Koalice odmítla náš návrh zachovat rezervu na důležité investice, peníze na sport dětí a studii hospody v Buku však naštěstí dostaly zelenou

Ve středu 18.12.2019 se konala poslední schůze zastupitelů města v tomto roce. Na programu byl jeden důležitý bod, díky kterému se čekalo, že padne rekord v délce trvání zastupitelstva, protože bude bouřlivá diskuse. Předcházely totiž pracovní schůzky a individuální jednání, ze kterých vyplynulo, že budou k diskusi minimálně tři varianty rozpočtu a budeme dost náročně hledat konsenzus nad jednotlivými položkami. Tudíž výsledek mohl být také velmi překvapivý, což ale není u tak důležitého nástroje, jakým je rozpočet města, moc dobré. Může vzniknout nekoncepční kočkopes.

Nakonec ale vše proběhlo kupodivu hladce.

Náhoda?

Nebo dobře připravená režie a šaráda naší hradecké vládnoucí národní fronty ČSSD+ANO+SNK-ED+Patrioti+ODS+PirátiNepiráti, která předcházela?!

Nad tím se zamyslíme a postřehy ze zákulisí přineseme v dalším příspěvku.

Zatím pro vás máme přehled, kdo jak hlasoval v jednotlivých bodech navrženého programu, který byl, jak již bylo řečeno, dobře kočírovaný a jakýkoli pokus vybočit z předem naplánovaných koaličních kolejí byl nesen s nelibostí, jak trefně vyjádřil sám pan starosta v přiloženém videu, neboť si opět neuvědomil, že tento rok jsme zavedli online přenosy, které na rozdíl od městské verze my nevystřiháváme a díky nim přinášíme na světlo skutečnější obraz představitelů města (video u bodu 5). Snažíme se věci veřejné dostat pohodlně až do telefonu či počítače každého občana, aby se nic „nepeklo“ jen v uzavřeném hloučku spřátelených zastupitelů napříč spektrem, ale bylo vše transparentní a otevřené diskusi občanů, byť kvůli pracovní vytíženosti nemohou vysedávat na Střeláku.

Vzhledem k problémům s připojením dnes přikládáme městský záznam z youtube:

 


Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 1:11-0:22

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 0:22-5:10

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 3: Darovací smlouvy – majetek (DG, MF MOM) (bod 4)
Čas videa: 5:10-10:33

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Do předvánočního zastupitelstva jsme šli s tím, že nechceme za každou cenu roztrhat rozpočet a diskutovat každou nesmyslnou položku, abychom se dostali k vyrovnanějšímu hospodaření, jenž by se více blížilo standardu v dobře fungujících malých firmách a rodinných rozpočtech. Aby to nebyl rozpočet „po nás potopa, musíme si to užít, dokud peníze ještě jsou“, ale aby se dalo rozumně hospodařit a město někam posouvat i v budoucích letech.

Proto jsme chtěli nechat odpovědnost na koalici, ať si tedy hospodaří podle svého know-how a své morální odpovědnosti, ale v rámci určitých mantinelů, které by nám jako opozici dávaly určitou jistotu, že budeme moci občanům garantovat nerozvrácení městské pokladničky

Jednoduše jsme řekli: „Hospodařte si, jak umíte, je to Vaše koaliční odpovědnost, ale pojďme se domluvit, že budete hospodařit tak, aby na konci roku byla na účtech města stále rezerva minimálně cca 385mil Kč. Výdaje jsou plus mínus dané a s těmi umíme něco dělat, ale pojďme sledovat to, co neovlivníme a to je natékání peněz do města ze státního rozpočtu a to pojďme bedlivě sledovat. Jakmile začne díky zpomalení ekonomiky přitékat méně peněz, začněme na to adekvátně hned reagovat odtučňováním a úsporami v provozních výdajích. K tomu přeci poklesy a recese jsou! Aby zeštíhlily, odtučnily, přinesly větší efektivitu a lepší kondici pro následné opětovné blahobytnění… A do naplánovaných investičních akcí pojďme sahat jen pokud nebude zbytí, ale na základě jasného přehledu projektových plánů, co kdy a jak se má udělat. Pak Vy budete spokojeni, protože budete mít volné ruce na práci v rámci rozpočtu a my jako opozice zase budeme mít jistotu, že je vedení města trochu na kšírách a nemůže rok 2020 skončit nějakým výbuchem.“

Toto ujednání se nám zdálo jako důležité, protože motivace vedení města k převratně hospodárnému přístupu reálně moc není.

Pan starosta má poslední volební období, pokud ho ustojí celé, takže je lidsky pochopitelné, že si ho chce také trochu užít, než půjde sekat to dříví na zimu, koaliční slepenec zleva doprava „všichni proti HSR+S“ drží pohromadě jen dlouhodobější zájmy a navíc se bude asi štěpit se snahou zimolovců dostat se zpět na hejtmanství, což nepůjde jinak než prostřednictvím nově založeného politického uskupení. To by dávalo panu starostovi i větší šance na senátorské křeslo, protože za ČSSD je prý preferována těžká váha pan Štěch. To vše umocněno krajskými volbami 2020 a potřebou sebepropagace, která stojí peníze. A kde je vzít, když nebabišovské firmy už jsou vycucané na kost?!

Leda šikovně z eráru vhodným využitím městských akcí nebo z přízně firem veřejných zakázek, kde se na nějakou tu kačku nehledí a dýchá se dobře.

Vedoucí odborů odchází, náhrady se hledají těžko, v radě těch pracantů také moc není a pár jedinců to neutáhne.

Ale uvidíme, třeba se mýlíme a budeme mile překvapeni v roce 2020. Už třeba silvestrovská rekapitulace na náměstí nám otevře oči, co všechno se letos povedlo.

Komentář k bodu od pana starosty:


HLASOVÁNÍ 4: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 10:33-1:02:40

Doplňující protinávrh Jardy Chalupského:

1. ukládá radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat zastupitelům grafický report o plnění naplánovaných příjmů do rozpočtu města (Průběžný Report Příjmů). Tento přehled plán vs. skutečnost bude doplněn informací o aktuální výši finančních prostředků na účtech města.

2. ukládá

radě města počínaje lednem 2020 vytvořit a pravidelně na měsíční bázi předkládat zastupitelům zprávu o průběhu naplánovaných investičních akcí (Projektový Status Report) tzn. celkový přehled všech naplánovaných investičních akcí pro rok 2020 a procentuální plnění rozložené do časové osy. Doplněno o informaci o aktuální proinvestované částce.

3. ukládá

radě města hospodařit tak, aby byla k 31. 12. 2020 zachována rezerva na účtech města ve výši minimálně 385 mil. Kč. Případný pokles příjmů rozpočtu řešit zejména adekvátními úsporami na straně provozních výdajů města.

Vznesení tohoto doplňujícího protinávrhu předcházel vysvětlující email zastupitelům, aby zvážili podporu, který se setkal s příznivým ohlasem a předběžnou podporou, která měla stačit na 14-15 hlasů. Ale chyba lávky…

Proto děkujeme těm deseti ekonomicky prozíravějším, kteří náš návrh skutečně podpořili: Chalupský (HSR+S), Petrů (HSR+S), Pokorný (HSR+S), Votava (HSR+S), Pumpr (nezávislý), Kopřiva (nezávislý), Mlčák (Patrioti), Kinšt (Patrioti), Petra Blížilová (bývalá finanční místostarostka ČSSD), Prokýšek (KSČM)

Demonstrativně proti šetrnějšímu hospodaření byli Burian (SNK-ED), Langerová (SNK-ED), což asi nešlo jinak, neboť šéf klubu si na to z likérky přijel dohlédnout osobně. Jeho hlasitý potlesk pro neschválení tohoto návrhu byl oceněním splněného úkolu 🙂

From: Jarda Chalupský [mailto:jarda.chalupsky@chalupsky.cz]
Sent: Monday, December 16, 2019 4:10 PM
To: ‚jarda.chalupsky@chalupsky.cz‘
Subject: Návrhy k rozpočtu na 2020

Vážení kolegové zastupitelé,

V souvislosti s hlasováním o rozpočtu města na rok 2020, bychom rádi předložili 3 návrhy usnesení a požádali o zvážení Vaší podpory.

Smyslem těchto návrhů je získání lepšího přehledu o plnění rozpočtu města z přerozdělené daně od státu, ucelený přehled pro každého zastupitele o investičních akcích a jejich průběhu v čase a v neposlední řadě závazek, že budeme hospodařit tak, aby na konci roku zbyla na účtech města stále rezerva minimálně 385 mil Kč.

Volební rok 2020 by neměl být rokem „po nás potopa“, ale hospodaření by mělo být odpovědné a pokud dojde k poklesu daňové výtěžnosti v důsledku zpomalení hospodářského růstu, měly by na to adekvátně reagovat i provozní výdaje. Nechceme škrtit investiční výdaje, proto doporučujeme primárně hledat a využívat úspory v provozních kapitolách. K tomu také přirozený hospodářský cyklus slouží. Zpomalení či recese nejsou sami o sobě špatné jevy, protože slouží k pravidelnému „odtučnění“ a zefektivnění činností, aby mohly rozpočty následně s růstem opět nabývat na blahobytu, ale efektivnější cestou, s lepší kondicí.

To, že je před námi zpomalení, pokud ne již recese, je téměř jasné. Je potřeba mít toto pod větší kontrolou a pružně na to reagovat, než se pak na konci roku hodně divit. Během dvou hojnějších let odřezáváme z rezervy přes 50mil Kč. Každý rok tvrdíme, že sice sestavujeme schodkový rozpočet, ale že není třeba se bát, že to nakonec vyjde jako přebytkový. Tak úplně tomu není. Jestli se nemýlím, tak nejvyšší dosažená částka na účtech města byla skoro 460 mil Kč. Nyní 385 mil Kč. Co jsme za tu dobu pro město tak zásadně příznivého udělali? Kam jsme investovali, aby to byla skutečná investice, investice s nějakou reálnou návratností, která by město někam zásadně posunula?

Taková příležitost se před námi rýsuje v podobě sportovního areálu. To bude stát peníze, ale pokud to uděláme dobře, také to peníze do města přinese. Sport je jedna z mála věcí, která může být naší konkurenční výhodou a když se správně uchopí můžeme jí „prodávat do světa“. Může nám získávat pozitivní efekty ze široké spádové oblasti. Může naplnit a oživit město.

Přehled o investičních akcích a jejich průběhu je oproti tomu snahou být trochu v ucelenějším obraze. Nevím jak Vy, ale já se jako zastupitel neustále dozvídám něco nového od pana Hudce z Deníku a nejsem schopen občanům kolem sebe fundovaně odpovědět na základní dotazy, neboť jsem překvapen stejně jako oni. Něco se děje, ale já jako zastupitel o tom moc nevím.

Přitom by to mělo být přesně naopak. My zastupitelé bychom se měli domluvit, co je potřeba ve městě udělat, do čeho investovat, abychom město udržovali ve správném chodu ku spokojenosti občanů a to pak jen kontrolovat. Mít přehled, zda město v čele s radou postupuje podle plánu a má věci pevně v rukách. Ne že rada ad hoc něco podniká podle toho, na co se zrovna vrhne a zastupitelé jsou to „nutné zlo“, protože je potřeba je přesvědčit, aby pro to zvedli ruku a nechali tomu průběh.

Pokud budeme mít jasný plán akcí a průběžný report, jak se je daří plnit, můžeme zároveň i jako zastupitelé pomoci, když se některý z projektů dostane do potíží. Budeme tomu lépe rozumět a lépe chápat okolnosti, protože budeme mít průběžné informace o průběhu.

K jednotlivým položkám rozpočtu půjde asi řeč, ale pokud se nebude jednat o vyložené „nesmysly“, pak to vidíme tak, že je odpovědností koaličního vedení si to ve výsledku před občany obhájit a nemáme zatím důvod rozpočet rozcupovat do provizoria.

V příloze přikládáme konkrétní znění návrhu usnesení a chceme požádat o zvážení těchto argumentů a podporu těchto tří návrhů při hlasování.

V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na emailu či telefonicky 723087xxx.

Děkuji.

Za Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní

Jarda Chalupský

P.S.: Konkrétní podobu grafů můžeme pomoci upřesnit na krátké pracovní schůzce. Samotný report může být jen doplňkovým materiálem přiloženým k ostatním materiálům zasílaným zastupitelům před jednáním. Prostor k dotazům může být v interpelacích.

Pro: 10

Zdrželo se: 12

Proti: 2

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 5: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:02:40-1:03:46

bod 1: „schvaluje poskytnutí individuálních dotací v roce 2020 fyzickým a právnickým osobám dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 3“

Pro: 20

Zdrželo se: 3

Proti: 1

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 6: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:03:46-1:05:11

bod 2: Protinávrh MUDr. Kopřivy navýšit peníze pro sport dětí a mládeže na stejnou úroveň jako v roce 2019 „zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 14 – odbor školství, položka Dotační program na podporu sportu o 1 mil. Kč na částku 11.400,00 tis. Kč“

Pro: 13

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 7: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:05:11-1:05:45

bod 2: v původním znění „neschvaluje zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 14 – odbor školství, položka Dotační program na podporu sportu o 1 mil. Kč na částku 11.400,00 tis. Kč“

Pro: 17

Zdrželo se: 6

Proti: 1

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 8: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:05:45-1:07:09

bod 3: Protinávrh finančního výboru – neschvaluje „ponechání položky Rekonstrukce ulice Ke mlýnu Radouňka ve výši 7.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 6

Zdrželo se: 15

Proti: 3

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 9: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:07:09-1:07:32

bod 3: „Ponechání položky Rekonstrukce ulice Ke mlýnu Radouňka ve výši 7.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 18

Zdrželo se: 6

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 10: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:07:32-1:08:37

bod 4: Protinávrh neschvaluje ponechání položky „ponechání položky Stezka pro chodce a cyklisty Radouňka ve výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 18

Zdrželo se: 6

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 11: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:08:37-1:10:04

bod 5: Protinávrh schvaluje ponechání položky „ponechání položky Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička 2. etapa ve výši 5.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 12: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:10:04-1:10:50

bod 6: „schvaluje ponechání položky Stavební úpravy pobočky Vajgar EI, interiér ve výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 13: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:10:50-1:11:35

bod 7: „schvaluje ponechání položky Obnova palubovky v malé sportovní hale ve výši 1.500,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 14: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:11:35-1:12:00

bod 8: „schvaluje ponechání položky ZTV pro RD Zbuzany zahájení ve výši 1.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 15: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:12:00-1:12:38

bod 9: „neschvaluje ponechání položky Stavební úpravy objektu č.p. 62/IV Nežárecká – PD ve výši 500,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 16: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:12:38-1:13:40

bod 10: protinávrh „neschvaluje ponechání položky Spolkový objekt Děbolín ve výši 6.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 17

Zdrželo se: 7

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 17: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:13:40-1:14:06

bod 11: „schvaluje ponechání položky Osika – rekonstrukce hygienického zařízení výši 2.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 18: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:14:06-1:14:35

bod 12: „schvaluje ponechání položky YMCA přístavba objektu ve výši 4.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 19: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:14:35-1:15:15

bod 13: „schvaluje ponechání položky Propojení ulice Denisova – Jindřiš (Příměstský kemp) 2. etapa ve výši 4.000,00 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 18

Zdrželo se: 6

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:15:15-1:15:45

Drobnou položkou, ale svým významem pro obyvatele Buku obrovskou, byly prostředky na studii proveditelnosti a nutné propočty k výstavbě nové hospůdky. Stará hospoda v Buku musela být zbořena, protože se jí městu nedařilo průběžně dostatečně opečovávat. Tento návrh také prošel a úvahy o podobě a vůbec fungování nové hospody dostaly zelenou.

bod 14: „schvaluje zařazení položky Víceúčelový objekt Buk PD ve výši 300,00 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2020“

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 21: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:15:45-1:18:25

bod 15: zbytkové hlasování o rozpočtu

Pro: 21

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 22: Návrh rozpočtu na rok 2020 (bod 5)
Čas videa: 1:18:25-1:19:08

bod 16: „schvaluje použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s intenzifikací technologií ČOV.“

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 23: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2021 – 2022 (bod 6)
Čas videa: 1:19:08-1:20:41

Pro: 21

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 24: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 8)
Čas videa: 1:20:41-1:23:51

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 25: Návrh pravidel rozpočtového provizoria města Jindřichův Hradec (bod 9)
Čas videa: 1:23:51-1:25:48

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 26: Návrh pravidel rozpočtového provizoria příspěvkových organizací města Jindřichův Hradec (bod 10)
Čas videa: 1:25:48-1:26:15

Pro: 21

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 27: Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2020-2022 (bod 11)
Čas videa: 1:26:15-1:28:41

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 28: Prodej částí pozemků p.č. 569/9, 3618, 1326/3 v k.ú. Buk u J.Hradce – realizace (bod 12)
Čas videa: 1:28:41-1:30:42

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 29: Směna části p.č. 1722/1 za část p.č. 1722/2 v k.ú. Jindřichův Hradec – realizace (bod 13)
Čas videa: 1:30:42-1:32:42

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 30: Dotační programy města na rok 2020 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních programů města (bod 14) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:32:42-1:45:50

Ještě jeden bod byl důležitý!

Ondra Pumpr s pár dalšími lidmi letos vybojoval další cca 2 mil Kč na sport pro děti.

Z nich se v návrhu rozpočtu vyškrtla polovina v rámci úspor. Celkově se prostředky směrovaly tak, aby šly spíš na basketbal.

MUDr. Kopřiva jako předseda sportovní komise navrhl vrátit vyškrtnutý milion zpět dětem, což napoprvé neprošlo.

Proto učinil protinávrh usnesení, aby se prostředky směrované na basket daly do rozpočtu pro mládež a tento návrh již prošel a byl odhlasován, což přimělo i pana Nejedlého odejít ze sálu.

Basket o tu částku ale může, pokud by se mu dařilo, požádat.

Pro: 15

Zdrželo se: 9

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 31: Dotační programy města na rok 2020 a vyhlášení prvních výzev v rámci dotačních programů města (bod 14) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:45:50-1:52:39

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 32: Zápisy z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Jindřichův Hradec ze dne 24. září a 15. října 2019 (bod 15)
Čas videa: 1:52:39-1:58:39

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 33: Návrh na změnu Statutu sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásad pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Jindřichův Hradec (bod 16)
Čas videa: 1:58:39-2:02:02

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 34: Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva města Jindřichův Hradec (bod 17)
Čas videa: 2:02:02-2:04:02

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 35: Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 18)
Čas videa: 2:04:02-2:13:36

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P


HLASOVÁNÍ 36: Závěr (bod 19)
Čas videa: 2:13:36-23:38:03

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář