Jednání o možné koalici 20. 10. 2018

V minulých zprávách jsme Vás informovali, že proběhlo jednání s posledním partnerem naší zamýšlené Koalice Změny a to s Piráty.

 

Zastupitelka PhDr. Jana Burianová se ze schůzky omluvila a schůzka proběhla ve složení MUDr. Kopřiva (druhý zastupitel), Ing. Princ a později dorazil i Ing. Máca + Ing. Chalupský a p. Petrů.

Jak jsme již předeslali, diskuse byla velmi konstruktivní a věcná ke konkrétním tématům a představám, jak by která věc měla být uchopena.

Ze schůzky jsme si odnesli velmi dobrý dojem. Toto jsou lidé, se kterými si umíme představit být na jedné lodi a čtyři roky se plavit bouřlivějšími vodami.

 

Ze schůzky jsme si také odnesli několik bodů k přemýšlení:

  • Zda nerozšířit spojenectví ještě o SNK-ED, zda bychom jim měli co nabídnout.
  • Požadavek vybudovat pod GVN „multifunkční centrum“.
  • MUDr. Kopřiva jako člen či předseda sportovní komise.
  • PhDr. Burianová by dostala na starost oblast školství.
  • Udělat něco pro zeleň ve městě.
  • Ve městě by mělo vzniknout něco nadčasového.

Tyto body se na první pohled zdají být řešitelné nebo minimálně k diskusi a doladění.

 

Na vysvětlenou, po předchozích diskusích se ukázalo, že MUDr. Kopřiva má vzhledem ke svému působení v několika sportovních klubech jako lékař více než dobré předpoklady věcem ve sportu rozumět zevnitř a také napříč disciplínami, tudíž je ideálním členem takové expertní skupiny, která by měla uchopit a iniciovat řešení financování sportu v Jindřichově Hradci. V navrhované koalici, ale i na ostatních kandidátkách je více sportovců, takže toto se jeví jako krok správným směrem.

S PhDr. Burianovou jsme na oblast školství také počítali, protože má dobré zkušenosti a ideálně by tato kombinace zafungovala právě v tento okamžik, kdy bychom mohli pomoci gymnáziu mít těsnější vztah a nastartovat novou etapu této historicky prestižní školy, ze které máme ve světě mnoho osobností.

Zeleň se již nejevila jako žádný problém. My máme zastupitele Dr. Pokorného, který je předním českým odborníkem na tuto oblast a přístup k parku je jedním z klíčových bodů našeho programu.

Otazníky vzbuzovalo jen „multifunkční centrum“. Nerozumíme přesně o jaký typ centra má jít a zda existuje nějaká analýza nebo číselné podklady o tom, že město nemá dostatečné kapacity na realizaci podobných projektů, už vzhledem k tomu, že zakoupilo velké sportoviště v centru. Jestli tam by nebyly lepší synergické efekty. Nicméně toto je také k dalšímu jednání a lepšímu pochopení záměru.

Celkově jsme se tedy rozcházeli s velmi dobrým dojmem, že bychom měli dalšího partnera, který má nejen srdce, ale také vidí věci rozumně.

 

Následovat mělo vnitrostranické hlasování a kolektivní rozhodnutí druhý den, zda se potvrdí účast v této koalici a tím ohlásíme funkční většinu v zastupitelstvu.

19. 10. 2018 po 8 hod zatelefonoval Ing. Máca, že hlasování proběhlo.

Členové se usnesli na takovém přístupu, že chtějí z dané situace získat co nejvíce, proto mají následující požadavky a kdo je splní k tomu se přidají:

 

  • Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní nesmí mít v radě města více než 2 místa.
  • Organizační struktura nesmí mít více než dva místostarosty.
  • Piráti obsadí výbory na pozici předsedů tj. p. Burianová školství, p. Kopřiva sport, na životní prostředí někoho nominují tak, aby mohli věci připravovat a rada jim to nemohla hatit.
  • Pod gymnáziem bude do jara stát „multifunkční centrum“ a na to je potřeba dát garance. (Zde si ne nejsme jisti, zda jsme dobře rozuměli jarnímu termínu.)

 

Důvodem tohoto obratu byl údajně nepřesvědčivý postoj našich partnerů zejména ODS a kandidáta na starostu, kteří veřejně nevystoupili a nedeklarovali, že stojí na této straně a také „nejednoznačné signály“ jednoho našeho zastupitele.

Naším protiargumentem bylo, že ostatní partneři potvrdili vůli zkusit realizovat tento scénář, zda se podaří dojít až na konec a tato vůle bude stále platit je druhá věc. ODS i pan Mlčák mohli jen těžko vystoupit a něco veřejně deklarovat, jelikož jsou držitelé 2 mandátů a za celek jednáme my jako druzí v pořadí ve volbách.

Našeho zmíněného zastupitele jsme se dotázali a ten vyvrátil „nejednoznačné signály“ tím, že s panem Princem se přátelsky viděl naposledy před volbami.

 

Takže otazníků spíše přibylo, než ubylo.

Nabídku tedy nebudeme řešit s horkou hlavou, přece jen bychom chtěli, aby se nebořilo, ale pokud to půjde, tak hlavně budovalo. P. Kopřiva a p. Princ také ukázali, že Piráti mají určitě pár zajímavých kandidátů, kteří se nebojí umazat si ruce od práce.

Já osobně však mám za dobu své praxe v podnikání vybudovaný určitý cit pro úspěch a k tomu patří nejen racionální záležitosti, ale také podprahové cítění, zda něco je nebo není dobře. Zda s takovým partnerem si podat či nepodat ruku. Ono to není jen o výsledku za každou cenu, ale také o tom, jaká bude cesta k němu, s kým jde člověk bok po boku a co lze očekávat. Čtyři roky nejsou v životě málo.

Návrh projednáme, ověříme si věci s ostatními partnery v jednání a o výsledku budeme informovat.

 

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář