Komentář k jednání Rady města 11. 4. 2022

Po několika radách města, kdy se jednalo většinou o technické body a nevyskytlo se žádné větší kontroverzní téma, přinášíme pár komentářů z 11.jednání rady města J.Hradec, které se konalo 11.4.2022.

 

Na úvod pan starosta poskytl covidové zpravodajství, ve kterém zaznělo, že J.Hradec má 72 nově diagnostikovaných pacientů s tímto onemocněním a celkové číslo aktuálně nemocných je 114, což je zároveň trochu rarita, neboť všude jinde už se hodnoty blíží nule. Každopádně covid již není téma a pozornost se přesouvá hlavně na uprchlíky z Ukrajiny.

 

To byla další část informací, kde bylo konstatováno, že situace je poklidná, v noci již na registrační místo nikdo nepřichází a ve dne jde o desítky lidí, které jsou pak rozdělovány do regionu.

Umisťování probíhá hierarchicky… Státní zařízení – krajská zařízení – soukromé ubytovací kapacity – obecní možnosti ubytování (jsou nechávány naposled jako rezerva)

 

J.Hradec dostal jako směrodatné číslo z kraje počet 290. Tolik Ukrajinců by měl případně solidárně ubytovat a postarat se o ně (kapacity v majetku města = Slovan, Obora, byty atd)

Aktuálně máme v Jindřichově Hradci cca 10 studentů, kteří jsou ubytovaní na vysokoškolské koleji VŠE.

 

Na eLDéEnce je 16 lidí z celkové kapacity 30 lůžek. Toto číslo ale patří pod krajskou ubytovací kapacitu, protože zřizovatelem nemocnice je kraj. Nepočítají se do našeho čísla.

 

V kraji je registrováno zatím 634 Ukrajinců, v J.Hradci jich je cca 220.

Školní docházku jsme poskytli 31 ukrajinským dětem a 2 děti byly umístěny do mateřské školky.

5.ZŠ má k dispozici 2 učitelky, které vedou individuální a postupně i smíšenou výuku ukrajinských žáků.

 

Rada města následně projednala 38 bodů ze života města a rozhodla je hlasováním, aby mohlo být odbory pokračováno dále ve zpracovávání daných záležitostí.

 

Drobná poznámka a hlasování našeho radního Jardy Chalupského PROTI proběhlo u bodu č.15 Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci YMCA – přístavba objektu 5.ZŠ, Jindřichův Hradec, kde stavební firma žádala o prodloužení termínu odevzdání díla. Poukázali jsme na fakt, že na jedné straně soutěžíme podmínky pro dodavatele, ceny, termíny, atd. A následně se stalo jakýmsi nešvarem, že kdykoli si pak kdokoli z dodavatelů stavebníků požádá, tak my vše dodatkem bez větších řečí schválíme, takže vlastně vysíláme signál, že ty termíny nakonec ani platit nebudou a lze je jednoduše posunout. Od toho je i náš stavební dozor, aby věci hlídal a dodavatele tlačil k nějaké disciplíně. Laxní den sem, den tam na počátku se pak špatně dohání na konci. Nicméně, bod byl radou schválen. Firma dostane časovou úlevu.

 

Poměrně živá debata a získávání podrobnějších informací od pana starosty a místostarostů proběhlo v bodě č. 27 – Nabídka na odkoupení pozemku objektu čp. 199/1, který je součástí pozemku p.č. 1211/8, obec i k.ú Jindřichův Hradec. Zní Vám to také složitě a nemáte páru o tom, čeho se ten bod týká? My si také myslíme, že by to šlo nazvat jednoduše a přehledněji např. Nabídka na odkoupení Smetanova domu na Balbínově náměstí v sousedství muzea a pivovaru. A následně napsat ty technikálie, které objekt specifikují. Naši radní J.Chalupský s M.Petrů se zúčastnili také prohlídky domu na místě samém. Dům i vše okolo je památkově chráněno. Začíná to bránou, kudy neprojede mechanizace, takže buď nosit vše v kýblech dovnitř a rekonstruovat, nebo bránu zkusit se souhlasem rozebrat kámen po kameni, aby jí pak bylo možno opět sestavit zpět. K tomuto tématu bude zajímavé ještě sledovat diskusi na zastupitelstvu, které bude přenášeno online, koho by to zajímalo, protože tento bod na zastupitelstvo k hlasování musí jít. Je tam mnoho úhlů pohledu, mnoho pro a proti, může to být další žrout peněz a bezesných nocí jako vyhořelý pivovar, památkový objekt, který polkne mnoho peněz a také jeho vytápění a provoz bude náročný. Na druhé straně byl by to ucelený komplex městského majetku Muzeum – Smetanův dům – Pivovar. Principielně však požadovaná prodejní cena 8.150.000 Kč, když odborný posudek hovořil o sumě 6.005.425 Kč, se zdála vysoká. Naši radní Chalupský a Petrů se zdrželi a tím koupi nepodpořili. Pro byli 4 radní ze sedmi, takže rada jako celek koupi schválila a doporučí to také ostatním zastupitelům.

 

Již o něco kratší diskuse proběhla hned u následujícího bodu č. 28 – Nabídka na odkoupení objektu čp. 363/II, který je součástí pozemku p.č.1979, obec i k.ú.Jindřichův Hradec. Jednoduše řečeno, městu bylo nabídnut ke koupi objekt „Zubárny za Jitřenkou“, kde odchází do důchodu několik zubařů. Ti zároveň dům vlastní a dojde k vypořádání jejich podílů mezi sebou s tím, že se očekává, že by zbylí lékaři dále v objektu zůstali a domluvili by se s městem na nájmu. Nebo možná ne. Kdo je dnes poptáván, logicky se snaží dostávat věci zdarma jako motivaci. Zde odborný posudek hovořil i částce 21.000.000 Kč za celý dům se zahradou, majitelé požadovali prodejní cenu 35.000.000 Kč. Radní se ke koupi nepřiklonili a podpořili návrh „nesouhlasí“ s koupí. I tento bod půjde před všechny zastupitele, aby ho zvážili a rozhodli o něm.

Brzo doplníme komentář oficiální tiskové prohlášení od mluvčí města ↓↓↓

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí –
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář