Kruháč u Penny a Obchodní centrum opět na scéně

V červnu jsme v motoristické skupině Práskni Fízla Jindřichohradecko udělali průzkum s dotazem: „Líbí se vám plán kruháče u Penny?“

Reagovalo 185 lidí pro kruhový objezd, 142 lidí proti kruhovému objezdu. Proběhla také konstruktivní debata (145 komentářů). Kruháč tedy vyhrál, ale ne drtivě, takže tvrzení „kruháč tam schvaluje skoro každý“ rozhodně neplatí. Nicméně, nejdůležitější byla diskuse, která tradičně ve městě chybí. Z této diskuse vyplynulo, že okružní křižovatka u Penny by mohla být dobrým řešením, pokud by byla udělána správně. Aby měla průběžný pruh i pruh odbočovací, které by zajistily, že nevznikne špunt a nebudou se tvořit kolony jako u křižovatky Lidl. Velmi důrazným požadavkem bylo odklonit z kruháče chodce a cyklisty, protože každé rameno mělo plánovaný přechod pro chodce a cyklisty, což by udělalo křižovatku nebezpečnou pro všechny účastníky silničního provozu. Diskutující se shodovali na tom, že by chodci a cyklisté měli překonávat silnici mimoúrovňově, nejlépe přes lávku mezi sídlištěm a plánovaným obchodním centrem, kudy vede cyklostezka.

To byl největší závěr celé diskuse – udělat velkou dvouproudou okružní křižovatku bez chodců a cyklistů! To by dopravě prospělo. Pokud někdo chce investovat v řádu miliardy do obchodního centra, neměla by být investice v jednotkách milionů do bezpečnosti občanů problém.

Předáme tento podnět nové radě města, aby v tomto smyslu zkusilo komunikovat s investorem okružní křižovatky a hájit zájmy občanů a především řidičů.

Zároveň jsme se dozvěděli, že se na Krajském úřadě objevila nová studie dopadu Obchodního centra na životní prostředí EIA. Do konce září je opět možnost s k této záležitosti vyjadřovat.

Předchozí petici za větší informovanost ohledně takových projektů, jako je výstavba obchodního centra, podepsalo přes 650 lidí, což rozhodně není většina občanů J.Hradce.

Výstavba obchodního centra na periferii tedy buď většinu Hradčáků nezajímá, nebo obchodní centrum spíš vítají i přes argumenty, že tím zničíme přirozené obchodní centrum v historickém středu města. Názor většiny by měl být však respektován.

V každém případě by měl být projekt obchodního centra připraven tak, aby byl přínosem, nebyl zátěží a negeneroval negativní externality. Projekt musí být především v souladu s přírodou a životním prostředím. Své podněty a připomínky v tomto smyslu lze do konce září adresovat na krajský úřad.

Odkaz na EIA zde https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC950

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář