Jednání o možné koalici 18. 10. 2018

Dne 17. 10. 2018 proběhla dílčí schůzka s jedním z partnerů nad návrhem organizační struktury vedení města, personální nominací pro jednotlivé role, aby celý mechanismus fungoval jak na denní bázi chodu úřadu, tak měl také rozvojové a projektové složky.

Předložili jsme také přehled témat všech partnerů z volební kampaně, abychom mohli prodiskutovat oblasti, kde vidíme věci stejně a vydiskutovat si věci, kde ještě k vzájemnému porozumění něco chybí.

Jeden ze dvou pozvaných zastupitelů se ze schůzky omluvil.

 

Schůzka se proto uskutečnila v náhradním složení a probíhala v dobrém konstruktivním duchu, kdy jsme diskutovali dlouhodobější a nadčasovější vize, možnosti rozšíření koalice o dalšího partnera, role a přínos jednotlivých navržených zastupitelů do organizační struktury, ale také konkrétní požadavky.

Napsali jsme si pár bodů k přemýšlení, nicméně zásadní stopku naší možné spolupráce jsme nenalezli. Dojem z účastníků schůzky byl pozitivní, mluvilo se k věci, jeden naslouchal druhému, nebyla vznesena žádná ultimáta. V tuto chvíli si umíme si představit konstruktivní spolupráci s tímto partnerem a jsme rádi, že jsme tyto konkrétní účastníky oslovili. Hledí na věci s rozumem i srdcem.

Z větších témat jsme se dotkli sportu, zdravotní péče nejen pro seniory, školství a zeleně ve městě, což jsou témata, která chceme podpořit.

 

V tomto smyslu jsme probrali dobré možnosti obou stran personálně zajistit práci na změnách, protože „mnoho náčelníků a žádný indián“ moc změn k lepšímu nepřináší.

Následovat bude „vnitrostranické hlasování“ partnera s výsledkem ANO/NE pro uzavření tohoto scénáře.

V případě „ano“ proběhne společná finální schůzka všech zastupitelů partnerských stran, kteří doposud vyjádřili ochotu spolupracovat a společná finální diskuse.

V případě „ne“ budeme realizovat náš třetí scénář a to je odchod do opozice, kam nasměrujeme veškerou svou energii, abychom byli schopni pomoci městu alespoň ze zadních řad a nezklamali důvěru našich voličů.

 

Včera jsme byli také osloveni Českou Televizí s žádostí o průběžné informování, takže i jim budeme zasílat upozornění na aktuální vývoj.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář