Jednání o možné koalici 19. 10. 2018

Včera 18. 10. 2018 proběhla schůzka s posledním partnerem, ze které jsme měli dobrý dojem a myslíme si, že by nám vše dobře do sebe zapadalo.

 

Čekáme na výsledek jejich vnitrostranického rozhodnutí.

Včera jsme již také mohli rozeslat všem konkrétní návrh organizační struktury radnice založené na odbornosti, schopnostech a časové kapacitě, kterou mohou zastupitelé vedení a rozvoji města věnovat.

Zprvu se zdálo se, že nám voliči vybrali zastupitele, se kterými bude obtížné kvalifikačně sestavit vedení města, ale nakonec se opak ukázal pravdou.

Náš návrh zabezpečuje dobré každodenní fungování radnice a to efektivním a hospodárným způsobem a také dostatek prostoru odborně uchopit rozvojové věci a dovést je ke zdárnému konci, dle očekávání Hradečáků.

 

Zároveň bychom díky tomuto uspořádání dovedli pomoci vzdělávání (zástupce v radě města), zdravotnictví (složení komisí a expertních skupin), sportu (zástupce v radě města), zeleni, životnímu prostředí a podobě města (složení komisí a expertních skupin).

Změny s větším dopadem na občany by byly pod dohledem Rady kvality (zástupce v radě města), aby byly prováděny na základě měřitelné poptávky občanů a dle očekávání občanů.

K tomuto personálnímu obsazení radnice jsme dospěli po předchozích konzultacích s partnery a nejsou k němu zásadní připomínky.

Slabinou může být koalice s těsnou většinou, ale chceme na rozvoji města spolupracovat se všemi zastupiteli a věříme, že projekty budou tak dobře připraveny a prodiskutovány, že si získají širší než jen koaliční podporu.

Věříme, že některé osobní zájmy a vazby nebudou překážkou vzniku této Koalice Změny.

 

Celý text zaslaný potenciálním koaličním zastupitelům:

 

Vážení kolegové, zastupitelé,

Děkujeme za trpělivost, kterou máte s naší přípravou možné společné koalice.

Navázali jsme na Vaší projevenou vůli zkusit spolu vytvořit jedno vedení radnice a realizovat tak změny, které cítíme, že je potřeba udělat.

Včera proběhla jedna dílčí schůzka, kde jsme si potřebovali ještě ujasnit některé věci tak, abych Vám mohl dnes zaslat návrh organizační struktury, v jakém složení by mohlo město fungovat.

Pokud obdržíme souhlasné celostranické stanovisko i tohoto partnera, pak bychom se koncem týdne resp. o víkendu mohli všichni společně sejít a vše finálně prodiskutovat s cílem učinit jednoznačný závěr tohoto scénáře.

 

Budu rád, když každý z Vás případně dopředu zašle své postřehy, abychom je mohli probrat a zapracovat.

Aktuálně jsme např. hodně diskutovali téma financování sportu, kde se ukázalo, že máme mnoho osobností, které by mohly vytvořit expertní skupinu a toto téma uchopit a zásadně vyřešit. Hlavně do toho mají chuť a pohybují se v tom prostředí, což je přesně to, o co nám jde. Aby se změny připravovaly od těch, kteří prostřední dobře znají a kterých se týká. Aby se věci neřešily sterilně od stolu z kanceláře.

 

Náš přístup je v tomto jednoduchý: „Řekněte nám, co potřebujete k tomu, abyste si ty věci vyřešili a nastavili ke své maximální spokojenosti! My Vám s tím jako vedení pomůžeme!“

Pokud máte na svých kandidátkách další šikovné a „dělné“ kolegy, budeme rádi, když se také do témat později zapojí.

Ještě jednou děkuji za trpělivost, některé věci si však vyžadují čas a systematický přístup, který ale přináší stabilnější výsledek, než dohoda u piva, která už druhý den neplatí.

Jsem přesvědčen, že můžeme dát dohromady dobrou partu lidí – Koalici Změny, která naváže na to, co bylo uděláno a posune město zase o kus dál.

 

S pozdravem

Jarda Chalupský

 

P.S.: Zasláno všem potenciálním koaličním zastupitelům.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře
  1. Ladislav Smrčka napsal:

    Bravo ! Za dané konstelace hotový majstrštyk .

Přidat komentář