Je zastupitel ve střetu zájmů? Koho chleba jí a čí píseň zpívá?

Pamatujete si odpovědi Ing. Mrvky a Ing. Komínka, jak se záměrem soukromého investora vybudovat Obchodní zónu naproti Penny nemůže město nic dělat, není to na stole, máme jen omezené možnosti atp.? Ticho po pěšině, dokud nebyla na papíře všechna razítka.

V článku 2 zvýrazněné pasáže vysvětlují vše.

1. Město se přihlásí jako účastník řízení, a pak do přípravy výsledné podoby může více či méně hlasitě promlouvat, aby hájilo zájmy svých občanů. To je také poslání poctivého zastupitele.

2. Zástupcem investora, a pravděpodobně většiny developerů v J. Hradci, je zastupitel Komínek. Je tedy placen investory, aby loboval a vyřizoval jejich zájmy. A asi je placen lépe než jako zastupitel zvolený občany, který dostává za veřejnou službu dva, tři tisíce korun měsíčně, protože se mu docela daří prosazovat vůli investorů.

Naposled údajně on s Ing. Mrvkou odšpuntovali jednání s odkupem pozemku školky na sídlišti U Nádraží za necelých 40 milionů Kč.

Takže nějakou kačku za dobrou práci se na volební kampaň asi povedlo vydělat.

Jak si ale představit to odšpuntovávání? Bývalý starosta si sednul s bývalým místostarostou, toho času zástupcem investora, což už asi ani není veřejným tajemstvím, a u lahve vína to jako zastupitelé domluvili?

Bylo také zajímavé sledovat, zda při jednání zastupitelstva alespoň nahlásí střet zájmů. Nestalo se tak.

V J. Hradci si tak někteří s etikou moc hlavu nelámou a klidně sedí a kasírují na obou stranách.

Tak teď už to dělají alespoň veřejně. 🙂

Jen by se měli přejmenovat z Nezávislí pro Hradec na Závislí pro investory. 🙂

Práce místo slibů je fajn. Jen si člověk drbe bradu pro koho?

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář