro: 21 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 6
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 3: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 1:03:27-1:04:40
Pro: 21 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 6
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 4: Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. za rok 2020 (bod 4)
Čas videa: 1:04:40-1:13:37
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 5: Žádost o povolení splátek dluhu – Markéta Balážová (bod 5)
Čas videa: 1:13:37-1:18:08
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 6: Schválení účetní závěrky za rok 2020 (bod 6)
Čas videa: 1:18:08-1:34:04
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 7: Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2020 (bod 7)
Čas videa: 1:34:04-1:39:13
Pro: 21 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 8: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 8)
Čas videa: 1:39:13-1:41:16
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 9: Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 9)
Čas videa: 1:41:16-1:43:34
Pro: 21 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 10: Nabídka na odkoupení komunikace v k.ú. Radouňka, bezúplatný převod od SPÚ p.č. 2358 k.ú. Radouňka (bod 10)
Čas videa: 1:43:34-1:57:24
Pro: 17 Zdrželo se: 5 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 11: Žádost o prodej pozemku p.č. 3650/172, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 11)
Čas videa: 1:57:24-2:00:38
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 12: Žádost o prodej části pozemku p.č. 3890/166, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 12)
Čas videa: 2:00:38-2:03:21
Pro: 20 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 13: Žádost o prodej pozemku p.č. 1775, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 13)
Čas videa: 2:03:21-2:07:37
Pro: 18 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 14: Bezúplatný převod pozemků od SPÚ dle zákona č. 503/2012 Sb. (bod 14)
Čas videa: 2:07:37-2:11:27
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 15: Bezúplatný převod pozemku p.č. 837/7 v k.ú. J.Hradec od ÚZSVM (bod 15)
Čas videa: 2:11:27-2:13:34
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 16: Zúčtování nájemného za rok 2020 – ČEVAK a.s. (bod 16)
Čas videa: 2:13:34-2:17:32
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 17: Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2020 (bod 17)
Čas videa: 2:17:32-2:30:50
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 18: Rekonstrukce ZŠ Vajgar 692, fin. 2022-2025 (bod 18)
Čas videa: 2:30:50-2:41:38
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 19)
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
Závěr (bod 19)
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře
 1. Pingback: covid ivermectin
 2. Pingback: 1conjure
 3. Pingback: stromectol 3 mg
 4. Pingback: ivermectin 18mg
 5. Pingback: fda ivermectin
 6. Pingback: stromectol pills
 7. Pingback: ivermectine
 8. Pingback: luckylands
 9. Pingback: ivermectin malaria
 10. Pingback: lasix 40 mg pill
 11. Pingback: furosemide 40 mg
 12. Pingback: stromectol msd
 13. Pingback: ivermectin dosage
 14. Pingback: stromectol 15 mg
 15. Pingback: ivermectin corona
 16. Pingback: stromectol 6mg
 17. Pingback: ivermectin powder
 18. Pingback: generic cialis
 19. Pingback: generic cialis
 20. Pingback: ivermectin 4 mg
 21. Pingback: my borgata rewards
 22. Pingback: cialis best price
 23. Pingback: cialis 20mg online
 24. Pingback: viagra near me
 25. Pingback: what is tadalafil
 26. Pingback: tadalafil liquid
 27. Pingback: tadalafil kaufen
 28. Pingback: coronavirus drug
 29. Pingback: tadalafil dosages
 30. Pingback: tadalafil spc
 31. Pingback: generic cialis
 32. Pingback: cialis dosage
 33. Pingback: cialis medication
 34. Pingback: tadalafil online
 35. Pingback: stromectol buy
 36. Pingback: buying viagra
 37. Pingback: buy cialis 20mg
 38. Pingback: ivermectin goodrx
 39. Pingback: prednisone cost
 40. Pingback: ivermectin price
 41. Pingback: stromectol price
 42. Pingback: Anonym
 43. Pingback: Anonym
 44. Pingback: Anonym
 45. Pingback: viagra canada otc
 46. Pingback: soolantra for sale
 47. Pingback: 50 mg viagra cost
 48. Pingback: viagra 4 tablets
 49. Pingback: drug ivermectin
 50. Pingback: ivermectin cas
 51. Pingback: stromectol a45
 52. Pingback: ivermectin usage
 53. Pingback: ivermectin to buy
 54. Pingback: stromectol for std

Přidat komentář