Jednání o možné koalici 18. 10. 2018

Dne 17. 10. 2018 proběhla dílčí schůzka s jedním z partnerů nad návrhem organizační struktury vedení města, personální nominací pro jednotlivé role, aby celý mechanismus fungoval jak na denní bázi chodu úřadu, tak měl také rozvojové a projektové složky.

Předložili jsme také přehled témat všech partnerů z volební kampaně, abychom mohli prodiskutovat oblasti, kde vidíme věci stejně a vydiskutovat si věci, kde ještě k vzájemnému porozumění něco chybí.

Jeden ze dvou pozvaných zastupitelů se ze schůzky omluvil.

 

Schůzka se proto uskutečnila v náhradním složení a probíhala v dobrém konstruktivním duchu, kdy jsme diskutovali dlouhodobější a nadčasovější vize, možnosti rozšíření koalice o dalšího partnera, role a přínos jednotlivých navržených zastupitelů do organizační struktury, ale také konkrétní požadavky.

Napsali jsme si pár bodů k přemýšlení, nicméně zásadní stopku naší možné spolupráce jsme nenalezli. Dojem z účastníků schůzky byl pozitivní, mluvilo se k věci, jeden naslouchal druhému, nebyla vznesena žádná ultimáta. V tuto chvíli si umíme si představit konstruktivní spolupráci s tímto partnerem a jsme rádi, že jsme tyto konkrétní účastníky oslovili. Hledí na věci s rozumem i srdcem.

Z větších témat jsme se dotkli sportu, zdravotní péče nejen pro seniory, školství a zeleně ve městě, což jsou témata, která chceme podpořit.

 

V tomto smyslu jsme probrali dobré možnosti obou stran personálně zajistit práci na změnách, protože „mnoho náčelníků a žádný indián“ moc změn k lepšímu nepřináší.

Následovat bude „vnitrostranické hlasování“ partnera s výsledkem ANO/NE pro uzavření tohoto scénáře.

V případě „ano“ proběhne společná finální schůzka všech zastupitelů partnerských stran, kteří doposud vyjádřili ochotu spolupracovat a společná finální diskuse.

V případě „ne“ budeme realizovat náš třetí scénář a to je odchod do opozice, kam nasměrujeme veškerou svou energii, abychom byli schopni pomoci městu alespoň ze zadních řad a nezklamali důvěru našich voličů.

 

Včera jsme byli také osloveni Českou Televizí s žádostí o průběžné informování, takže i jim budeme zasílat upozornění na aktuální vývoj.

Mgr. Libor Vondráček

25 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře

Přidat komentář