Květnové zastupitelstvo proběhlo mimořádně rychle, v interpelacích však byla otevřena pandořina skříňka

Květnové zastupitelstvo proběhlo mimořádně rychle, v interpelacích však byla otevřena pandořina skříňka.
Zahájení – účast (bod 1)
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 1:00:38-1:00:38
Pro: 21 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 6
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 1:00:38-1:03:27
Pro: 21 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 6
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 3: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 1:03:27-1:04:40
Pro: 21 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 6
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 4: Zpráva o činnosti obchodní společnosti Teplospol a.s. za rok 2020 (bod 4)
Čas videa: 1:04:40-1:13:37
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 5: Žádost o povolení splátek dluhu – Markéta Balážová (bod 5)
Čas videa: 1:13:37-1:18:08
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 6: Schválení účetní závěrky za rok 2020 (bod 6)
Čas videa: 1:18:08-1:34:04
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 7: Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2020 (bod 7)
Čas videa: 1:34:04-1:39:13
Pro: 21 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 8: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 8)
Čas videa: 1:39:13-1:41:16
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 9: Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 9)
Čas videa: 1:41:16-1:43:34
Pro: 21 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 10: Nabídka na odkoupení komunikace v k.ú. Radouňka, bezúplatný převod od SPÚ p.č. 2358 k.ú. Radouňka (bod 10)
Čas videa: 1:43:34-1:57:24
Pro: 17 Zdrželo se: 5 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 11: Žádost o prodej pozemku p.č. 3650/172, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 11)
Čas videa: 1:57:24-2:00:38
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 12: Žádost o prodej části pozemku p.č. 3890/166, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 12)
Čas videa: 2:00:38-2:03:21
Pro: 20 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 13: Žádost o prodej pozemku p.č. 1775, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 13)
Čas videa: 2:03:21-2:07:37
Pro: 18 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 14: Bezúplatný převod pozemků od SPÚ dle zákona č. 503/2012 Sb. (bod 14)
Čas videa: 2:07:37-2:11:27
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 15: Bezúplatný převod pozemku p.č. 837/7 v k.ú. J.Hradec od ÚZSVM (bod 15)
Čas videa: 2:11:27-2:13:34
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 16: Zúčtování nájemného za rok 2020 – ČEVAK a.s. (bod 16)
Čas videa: 2:13:34-2:17:32
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 17: Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2020 (bod 17)
Čas videa: 2:17:32-2:30:50
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
HLASOVÁNÍ 18: Rekonstrukce ZŠ Vajgar 692, fin. 2022-2025 (bod 18)
Čas videa: 2:30:50-2:41:38
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 19)
Pro: 22 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 5
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Synek Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Blížilová P Blížilová P Blížilová P Blížilová P
Závěr (bod 19)
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře
 1. Pingback: ivermectin 18mg
 2. Pingback: fda ivermectin
 3. Pingback: stromectol pills
 4. Pingback: ivermectine
 5. Pingback: luckylands
 6. Pingback: ivermectin malaria
 7. Pingback: lasix 40 mg pill
 8. Pingback: furosemide 40 mg
 9. Pingback: stromectol msd
 10. Pingback: ivermectin dosage
 11. Pingback: stromectol 15 mg
 12. Pingback: ivermectin corona
 13. Pingback: stromectol 6mg
 14. Pingback: ivermectin powder
 15. Pingback: generic cialis
 16. Pingback: generic cialis
 17. Pingback: ivermectin 4 mg
 18. Pingback: my borgata rewards
 19. Pingback: cialis best price
 20. Pingback: cialis 20mg online
 21. Pingback: viagra near me
 22. Pingback: what is tadalafil
 23. Pingback: tadalafil liquid
 24. Pingback: tadalafil kaufen
 25. Pingback: coronavirus drug
 26. Pingback: tadalafil dosages
 27. Pingback: tadalafil spc
 28. Pingback: generic cialis
 29. Pingback: cialis dosage
 30. Pingback: cialis medication
 31. Pingback: tadalafil online
 32. Pingback: stromectol buy
 33. Pingback: buying viagra
 34. Pingback: buy cialis 20mg
 35. Pingback: ivermectin goodrx
 36. Pingback: prednisone cost
 37. Pingback: ivermectin price
 38. Pingback: stromectol price
 39. Pingback: Anonym
 40. Pingback: Anonym
 41. Pingback: Anonym
 42. Pingback: viagra canada otc
 43. Pingback: soolantra for sale
 44. Pingback: 50 mg viagra cost
 45. Pingback: viagra 4 tablets
 46. Pingback: drug ivermectin
 47. Pingback: ivermectin cas
 48. Pingback: stromectol a45
 49. Pingback: ivermectin usage
 50. Pingback: ivermectin to buy
 51. Pingback: stromectol for std

Přidat komentář