Hřbitovní kauza není u konce. Bohužel

Bude před dušičkami městský hřbitov vypadat k světu? Na to se ptají nejen Hradečáci, kteří chodí na místo posledního odpočinku za vzpomínkami na své blízké.

Ptal se za ně i zastupitel Ing. Chalupský a na říjnové schůzi zastupitelů přidal další dva podněty od občanů k nápravě.

Jak je možné, že správa pohřebiště, ředitel Služeb města, ani starosta, který na to měl po urgenci jako druhý jednatel Služeb města dohlédnout, takové věci nevidí? Vždyť lidé si toho všímají hned.

Hezký nově upravený vstupní prostor u krematoria a pak trčící suché dřeviny s rizikem rozšíření škůdců na ostatní vitální stromy, nemluvě o nadcházejícím riziku pádu namrzlých suchých větví. A kam nevjede mechanizace, tam zůstává mezi hroby travnatá džungle.

Ředitel Ježek splnil slib a poskytl písemnou odpověď na předchozí interpelaci. Opět stránka plná slov obhajoby a bagatelizování, jako v předešlých vyjádřeních. Dle vyjádření je to jediná stížnost, jinak jsou všichni spokojeni.

Řešení prý bude spočívat v tom, že budou více tlačit na pracovníky, aby dělali svou práci lépe.

Stěžovatelé však mají o řešení jinou představu, stačilo by prý, kdyby lépe fungoval management, kdyby šéfové chtěli věci k nápravě vidět a také k tomu pracovníkům poskytli patřičné technické prostředky a instrukce.

Před říjnovými svátky se zdá, že jsou plochy již posečené a hroby vypadají slušně bez znečištění travou. Snad se to tedy podaří dát do pořádku celé.

Zákaznicky orientovaný přístup z odpovědi ředitele Ježka moc nečišel, byť majitelé hrobů jsou jeho „platící zákazníci“, kterým by měl sloužit, ale budeme věřit v brzkou nápravu. Ta přijde prý v okamžiku, kdy budou mít suché stromy vegetační klid 🙂 Pak je pokácí.

Nebudeme vedení pohřebiště zatěžovat myšlením, proto kdybyste měl někdo nápad, jak elegantně vyřešit, či vizuálně zlepšit, i záležitost s odloženými pomůckami, které si pozůstalí nechávají za hrobem, budeme rádi a rádi předáme.

Snad je to naposledy, co musíme na tyto věci upozorňovat a vedení si jich bude samo všímat.

V interpelaci na druhou stranu Ing. Chalupský pochválil pracovníky, kteří se starají o stromy podél cyklostezky od Frankova dvora k Matné, protože se skutečně starají. Za to patří poděkování.


Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář