iDnes: Když budeme pracovat se stávajícími stromy, bude nás to stát mnohem méně než kácení říká Jan Pokorný

Dne 3. července se téma Husových sadů objevilo na serveru iDnes.cz.

Zastupitel Jan Pokorný (Hradec srdcem a rozumem a Svobodní) podal návrh na zrušení starého usnesení, který podpořila většina zastupitelů.

Pokorný je přední český klimatolog a hydrolog a dlouhodobě se zaměřuje na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií.

„Změny klimatu souvisí právě s tím, že kácíme velké zalesněné plochy a rozšiřujeme přehřáté plochy. Malé stromy nikdy nedokážou prostor tak ochladit jako vysoké. Ty zvládnou vytvořit až 25 metrů vysokou vrstvu, která se chladí. Když budeme pracovat se stromy, které tam jsou, bude nás to stát mnohem méně. Takhle údržba vyjde na deset milionů korun ročně, protože se prostor bude muset neustále zalévat,“ zdůraznil Pokorný.

Doplnil, že v nově předělaném prostoru je věčný boj o lavičky ve stínu, který je tam doslova nedostatkovým zbožím.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/husovy-sady-jindrichuv-hradec-zastupitele-usneseni-odmitli.A190702_092429_budejovice-zpravy_khr

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

73 let, biolog, přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií, ředitel ENKI o.p.s , nestraník, Jindřichův Hradec + předseda Komise životního prostředí

V J.Hradci je respektovanou osobou. Jako ředitel ENKI, o.p.s patří ve vědeckých kruzích k předním českým klimatologům a hydrologům, kterým se daří chránit a obnovovat přírodu propojením technologie a přírodovědných postupů. To je využíváno hlavně při obnově krajiny po rozsáhlé těžbě. Z těch pro veřejnost zajímavějších projektů stojí za zmínku chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, účast na projektech na obnovu oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima.Dr. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na PřF University Karlovy, kde také přednáší, přednášel 7let po sobě semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku. V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami. V Hradci zásadně přispívá k záchraně historického domu, který byl jejich rodině navrácen restitucí v nevalném stavu. Velkým darem je jeho schopnost i poměrně složité biologicko chemické procesy vysvětlit laické veřejnosti a ukázat konkrétní přínos aplikované teorie v praxi s hmatatelnými výsledky.

Kdo by si neuměl představit o čem je řeč, tyto krátké reportáže to dobře vysvětlují:

Komentáře

Přidat komentář