Komentář k jednání Rady města 7. 2. 2022

7. 2. 2022 Rada města opět online projednala 34 bodů ze života Jindřichova Hradce.

Na úvod nás pan starosta tradičně informoval o covidové situaci. Omicron pravděpodobně v tyto dny kulminuje. Čísla trochu poskakují, v pondělí 39 pozitivních žáků, minulé pondělí 29 a týden před tím 56 pozitivních ve školách, takže lze těžko usuzovat na nějaký spojitý vývoj. Nicméně, celkově je situace stabilizovaná, nevyžaduje si nějaký aktivní přístup a vše probíhá v rámci nastavených kapacit a postupů. V nemocnici nově hospitalizovaných 8 pacientů. Pacienti tolik nepřibývají, jako se spíš promořují jednotlivá oddělení, což přináší tlak na zvládání personálního zajištění. Na úřadě 1 pozitivní záchyt, standardně je cca 10 zaměstnanců každý týden mimo službu a případně pracují z domova.

Diskuse proběhla hned u bodu č.5 – Nákup sekačky na trávu. Předpokládaná hodnota výběrového řízení je 990.000 Kč bez DPH. Tyto ceny a zadání typu „Chceme novou sekačku se sběrem (šířka sečení min 120 cm, pohon 4×4, výkon motoru min 24 koní, objem sběrného koše min 600 litrů, kriterium = nejnižší cena) nás vždy přinutí diskutovat. Aby se nám nestalo, že nám tam někdo šoupne nějakýho číňana za 600 tis. Kč, kterého budeme muset dle svých pravidel vyhlásit za vítěze řízení, a co pak s tou kvalitou? Na druhé straně nechceme přeplácet kvůli zkostnatělým pravidlům, které ale nutno dodržovat ze zákona. Jak by obměňoval sekačku kdokoli z nás? Na základě předchozí zkušenosti  si řeknete realistický limit, kolik jste ochotni za sekačku dát, pak si obejdete tipy, necháte zaslat nabídky, a následně si vše dáte na stůl a vyhodnocujete, za kolik peněz kolik muziky a kvality, abyste s tím sekáním a strojem měli co nejméně starostí. Vypsání zakázky bylo schváleno, čím více se přihlásí nabídek, tím lepší by cena mohla být.

I následující bod č. 6 – Výměna systému elektrické požární signalizace ve Švecově koleji za předpokládaných 1.050.000 Kč bez DPH byla diskutována. Opět na naše gusto halda peněz za desítky čidel, ústřednu a kabeláž. Ale byli jsme ujištěni, že předcházel projekt od odborníků z ELZY, konzultovaný s hasiči a schválený odborem. Navíc bude k dispozici rozpis počtu a konkrétních typů čidel, kabeláže, centrály a práce, aby bylo transparentní, že např. za čidla, která lze volně koupit za 1500 Kč, nedáváme 5000 Kč a tak podobně jen proto, že to v daném výběrovém řízení vyšlo jako nejlevnější nabídka.

U bodu č. 10 – Zadání veřejné zakázky z ORJ 38 – bytové hospodářství (oprava fasády domu č.p. 93/I, ul. Panská se Ing. Chalupský při hlasování zdržel. Sice podnět na opravu opadávající omítky a špatný stav pro podnikajícího nájemce v tomto městském domě sám inicioval, ale vzhledem k předpokládané částce zakázky 843.739.000 Kč bez DPH, která se blíží kritizované milionové ceně za opravu fasády na íčku od Kostka JH, nemohl toto podpořit. I zde se o zakázku ucházelo s. r. o. Kostka JH, kterému se navíc při zakázce na íčku zřítilo do Panské lešení. O 40 tis. levnější nabídku ale předložila firma SIKK stavební spol. s. r. o., se kterou by měly být dle ujištění dobré zkušenosti. V rámci nabídnuté ceny by měli opravit fasádu, natřít vstupní dveře, okna, žaluzie, očistit kamenné prvky na fasádě, opravit komín nad střechou a vyměnit drátosklo ve světlíku. Rada města bod schválila.

U bodu č. 12 – Uzavření nájemní smlouvy na byt č.11 v č.p. 740/II šlo jen o upřesnění si, jak vše u pronájmu přesně funguje, abychom neměli byty plonkové a neutíkal nám nájem a na druhé straně, abychom zase měli rezervu, pokud by někdo potřeboval akutně pomoc. Navrženo, abychom neukončovali okamžitě nájemní smlouvy ke konci měsíce, ve kterém si nájemník nenadále požádá, ale bychom jako v komerci měli např. 2 měsíce lhůtu, ve které si budeme schopni zajistit navazujícího nájemníka, a tím pádem nebudeme přicházet o nájmy do městské kasy. Diskutovány byly i praktiky s vyklizením bytu a přípravou pro nového nájemce. Bod rovněž schválen.

Plný počet hlasů nedostal ani bod č. 16 – Návrh na provedení rozpočtového opatření č.10/2022 – Otín Jitka sídliště úpravy ploch + Veřejné Osvětlení. Byl to komplikovanější materiál, navíc předložen k hlasování ve variantním řešení 1 a 2. Šlo o dofinancování zakázky ve výši 4,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že materiál nebyl zcela srozumitelný, nebylo možné ho plně podpořit. Bod byl radou jako celkem schválen.

Následovali v podstatě technické body ohledně pachtu pozemků, rybníků a majetkové záležitosti.

Oživením byl až bod č. 24 – Vlajka pro Tibet, kde Ing. Chalupský vznesl dotaz, zda by se vedle této vlajky našlo místo i na Katalánskou vlaku, neb jsou také ze strany Španělska utlačováni :). Rada případný takový návrh do budoucna nevyloučila :).

Potřebu vyjasnění si situace a následného postupu, aby již konečně vedl k nějakému výsledku, představoval bod č. 27 – Zpráva o plnění usnesení Rady města Jindřichův Hradec, kde byla položka Veřejná zakázka – plán péče a návrh nových výsadeb v Husových sadech, kde bylo konstatováno, že bude připraven nový materiál, který půjde opět do rady města, protože na předchozí výzvu sice zareagovalo cca 10 zájemců, ale nikdo z nich nepředložil žádnou nabídku realizace. To bylo terčem naší kritiky, že nechat „řemeslníkovi“ dnes 14 dnů na zpracování nabídky, aby pak měl úřad měsíc na zpracování dokumentu, je neadekvátní a nelze se divit, že žádná nabídka nepřišla.

Kritiku zaznamenal obsah bodu č. 29 – Zpráva o činnosti komisí Rady města Jindřichův Hradec za rok 2021 – kde si rada posteskla, že komise, leč se mají sejít a pracovat alespoň na čtyřech společných jednáních ročně, se sešly většinou maximálně 2x. Kromě Sportovní komise, která byla aktivnější. Ale i tam to bylo spíš jen o osobě předsedy, který ty věci odpracoval, připravil a následně předložil k projednání. Na druhou stranu, pokud komise nedostávají zadání od Rady města a výbory od zastupitelstva, je lepší, když nic nedělají, než aby vyvíjeli nějakou svou nekoordinovanou aktivitu např. v oblasti dopravy, vymýšleli radary na řidiče, retardéry atp. Nicméně je na zváženou, zda do budoucna dobrovolně zřízené Výbory a Komise využívat. Pokud jsou aktivní, tak v podstatě jen díky nějakému zájmu, který  se pak tímto způsobem protlačí do hlasovacích struktur.

V závěrečné diskusi na volné téma zazněl zásadní komentář, který byl diskutován již na předchozí radě, a to že je opravdu potřeba velmi citlivě a koordinovaně přistupovat k přípravě zakázky nové silnice ve Václavské ulici v další etapě, protože je tam podnikatelský subjekt s provozovnou potravin, kterému je potřeba udělat ten dočasný diskomfort co nejmenší. Ideálně, aby si zkusili sami navrhnout, nějakou únosnou variantu jejich fungování, které by se město při realizaci zakázky mělo přizpůsobit. Byli jsme místostarostou ujištěni, že je město v komunikaci s dotečeným provozovatelem potravin a bude s ním vše koordinováno.

Druhý podstatnější dotaz byl od občanů a směřoval na to, zda se autobusové nádraží přesune se změnou dopravce MHD na točnu k Fruku. To bylo vyloučeno a bylo upřesněno, že nový dopravce MHD bude používat nástupiště na stávajícím autobusovém nádraží, které má město dlouhodobě pronajato. Už tam ale nebude servisovat svůj vozový park. Servisování pro nově vysoutěženého dopravce MHD by mělo dle informace probíhat v areálu na Jiráskově předměstí.

Tisková zpráva z rady města 7. února 2022

Chystá se oprava fasády a střech dvou městských domů. Výstavní dům Stará radnice letos představí čtyři nové výstavy. Služby města pořídí novou sekačku na trávu. Určeným místem pro svatby je nově jen obřadní síň Staré radnice. Za sňatky mimo toto místo je účtován poplatek. Město se přidá k iniciativě Vlajka pro Tibet. Taková témata řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě.

Služby města pořídí novou sekačku na trávu

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh zadání veřejné zakázky na nákup sekačky na trávu. Jedná se o pořízení nové sekačky na trávu, která bude sloužit jako náhrada vysloužilé sekačky z roku 2011. Tato sekačka bude používaná na údržbu travnatých ploch, v sezóně bude stroj prakticky denně v provozu. Předpokládaná cena za pořízení stroje je 990 000 Kč bez DPH. Šířka sečení nové sekačky má být minimálně 120 cm a objem sběrného koše nejméně 600 l. Nákup sekačky si bude společnost financovat ze svých prostředků.

Systém elektrické požární signalizace na Švecově koleji čeká modernizace

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh na zadání veřejné zakázky na výměnu nevyhovujícího systému elektrické požární signalizace na Švecově koleji. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba jeden milion korun bez DPH. Výměnu elektrické požární signalizace bude společnost financovat z vlastních prostředků.

Výstavní dům Stará radnice letos představí čtyři nové výstavy

Výstavní dům Stará radnice má na letošní rok v plánu uspořádat čtyři nové výstavy. První bude probíhat od 1. do 30. dubna a bude věnovat českým vědkyním. Výstava s názvem České vědkyně a jejich přínos nejen české vědě je projekt, který vznikl pod hlavičkou Akademie věd ČR. Záměrem výstavy je představit legendární české vědkyně a upozornit především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Hlavním cílem výstavy karikatur českých vědkyň a jejich vynálezů je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě. Od 3. května do 30. srpna nabídne Stará radnice výstavu Pat a Mat. Půjde o interaktivní výstavu nejen pro děti. Na podzim od 2. září do 31. října se můžete těšit na výstavu fotografií k životnímu jubileu jindřichohradeckého fotografa Josefa Böhma Podzimní Hradec. Na tuto výstavu naváže adventní výstava fotografií Josefa Böhma Vánoční Hradec.

Chystá se oprava fasády a střech dvou městských domů

Rada města schválila zadání dvou veřejných zakázek na opravy městských domů vybraným firmám. V prvním případě se jedná o opravu fasády domu č.p. 93 v Panské ulici. Předmětem zakázky je oprava fasády, nátěry vstupních dveří, oken a žaluzií, očištění kamenných prvků na fasádě, oprava komínů nad střechou a výměna drátoskla ve světlíku. Památkově chráněný dům opraví firma SIKK stavební spol. s.r.o. za 843 739 Kč bez DPH. Oprava proběhne od 1. dubna do 30. června letošního roku. Ve druhém případě se bude jednat o opravu a nátěr střechy domu č.p. 102 ve Václavské ulici. Konkrétně půjde o revizi stávající krytiny, doplnění a náhrada poškozených prvků, nátěr dřevěné střechy a oprava povrchů komínových těles. Opravu provede firma Alois Romanovský za cenu 741 896 Kč bez DPH. Práce budou probíhat v období od 1. července do 31. srpna.

Činnost Senior centra podpoří dotace od kraje

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje na provoz Senior centra. Dotaci město získalo ve výši 115 000 Kč a je určena na zajištění provozu centra, které město od ledna 2022 realizuje v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Růžové ulici. Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a osob se zdravotním postižením, aktivní trávení jejich volného času, zajištění sociálních kontaktů, eliminace osamělosti, sociální izolace a zachování jejich duševní a fyzické pohody.

Město se přidá k iniciativě Vlajka pro Tibet

Rada města schválila připojení města Jindřichův Hradec k akci Vlajka pro Tibet formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2022 na budovu radnice v Klášterské ulici. K celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ se Česká republika aktivně připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Město Jindřichův Hradec vyvěšovalo vlajku vždy 10. března i v minulých letech, kromě roku 2020.

Určeným místem pro svatby je nově jen obřadní síň Staré radnice. Za sňatky mimo toto místo je účtován poplatek

Rada města schválila úpravu organizace svatebních obřadů a vybírání poplatků s obřady souvisejícími. Každá obec musí mít ze zákona určený den a místo, kde mohou snoubenci sňatek uzavřít zdarma, bez poplatku. V Jindřichově Hradci byl jako oddací den stanoven pátek a místem určeným pro uzavření manželství je obřadní síň Výstavního domu Stará radnice. Dosud byla určeným místem také kaple sv. Maří Magdalény. Ta je od 7. února takzvaným jiným vhodným místem pro uzavření manželství. V kapli i na jakýchkoli jiných vhodných místech je konání svatebního obřadu zpoplatněno částkou 1 000 Kč. Došlo tak je sjednocení a zjednodušení pravidel.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí – https://www.jh.cz/cs/aktuality/tiskova-zprava-z-rady-mesta-7-unora-2022.html
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář