Hromy, blesky, vulgarity. Zastupitelé kritizovali nevýhodnost směny pozemků

Včerejší zastupitelstvo nabídlo jeden kontroverzní bod. Bod č.16 na směnu pozemků.

Žádající právnická osoba UNIVERZAL JH s.r.o. zastoupená Ing. Blábolilem nabídla městu kus chodníku na Jiráskově předměstí a malý doplatek. Protihodnotou vyžadovala pozemek o výměře 108 m2 v centru města za hotelem Florián.

Diskuzi nejdříve otevřel opoziční zastupitel MUDr. Kopřiva, který ukázal na historii zmíněného pozemku. Tento pozemek měl hotel Florián v minulosti v bezplatné výpůjčce a v rozporu se smlouvou tam byla zřízena parkovací místa a jako parkovací místa byl tento pozemek i roky užíván. Bez postihu.

Následně naše zastupitelka Milada Petrů přidala další fakta. Předmětný pozemek je veden územním plánem jako „doprava v klidu“, která umožňuje využití k parkování, „papírově“ je dokonce umožněna stavba garáže. Poptali jsme realitní kancelář, kolik by bylo zájemců ke koupi parkovacího místa a za kolik peněz. Zájemců by bylo mnoho, většina podnikajících či vlastníků domů v Panské, Jarošovské, Klášterské ulici a dalších v centru řeší problém s parkováním a určitě by mnoho z nich využilo možnost zakoupit vlastní parkovací místo v dochozí vzdálenosti. Odhadnutá cena na 1 parkovací místo, která by byla dosažena při standardním prodeji nebo při aukci, realitní kanceláří činí 300 – 350 tisíc Kč. Celý pozemek tak může hodnotou atakovat 1.000.000Kč. Město si ho však cení na nějakých 130.000Kč.

Místostarosta Bc. Staněk předvedl odhodlanost hájit svého šéfa jindřichohradecké ODS, kdy měl připravený ukázkový soupis sahající až do historie 15 let zpět, kdy kde s kým město směňovalo pozemky. Zajímalo by nás, jestli tento soupis má připravený na každé zastupitelstvo, kde by mohlo dojít k odmítnutí prodeje pozemku a zda je připraven hájit prodej tímto způsobem vždy. Další opoziční zastupitel Mgr. Pošvář trefně poznamenal, že soupis je to sice pěkný, ale s projednávaným bodem absolutně nesouvisí. Každá směna (prodej) má svá specifika a projednává se samostatně. Historické směny přeci nemohou být důvodem, proč teď již dáme každému všechno a za kolik chce.

Ing. Blábolil zřejmě sledoval zastupitelstvo právě z hotelu Florian online, přičemž po této diskuzi stihl přiběhnout do sálu a přihlásit se o slovo. Jelikož nebyl řádně nahlášen před zastupitelstvem, starosta Kozár si nedovolil udělat správní přešlap a tak o jeho vystoupením muselo rozhodnout zastupitelstvo technickým hlasováním.

Když následně dostal Ing. Blábolil slovo, v následujících minutách mu vytekly před mikrofonem nervy. Dozvěděli jsme se, že stranický kolega, zastupitel za ODS a ředitel služeb Ing. Ježek odvádí špatně svou práci, jelikož předmětný pozemek nikdy nebyl řádně udržován. Dostali jsme se skoro až k vydírání, jelikož prý pokud tato směna nebude uskutečněna, nejenže bude muset zeleň na pozemku město perfektně udržovat, ale začne Ing. Blábolil účtovat městu pronájem odstavných ploch na kontejnery. Ohnivému projevu nechyběly ani sprostá slova, do jednání zastupitelstva města zcela nevhodné. Opravdu velkolepý projev hodný bývalého kandidáta na starostu města. Však posuďte na přiloženém videu sami.

V sále zavládnulo ticho, koaliční zastupitelé klopili zrak k zemi a přešlo se k hlasování. Koaliční mašina dokonale zafungovala, ani v jednom z příslušných zastupitelů zřejmě nezačala hlodat myšlenka, že směna možná není úplně v pořádku a pro město výhodná. Nejednou byl v České republice zastupitel odsouzen, když se ukázalo, že zvedl ruku pro prodej pozemku za nevýhodných a pochybných podmínek. Zastupitelé slíbili, že budou jednat v rámci svého mandátu s péčí řádného hospodáře.

Troufáme si tvrdit, že se město chce zbavit pozemku za výrazně nižší cenu, než kterou by dosáhlo aukcí jednotlivých parkovacích míst a že ho prodává radnice jednomu konkrétnímu subjektu ve chvíli, kdy o něj může stát hromada dalších zájemců. Řádný hospodář pozemek s možnou hodnotou okolo 1 milionu korun přeci za sto tisíc neprodává.

Nevýhodnou směnu pozemků jsme odmítli

Směna pozemků bod 16, zastupitelstvo 22.11.2023 (výsledek jednání klubu)

Navrhovanou směnu pozemků jsme prodiskutovali v našem klubu Hradec Srdcem a Rozumem.

K návrhu máme následující komentáře a stanovisko:

Předmětný pozemek byl již jednou projednáván, když bylo HSR zastoupeno v radě města. Byla to žádost soukromého subjektu o prodloužení bezplatné výpůjčky tohoto pozemku. 

V rozporu s představou města, jak je pozemek využíván, se však zjistilo, že nejde jen o pás zeleně a stání pro odpadové kontejnery, ale že tam má Florián udělané 2 nebo 3 parkovací stání na zatravňovacích dlaždicích. Tedy parkování zdarma na úkor města, které o metr dál na parkovišti vybírá komerční parkovné. 

Už v té době se nám nelíbilo, že rada města nepostupuje jako dobrý hospodář a umožňuje jednostranné výhody na svůj úkor, proto jsme odmítli tuto žádost schválit. 

Aby nakonec v radě nedošlo k hlasování, místostarosta Staněk, který materiál předkládal, ho před hlasováním z obav z neúspěchu stáhl z projednávání. 

Následně se šetřením na místě potvrdilo, že na pásu zeleně měl opravdu Florián vybudované vlastní parkování zdarma, protože tam byly vyrobené cedule s dopravními značkami „Parkování pro potřeby Florianu“. 

Nyní máme hlasovat o podobné záležitosti. Svým důsledkem pro město horší. 

Jde o žádost UNIVERZAL JH s.r.o zastoupené Ing. Tomášem Blábolilem o směnu pozemků, kdy ne moc hodnotný pozemek s chodníkem na Jiráskově předměstí nabízí směnou za tento hodnotný pozemek s možností obnovit si parkování v samotném centru města, kde může vzniknout 2-3 parkovacích stání. S doplatkem 43 tisíc Kč. 

Z materiálu vyplývá, že 1 m2 pozemku v centru města, kde je obrovská poptávka po možnosti parkování, bychom jako město směňovali v hodnotě cca 1.200 Kč. 

Na takovýto pozemek s takovouto možností by bylo mnoho zájemců! A za podstatně vyšší cenu. 

Materiál je navíc připraven jako směna, kdy se nic nedraží, je to obchod jen pro jeden konkrétní subjekt za předem radou města schválených podmínek. 

Stanovisko našeho klubu je takové, že by se město nemělo nechat připravit o tento bonitní pozemek, kde může vzniknout i garáž, parkovací stání nebo předzahrádka, protože to Územní plán dovoluje. Pozemek je svou podstatou charakterizován jako stavební. 

I vzhledem k zamýšlenému rozvoji Tyršáku je pro město tedy podstatně výhodnější ponechat si tento pozemek ve svém vlastnictví, mít tam zamýšlený pás zeleně, nebo využít současných zatravňovacích dlaždic pro 2-3 auta a pronajmout tento pozemek s přihlédnutím k cenám parkování v tomto místě tj. 10 Kč za hodinu, 115 Kč za 8 hodin, což činí za rok zhruba 40 tisíc korun.

Směnu považujeme za pro město nevýhodnou, těžko vymýšlet, jak ji případně obhajovat před příslušnými úřady, kde by hrozil každému souhlasnému hlasu postih za postup v rozporu s péčí řádného hospodáře. 

Pokud by přeci jen město bylo ochotno přijít o tento kus pozemku v samotném centru, pak by to mělo být transparentně a veřejně nabídnuto v aukci, kdy konzultací s realitní kanceláří by se cena pohybovala okolo 300 – 350 tisíc korun za jedno parkovací místo. Tedy 1 milion až milion a půl za všechna možná parkování. 

Každý, kdo pracuje, podniká nebo má provozovnu ve městě by o tento pozemek s parkováním určitě stál. 

Vzhledem k záměrům města vybudovat nové Tyršovy sady, my za Hradec Srdcem a Rozumem navrhujeme neunáhlovat se a zamítnout tento pro město nevýhodný návrh. Pozemek si ponechat ve svém vlastnictví a vlastní péči. 

Majitel Floriánu si jistě dohlédne na to, aby byl pás zeleně Službami města řádně udržován.

A jací zastupitelé této směně dali zelenou?

Podívejte se na celé projednání tohoto bodu včetně diskuse ostatních zastupitelů.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář