Dobojováno! Nemožné se stalo skutečností. 28 nepřizpůsobivých rodin na Nežárce bydlet nebude!

Úterní setkání 27 zastupitelů J. Hradce mělo na programu mimo jiné také rozhodování o dvou zásadních bodech.

Bod 9 (čas přenosu cca 40 min) se týkal změny územního plánu, tedy toho, jaký pozemek ve městě půjde využívat k jakým účelům a co na nich bude možné do budoucna realizovat. Dle očekávání se k němu strhla poměrně bouřlivá diskuse, protože sál zaplnila veřejnost, které není lhostejné, co se v blízkosti jejich bydlení bude stavět a jak budou plochy využívané.

Dostavili se zejména lidé z řad 838 petentů proti výstavbě bytových domů na sídlišti U Nádraží a „Plzeňka“. Tři zástupci obyvatel vystoupili se svým projevem hned v úvodu předneseného bodu a v závěru je doplnil ještě pohled pana Blábolila, který se nesetkal s pochopením přítomné veřejnosti.

Následně se otevřela bohatá diskuse, ve které jsme také dávali protinávrh usnesení, abychom se dozvěděli více o některých bodech, jaké jsou tam úmysly a mohli se svědomitěji rozhodnout. Zastupitelka Petra Blížilová hájící zájmy občanů proti zahušťování sídlišť další výstavbou bytových domů předložila protinávrh ve prospěch zmíněných obyvatel, ten však po procesním veletoči nebyl přijat. Výsledkem je, že návrh změn v územním plánu tak, jak byl navržen a odpřipomínkován výborem, půjde do další fáze svého vývoje dle záměru radnice. My jsme v tomto bodě prostřednictvím opozičního zastupitele Jardy Chalupského také diskutovali a snažili se podpořit obyvatele, kteří podepsali petici, aby jim bylo nasloucháno a přispěli jsme tak k uklidnění vztahů a návratu klidného bydlení v uvedených lokalitách.

Druhý klíčový bod, který byl zařazen jako bod č. 17 až ke konci programu (čas přenosu 3 hod 18 min 40 sec), se týkal odkoupení bytového domu pana Vorlíčka městem. Také kolem něj byla delší diskuse, kdy nebylo jasné, zda se ještě něco nezvrtne a nezasáhne nějaký nepředvídatelný zájem. Nakonec se povedlo i některé nerozhodné zastupitele přesvědčit a odkup bytového domu, kam se chystali nepřizpůsobiví občané, byl odsouhlasen. Nepovedlo se nám argumenty přesvědčit paradoxně jen 2 Patrioty, jednoho zastupitele KSČM a jednoho nezařazeného zastupitele.

Na tomto místě bychom chtěli výrazně hlasitě poděkovat panu starostovi, který delší dobu vyjednával s panem Vorlíčkem, až nakonec dojednal pro město velmi slušné podmínky, za něž byli zastupitelé ochotni o koupi vůbec uvažovat. Požadovaná cena v realitní kanceláři 19 milionů Kč byla pro zastupitele zcela nepřijatelná. Konečná cena 9,5 milionu Kč již měla šanci zastupitelstvem projít. Dík patří také místostarostovi Radimu Staňkovi a lidem z úřadu (majetkové a právní), kteří v závěru za svoji oblast věci dojednávali. Všichni společně odvedli velmi dobrou práci a ušetřili obyvatelům města spoustu zbytečných starostí, jež by náklady koupě domu několikanásobně převýšily!

Debatovalo se také o sportu a rozdělování peněz mládeži. Máte-li chvíli, stojí za to si průřezově záznam z jednání pustit.

Pozornost si tak zaslouží určitě debata v bodech 5, 917.

Videopřenos: 16:00-20:05

10. zastupitelstvo živě

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 25. září 2019

 

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 0:25-2:23

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 2:23-4:39

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – U

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 4)
Čas videa: 4:39-9:47

V rámci diskuse se Ota Kinšt podivil nad tím, proč se WC buňka v Pravdově ulici řeší rozpočtovým opatřením s cenou okolo 400 000 Kč, když samotný projekt na opravu Pravdovi ulice byl dlouhodobě plánovaný a o nutnosti zřídit zde WC se vědělo.
Odpověď dostal od uvolněného radního Komínka, který připomněl, že se hlasovalo dodatečně na červnovém zastupitelstvu a peníze jsou tedy nad rámec projektu „Terminál Pravdova“.

Osobně musím poznamenat, že kromě ostrůvku se téměř nic v Pravdovce nezměnilo a lití nového asfaltu v ulici, která měla asfalt v dobrém stavu považuji za výsměch všem obyvatelů v ulicích mimo centrum, v nichž se člověk bojí o tlumiče auta (Zbuzany, Sládkův kopec, Mládežnická, Mlýnská, Václavská atd.). Kromě zastřešení dříve nezastřešených zastávek nevidím pozitivum akce, která naopak přinesla problémy s parkováním v centru a znemožnila realizovat podnikatelský záměr jednomu z místních majitelů nemovitosti v letních měsících, ačkoliv dle projektu měla probíhat v několika etapách tak, aby se právě toto nestalo.

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M. – U

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek – R

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 (bod 5) PROTINÁVRH
Čas videa: 9:47-25:13

V rámci tohoto bodu proběhla první větší diskuse. S negativní výtkou se vůči přerozdělování dodatečných dvou milionů pro mladé sportovce přihlásili o slovo zastupitelé Vytiska a Pumpr. Mgr. Pumpr poukázal na to, že má problém se způsobem přerozdělování, a to i v souvislosti se skutečnostmi zmíněnými na minulém zastupitelstvu a avizoval tím i podání protinávrhu. V podobném duchu ho následoval JUDr. Vytiska, který neobdržel odpověď na svůj dotaz z minula, a to ani poté, kdy ji vyžadoval písemně. Vzhledem k nevyjasnění situace, kdy v době vyhrazené pro tým HC Střelci bruslili na zimním stadionu hráči Soběslavi, nepovažuje tento tým za věrohodný a nemůže hlasovat pro přidělení finančních prostředků pro tento tým.
Starosta Mrvka se následně omluvil za neodpovězení a veřejně přislíbil nápravu v písemné formě, protože sám k tomu nedokáže říct nic víc. Poukázal na to, že mu chodily různé dopisy, některé neslušné a některé reagovaly na fakt, že mladým sportovcům chodí dotace ze svazu, kraje i MŠMT a dávání městských peněz navíc je prý nesmysl. Uvedl také na pravou míru, že led byl z technických důvodů přenechán ke komerčnímu využití hráčům Soběslavi, kteří za něj zaplatili komerční pronájem.
Způsob rozdělování peněz poté komentoval náš nominovaný a předseda sportovní komise Kopřiva. Návrh vycházel z deklarovaných nákladů na pronájem sportovišť, protože jiný parametr je značně neobjektivní, a pokud se to posuzovalo dle něj, byl by zde velký prostor pro budoucí nafukování takových požadavků jednotlivých klubů tak, že by časem nestačilo ani 50 milionů. Poukázal na specifikum této výzvy, která je letos už druhá a částečně sloužila k odstranění nerovností, které vznikly při prvním letošním rozdělování peněz tak, aby všechny oddíly dosáhly procentuálně na podobnou částku vzhledem k deklarovaným nákladům na pronájmy. Sdělil svůj názor, že zastupitelům nepřísluší hodnotit výši dotací z jiných institucí, která v případě svazových dotací závisí třeba i na šikovnosti daného sportu získat si sponzory. Zastupitelé svým způsobem hlasují pouze o tom, jak moc budou mít sportoviště zdarma, případně kolik procent na pronájmy zaplatí. Poukázal také na to, že sporty, které jsou na tom v uvozovkách nejhůře, s tímto plánem souhlasily a rada ho tentokrát téměř neměnila (na rozdíl od minulého návrhu sportovní komise), takže doufá, že tento kompromisní návrh projde.


Protinávrh bodu 1. navrhl Pumpr: neschvaluje poskytnutí finančních dotací z ORJ 14 – Odbor školství z 2. výzvy opatření č. 2 Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 dle předloženého návrhu a vrací materiál k opětovnému projednání Radě města.“

Pro: 8

Zdrželo se: 12

Proti: 5

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr – R, P

Kopřiva – R

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M. – U

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Návrh na poskytnutí finančních dotací z 2. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2019 (bod 5)
Čas videa: 25:13-25:44

Pro: 18

Zdrželo se: 7

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M. – U

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni – rozpočtový závazek na rok 2020 (bod 6)
Čas videa: 25:44-28:21

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Poskytnutí dotace MK ČR a uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec (bod 7)
Čas videa: 28:21-32:17

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Poskytnutí individuálních dotací na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových RD (bod 8)
Čas videa: 32:17-35:31

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 35:31-1:41:57

Bod uvedl místostarosta Staněk, když zejména shrnul proces vypracovávání územního plánu, co je již za námi a co bude následovat. Zmínil, že územní plán se bude podle tohoto zadání vypracovávat, ale aby vzešel v platnost, musí být později ještě jednou schválen zastupitelstvem.

Po uvedení bodu donesla vedoucí právního odboru Mgr. Říhová seznam TŘÍ občanů přihlášených do diskuse v souladu s pravidly (tedy před zahájením bodu – jednací řád Čl. VI/7.). Nejprve promluvil Josef Liška za komunitu sídliště Pod Kasárny, svým projevem překročil limit vyplývající z jednacího řádu, ale i po překročení mu bylo umožněno v něm ještě nějakou dobu pokračovat. Za svůj projev s několika zajímavými poznatky sklidil potlesk přítomných, po němž následovala svou řečí Blanka Holoubková ze stejného sídliště. Za svůj příspěvek, kterým taktéž odmítala záměr výstavby bytového domu taktéž sklidila ovace.

Za sídliště U Nádraží poté vystoupil Pavel Král s precizně připraveným projevem, kterým vysvětloval negativa záměru pana Franka a to téměř přesně v pětiminutovém limitu (s potleskem uprostřed a poté na trochu déle, ve svém projevu také zmínil fakt, že petici proti výstavbě podepsalo 838 lidí, převážně ze sídliště U Nádraží).

Po jeho projevu měla následovat diskuse zastupitelů, ale zcela nečekaně bylo slovo přiděleno ještě čtvrtému řečníkovi z řad veřejnosti, který se údajně přihlásil telefonicky Mgr. Říhové přestože v době předání seznamu řečníků (na začátku bodu 9) není patrné že by telefonovala, natož aby ověřovala OP přihlašujícího se Tomáše Blábolila. Jsem toho názoru, že o jeho vystoupení měli procesně hlasovat zastupitelé, podobně jako se hlasuje o vystoupeních z řad veřejnosti, která k vystoupení není legitimována zákonem (lidé žijící jinde bez nemovitosti v katastrálním území Jindřichova Hradce). Jsem toho názoru, že by mu zastupitelé umožnili vystoupit, aby byla diskuse bohatá na argumenty všeho typu, ale dovolit takové vystoupení bez souhlasu zastupitelů vnímám jako nebezpečný precedens.

Svým vystoupením Tomáš Blábolil upozornil, že jemu osobně nízká nabídka bytů vyhovuje, protože má o to menší konkurenci, ale vzhledem k budoucímu vývoji města doporučuje nebrzdit bytovou výstavbu, aby měli lidé za 20 let, kde žít. Svůj nesouhlas s tímto názorem vyjádřila zúčastněná veřejnost pískotem, a to bohužel i v průběhu jeho projevu, kterým bezpečně nevyčerpal pět minut.

Následovala diskuse zastupitelů, kterou zahájil starosta Mrvka, když se vyjádřil k dopisu pana Lišky s tím, že před vyjádřením Ministerstva Vnitra nechce dělat předčasné závěry. A dodal, že dopis pana Lišky dostanou zastupitelé namnožený.

V průběhu diskuse byla u pultu připravena odpovídat na dotaz Ing. Vozábalová, která se prvotně vyjádřila k projevům veřejnosti. Krátce se k tomu také vyjádřil vedoucí odboru Ing. Krejčí.

Z „řadových“ zastupitelů se jako první vyjádřila Ing. Petra Blížilová, když zdůvodnila své protinávrhy a postavila se na stranu prvních tří řečníků z řad veřejnosti. Po odpovědi Ing. Vozábalové, následoval Ing. Chalupský, který vyzdvihl práci Felixe Hanka ve výboru územního plánu a na základně vnitrostranické diskuse požádal o vynětí dalších sedmi bodů, které si zaslouží větší diskusi.

Následovala podpora petentům od Mgr. Buriana, který je také ze sídliště U Nádraží a na věc se snažil podívat i z historického hlediska. S krátkým projevem se prezentoval i JUDr. Vytiska, když konstatoval, že dotaz Ing. Petry Blížilové ohledně plošné a výškové regulace budov nebyl Ing. Vozábalovou zodpovězen.

Po zodpovězení se o slovo opět přihlásil Ing. Chalupský, když se tentokrát věcně vyjádřil k tomu, že se mu nezdají plány těch podnikatelů, kteří jsou odhodlaní své záměry realizovat i přes velký odpor okolních sousedů a nesnaží se jim vysvětlit své záměry, aby vytvořili přátelské klima, které by tomuto záměru pomohlo. Oznámil, že bude proti takovým záměrům. Mgr. Burian připomněl i to, že některé domy se budují i přes neudělení povolení a z pokuty na PO se udělá pokuta na FO. Na to reagovala Ing. Vozábalová, že v takovém případě je možné nařídit i demolici domu a nebylo by to v JH poprvé.

Mgr. Pumpr se následně zeptal, kdy a jak lze zavádět několikrát zmiňované regulativy a dostal odpověď, že bude zapracována po tomto kole schvalování. Mgr. Synek se poté vyjádřil, že počet obyvatel klesá zřejmě kvůli nedostatku práce, občanská vybavenost nabízí lidem možnost pracovat v místě bydliště, aby nemuseli jezdit za prací jinam a své bydliště vnímali jen jako nocležnu. Bc. Kadeřábek poté požádal o poslání územního plánu do další části schvalování.

Starosta Mrvka následně nechal hlasovat o tom, zda se povede dále diskuse o jednotlivých bodech – na popud tajemníka ještě zařadil několik hlasování o zařazení každého jednotlivého bodu k separátnímu hlasování (diskuse následuje po HLASOVÁNÍ 16).

Protinávrh ke způsobu projednávání navrhl Chalupský: schvaluje hlasování o návrhu Ing. Chalupského na zařazení jednotlivých bodů do samostatného hlasování.“

Pro: 15

Zdrželo se: 10

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský – R, P

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr – R

Kopřiva

Vytiska – R, P

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek – R

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P. – R, P

Kadeřábek – R

Komínek

Mrvka

Burian – R

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:41:57-1:44:57

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: schvaluje zařazení bodu 7, který zní takto: schvaluje řešení podnětu veřejnosti l_034_JH_Břeských, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 17

Zdrželo se: 7

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:44:57-1:45:39

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: „schvaluje zařazení bodu 8, který zní takto: schvaluje řešení podnětu veřejnosti l_040_JH_Kukačka, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 15

Zdrželo se: 9

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:45:39-1:46:27

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: schvaluje zařazení bodu 9, který zní takto: schvaluje řešení podnětu veřejnosti l_053_JH_Tejčka, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 14

Zdrželo se: 10

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:46:27-1:47:06

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: schvaluje zařazení bodu 10, který zní takto: schvaluje řešení podnětu města bod 2. (Jarošovské předměstí), tak jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 14

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:47:06-1:47:46

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: „schvaluje zařazení bodu 11, který zní takto: schvaluje řešení podnětu města bod 13. (parkoviště u řeky), tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 14

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:47:46-1:48:25

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: „schvaluje zařazení bodu 12, který zní takto: schvaluje řešení podnětu města bod 17. (silnice z Buku na Frankův dvůr), tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 15

Zdrželo se: 10

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:48:25-1:49:15

Protinávrh k vyjmutí bodů k hlasování navrhl Chalupský: „schvaluje zařazení bodu 13, který zní takto: schvaluje řešení podnětu města bod 27. (spolkový dům Matná), tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 14

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 1:49:15-2:14:29

V následné diskusi došlo k vyjasnění některých otazníků okolo bodů zařazených k hlasování jednotlivě. Ing Vozábalová vždy reagovala na dotazy Ing. Chalupského. Nejzajímavější diskuse proběhla ohledně tzv. „obchvatu okolo Jakuba“, který by měl mít charakter typické místní komunikace s tím, že je delší dobu značně diskutován a dokud nebude veřejnosti tento záměr vysvětlen, pak Ing. Chalupský nevidí jeho realizaci jako dobrý nápad. Další zajímavá diskuse byla o silnici z Buku na Frankův dvůr, který navrhuje město vzhledem k plánovanému propojení cyklostezek. Poslední bod „spolkový dům v Matné“ byl okomentován Ing. Chalupským tak, že bude sloužit pár místním a jednotlivé místní části by se neměly z popudu města izolovat v objektech budovaných za miliony korun, ale spíše by se mělo město snažit takto malé komunity zaujmout i jinak. Jako poslední na toto reagovala Mgr. Burianová, když se vyjádřil pro vznik takového domu, protože aktuálně se musí volby konat v hasičárně a místní se nemají kde jinde sejít, což dobře ví, protože jí Matná byla svěřena do gesce.

Mimo diskusi o jednotlivých bodech se ještě vyjádřil JUDr. Vytiska, když formuloval obsah rozhovoru s Ing. Krejčím, který naznačuje existenci paradoxu, že puštěním těchto návrhů do dalšího kola se může vše „zlepšit“ oproti současném stavu, protože bez toho nelze uplatnit nové regulativy, které aktuálně neexistují a některá stavební řízení už byla zahájena. (diskuse pokračuje po HLASOVÁNÍ 27)

Hlasování k bodu 1.: bere na vědomí „Petici proti změnám územního plánu v lokalitě sídliště U Nádraží v Jindřichově Hradci“ ze dne 26. 4.2019.“

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek – R

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová – R

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:14:29-2:15:20

Protinávrh k bodu 2. navrhla Blížilová P: „neschvaluje řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 10

Zdrželo se: 12

Proti: 3

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 19: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:15:20-2:15:48

Hlasování k bodu 2.:schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 13

Zdrželo se: 7

Proti: 5

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:15:48-2:16:20

Protinávrh k bodu 3. navrhla Blížilová P:neschvaluje řešení podnětu veřejnosti I_043_JH_JH Comp, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 10

Zdrželo se: 13

Proti: 2

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 21: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:16:20-2:16:47

Hlasování k bodu 3.:schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_043_JH_JH Comp, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 14

Zdrželo se: 7

Proti: 4

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 22: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:16:47-2:17:21

Protinávrh k bodu 4. navrhla Blížilová P: neschvaluje řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 8

Zdrželo se: 16

Proti: 1

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 23: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:17:21-2:17:42

Hlasování k bodu 4.:schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 12

Zdrželo se: 10

Proti: 3

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 24: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:17:42-2:18:19

Protinávrh k bodu 5. navrhla Blížilová P: neschvaluje řešení podnětu veřejnosti I_029_JH_Gardon INT, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 10

Zdrželo se: 14

Proti: 1

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 25: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:18:19-2:18:54

Hlasování k bodu 5.: schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_029_JH_Gardon INT, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 15

Zdrželo se: 8

Proti: 2

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 26: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:18:54-2:19:19

Protinávrh k bodu 6. navrhla Blížilová P: neschvaluje řešení podnětu veřejnosti I_057_JH_JH Služby v.s, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 9

Zdrželo se: 15

Proti: 1

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 27: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:19:19-2:19:49

Hlasování k bodu 6.: schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_057_JH_JH Služby v.s,  tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 14

Zdrželo se: 7

Proti: 4

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 28: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:19:49-2:29:48

Po hlasování 27 navrhl JUDr. Vytiska opakovat hlasování 19 a 23, což pro mě zůstalo zcela nepochopeno a ani další právník mezi zastupiteli mi nedokázal vysvětlit důvod opakování, když tyto body byly zcela bez pochybností již jedenkrát neschváleny!

Před navrženým opakováním hlasování požádal JUDr. Vytiska o pauzu pro jedná klubů, která dle následujícího hlasování evidentně mnohé zmátla a mnohým přinesla změnu názoru. V rámci rychlé porady zástupců jednotlivých klubů nesouhlasil s opakovaným hlasováním jen zástupce našeho uskupení Hradec srdcem a rozumem Ing. Chalupský, protože postup zvrátil snahu Ing. Blížilové, která se jako „nezástupce“ klubu ČSSD nemohla porady zúčastnit, aby vysvětlila svůj záměr hlasovat o jejím protinávrhu. Ten byl tím pádem shozen ze stolu.

Na návrh Vytisky se opakovalo hlasování 19: schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_031_JH_Frank, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 16

Zdrželo se: 5

Proti: 4

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 29: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9) PROTINÁVRH
Čas videa: 2:29:48-2:30:22

Na návrh Vytisky se opakovalo hlasování 23: schvaluje řešení podnětu veřejnosti I_046_JH_BENE DOMUS, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 16

Zdrželo se: 6

Proti: 3

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 30: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:30:22-2:30:52

Hlasování o zařazeném bodě 7 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu veřejnosti l_034_JH_Břeských, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 31: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:30:52-2:31:18

Hlasování o zařazeném bodě 8 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu veřejnosti l_040_JH_Kukačka, tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Pro: 21

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 32: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:31:18-2:31:42

Hlasování o zařazeném bodě 9 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu veřejnosti l_053_JH_Tejčka, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.”

Pro: 22

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 33: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:31:42-2:32:18

Hlasování o zařazeném bodě 10 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu města bod 2. (Jarošovské předměstí), tak jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.”

Pro: 22

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 34: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:32:18-2:32:45

Hlasování o zařazeném bodě 11 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu města bod 13. (parkoviště u řeky), tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.”

Pro: 15

Zdrželo se: 7

Proti: 3

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 35: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:32:45-2:33:11

Hlasování o zařazeném bodě 12 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu města bod 17. (silnice z Buku na Frankův dvůr), tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.”

Pro: 21

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 36: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:33:11-2:33:59

Hlasování o zařazeném bodě 12 (vyřazeno z balíku na návrh Chalupského): schvaluje řešení podnětu města bod 27. (spolkový dům Matná), tak jak byl projednán výborem pro územní plán a jak je uvedeno v příloze č. 2 k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec.”

Pro: 20

Zdrželo se: 5

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 37: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec v rozsahu zadání změny č. 1 (bod 9)
Čas videa: 2:33:59-2:34:44

Hlasování o souhrnném bodu schvalujícím zbytek záměru územního plánu: schvaluje v souladu s §55 odst. 1, za použití §6 odst. 5 a obdobně za použití §47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec, která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradecv rozsahu zadání změny, včetně příloh č. 1 a č. 2.”

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Před tímto hlasováním proběhla dvacetiminutová pauza, která skončila téměř přesně v 19:00.

HLASOVÁNÍ 38: Prodej části pozemku p.č. 208/34, obec J. Hradec, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce – realizace záměru (bod 10)
Čas videa: 2:34:44-2:57:36

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 39: Prodej části pozemku p.č. 2213, obec J. Hradec, k.ú. Radouňka – realizace záměru (bod 11)
Čas videa: 2:57:36-2:59:00

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 40: Převod pozemku pod silnicí I.třídy I/34 – p.č. 4278/9 v k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 12)
Čas videa: 2:59:00-3:00:11

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 41: Prodej pozemku p.č. 3665/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 13)
Čas videa: 3:00:11-3:02:58

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 42: Prodej části pozemku p.č. 2601/12, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 14)
Čas videa: 3:02:58-3:06:06

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 43: Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce – realizace (bod 15)
Čas videa: 3:06:06-3:10:29

V diskusi se dotázal JUDr. Vytiska v čem spočívá zatížení pozemku a bylo mu odpovězeno starostou, že se zřejmě jedná o zástavní právo banky, které spočívá v zajištění úvěru. Na to JUDr. Vytiska poukázal, že bychom možná rovnou měli poslat peníze bance.

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka – R

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 44: Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města J. Hradec, rozpočtový závazek na rok 2020 (bod 16)
Čas videa: 3:10:29-3:18:37

Dotaz vznesl JUDr. Vytiska, když se dotázal, zda město neuvažuje o provozování této činnosti vlastními silami, podobně jako tomu je ve Strakonicích nebo v Třeboni (více o této problematice najdete na pravdaovode.cz). Uvolněný radní Komínek na to odpověděl, že v Třeboni to sice dělají, ale je to pro obyvatele dražší a služby fakturují ČEVAKu, protože sami nemají dostatek techniky a kvalifikované pracovní sily.

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek – U

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 45: Koupě bytového domu čp. 62/IV v k.ú. Jindřichův Hradec (bod 17)
Čas videa: 3:18:37-3:49:04

Bod uvedl sám pan starosta, záměr a důvody koupě s podrobnou fotodokumentací z návštěvy bytového domu pak detailně rozvinul místostarosta Staněk.

Náš zastupitel Jarda Chalupský, který se kauzy od počátku ujal, nechtěl nic nechat náhodě, a proto bedlivě sledoval, zda budou případné dotazy, aby je mohl odargumentovat a rozptýlit zbývající pochybnosti zastupitelů.

V několika vstupech se mu povedlo vysvětlit podstatu a podívat se na problém z různých úhlů pohledu. Do diskuse se zapojili i další řečníci jak z řad koalice (zastupitel Burian, Kadeřábek, Mrvka), tak i z řad opozice (zastupitelé Vytiska a Pumpr).  Dotazy směřovaly správný směrem a vyžadovaly si hlubší vysvětlení. Bohužel se nám nepovedlo snést jich dostatek pro to, aby koupi domu také podpořili.

Nepochopitelné je pro nás hlasování Patriotů (dříve Volba pro město) Mlčáka a Kinšta, kteří se na nic v diskusi nezeptali a koupi jednoduše nepodpořili. To nám patriotické moc nepřipadá! Drtivá většina zastupitelů naštěstí vzala rozum do hrsti a odkup problematické nemovitosti podpořila.

Kauza Vorlíček byla i značně mediálně sledovaná, její průběh si lze připomenout na této stránce, kde najdete chronologicky seřazené zprávy: https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/stitky/nezarka/.

Pro: 25

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský – R

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr – R

Kopřiva

Vytiska – R

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk – U

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek – R

Komínek

Mrvka

Burian – R

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 18)
Čas videa: 3:49:04-4:00:38

Jako první diskusi začala naše Milada Petrů, když položila otázku „Proč nejde vytvořit plošnou a výškovou regulaci hned teď?“ a pokud to nejde, pak žádá o písemnou odpověď.

V diskusi dále Ing. Chalupský poděkoval panu starostovi, za hlasování zastupitelům a Radě za práci, která byla zejména v ohledu snížení ceny velmi úspěšná.

Dále uvedl JUDr. Vytiska uvedl, že se mu stále nedostalo odpovědi, jak se bude řešit nepromyšlené danění Služeb města, která znamená každý rok ztrátu cca 1 milion.

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Závěr (bod 19)
Čas videa: 4:00:38-4:00:38

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář