Co může a nemůže Kontrolní výbor? Kdo bude radit vedení města?

Dnes jen připomeneme to, co možná díky debatám o rozhledně trochu zapadlo. Na posledním zastupitelstvu bylo schváleno a odhlasováno personální obsazení poradních orgánů vedení města. Byly obsazeny výbory a komise. Těm vedení může a nemusí naslouchat. Pan starosta primárně zvolil i na tyto orgány stejný povolební klíč, tzn. 2 lidé z ČSSD a ostatní strany po 1 zástupci. Protože i zde se bude hlasovat.

Trochu specifickým výborem je Kontrolní výbor, jehož předsednictví bylo historicky vždy dle zažité zvyklosti přenecháno nejsilnější opoziční straně. Nikoli však letos. Předsednictví, které kromě 500 Kč navíc přináší jednu větší výhodu a to, že předseda může dle potřeby svolávat schůzi výboru, bylo navrhnuto KSČM. JUDr. Vytiska a Mgr. Prokýšek však prokázali notnou dávku politické slušnosti a předsednictví přenechali nám (HSR+S) s vysvětlením, že oni nejsou se dvěma mandáty nejsilnější opoziční stranou, ale že je to HSR+S se čtyřmi mandáty od občanů.

Zkusím jednoduše vysvětlit, k čemu je dobrý kontrolní výbor a jakou službu přináší.

 

Kontrolní výbor je skupinou lidí, kterou mohou a nemusí tvořit jen zvolení zastupitelé. Z podstaty věci, aby nekontrolovali sami sebe, to nesmí být starosta, místostarostové, tajemník, případně někteří pracovníci úřadu. Naopak předsedou musí být člen zastupitelstva, tedy předseda, který prošel politickou soutěží a získal důvěru/mandát voličů. Kontrolní výbor nemůže nikdo úkolovat. Kontrolní výbor se odpovídá jen zastupitelstvu jako nevyššímu a nejdůležitějšímu orgánu obce. Úkolují ho tedy jen zastupitelé tím, že se většinově usnesou na nějakém pověření k prošetření. Návrhy na prošetření však mohou podávat i samotní občané Jindřichova Hradce. Nebo výbor samotný může iniciovat přezkoumání, zda bylo v nějaké záležitosti postupováno správně. Nemůže však věci dělat svévolně. Pověření musí mít vůli většiny zastupitelů při hlasování o takovém usnesení.

Zjednodušeně řečeno, je to kombinace zastupitele jako nejvyššího představitele vůle občanů ve městě a kontrolní funkce, zda pracovníci pověření vedením města postupují správně a v souladu se zákony a vůlí Hradečáků. Může v jistém směru tedy dohlédnout i na ze zákona druhý výbor a to je finanční. Za určitých předpokladů může kontrolovat i záležitosti spojené s firmami zřizovanými městem.

My, jako Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní, chápeme Kontrolní výbor jako službu zastupitelům, aby se mohli rozhodovat na základě skutečných a pravdivých informací. V situaci, kdy půjde o důležité rozhodování, bychom tento servis chtěli zastupitelům poskytovat. Aby se nerozhodovali jen na základě naservírovaných informací z vedení města, ale měli ucelenější informační obrázek o situaci. Obzvláště pokud budou indicie, že je situace nepřehledná, informace neúplné a rozhodování by bylo na vodě. Stejně tak bychom chtěli dohlédnout na to, aby občané nebyli kráceni na svých právech. Aby byl dodržován petiční zákon a důležité podněty od občanů nebyly smeteny ze stolu.

S čím můžeme Hradečákům pomoci a jaké máme kompetenční mantinely si můžete docela srozumitelně přečíst zde (https://moderniobec.cz/co-vsechno-muze-a-nemuze-kontrolni-vybor-zastupitelstva-obce/)

Sám s tím často zápasím, když zjišťuji, kdo by mi mohl nebo měl pomoci, proto i tady trochu umeteme cestičku a uvádíme přehled, na koho je možné se obracet v jednotlivých výborech a komisích (složení se může v čase měnit):

Kontrolní Výbor (zřízený povinně ze zákona)

 • Milada Petrů (HSR+Svobodní) – předseda
 • Bc. Karel Zábrodský (ČSSD)
 • Mgr. Bc. Milan Synek (ČSSD)
 • Milada Hrušková (ANO 2011)
 • Mgr. Josef Vichr (SNK ED)
 • Bc. Jiří Drahota (ODS)
 • Mgr. Jan Slavík (ČPS)
 • Ladislav Mátl (Patrioti JH)
 • JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM

My jsme nominovali a získali předsednictví pro Miladu Petrů, ředitelku místní Hospodářské komory, která má zkušenosti s jednáním na městě, není s nikým nikterak vztahově spjatá, byla lídrem naší kandidátky a jako týmový hráč má naši plnou důvěru, že se této role zhostí profesionálně a odpovědně. Milady profil zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/kandidati/

 

Finanční výbor (zřízený povinně ze zákona)

 • Ing. Petra Blížilová (ČSSD) – předseda
 • Ing. Libor Votava, Ph.D. (HSR+Svobodní)
 • Jiří Pravda (ČSSD)
 • MUDr. Tomáš Vyhlídka (ANO 2011)
 • Mgr. Ondřej Kučera (SNK ED)
 • Ing. Ivo Ježek (ODS)
 • MUDr. Veronika Jirková (ČPS)
 • Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. (Patrioti JH)
 • Mgr. Vladimír Prokýšek (KSČM)

My jsme nominovali do tohoto výboru Libora Votavu, učitele na FM VŠE, který je erudovaným ekonomem. Každodenně se při přednáškách zabývá otázkami financí a finanční gramotnosti. Protože je původem ze zemědělské rodiny, nikdy neměl problém se zdravým selským uvažováním a dáváním si věcí do souvislostí, aby dávaly nějaký smysl. Liborův profil zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/kandidati/

 

Výbor pro územní plán

 • Bc. Miroslav Kadeřábek (ČSSD) – předseda
 • Bc. Felix Hanek (HSR+Svobodní)
 • Radek Havlín (ČSSD)
 • Ing. Jiří Blížil (ANO 2011)
 • Ing. Karel Matoušek (SNK ED)
 • Ing. Tomáš Blábolil (ODS)
 • Ing. Miroslava Mácová (ČPS)
 • Ing. Petr Dalík (Patrioti JH)
 • Mgr. Jiří Tříska (KSČM)

My jsme nominovali Felixe Hanka, který má dobré zkušenosti z korporátních realit, posléze založil svou vlastní realitní kancelář a tedy se dobře orientuje v katastru nemovitostí a všech souvislostech. Felixův profil zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/kandidati/

 

Výbor pro rozvoj města

 • Ing. Jan Mlčák, MBA (Patrioti JH) – předseda
 • Ing. Jaroslav Chalupský (HSR+Svobodní)
 • Ing. Bohumil Komínek (ČSSD)
 • Jaroslav Beran (ČSSD)
 • Mgr. Ing. Michal Kozár (ANO 2011)
 • Mgr. Jan Mikeš (SNK ED)
 • Ing. Tomáš Blábolil (ODS)
 • Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. (ČPS)
 • Jiří Fiedler (KSČM)

Za HSR+S jsme nominovali Jardu Chalupského, který se v manažerském a projektovém řízení pohybuje celý svůj profesní život, jako Quality Black Belt má jedny z největších zkušeností s řízením kvality v ČR, orientuje se v plánování a strategickém řízení. Navíc je to dobrý vizionář. Jardův profil zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/kandidati/

 

Komise životního prostředí

 • Jan Pokorný (HSR+Svobodní) – předseda
 • Petra Blížilová (ČSSD)
 • Kamil Hofman (ČSSD)
 • Petr Vlček (ANO 2011)
 • Tomáš Pitter (SNK ED)
 • Radim Staněk (ODS)
 • Oldřich Máca (ČPS)
 • Petr Jelínek (Patrioti JH)
 • Anna Vaculíková (KSČM)

Honza patří v oblasti přírody k největším kapacitám v ČR, přednáší i na zahraničních univerzitách a pracuje na celosvětových projektech. Volba byla tedy jasná. Honzův profil zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/kandidati/

 

Sportovní komise

 • Jaromír Kopřiva (ČPS/nezávislý) – předseda
 • Radim Kvitský (ČSSD)
 • Jindřich Pink (ČSSD)
 • Jiří Strachota (ANO 2011)
 • Zdeněk Ledvinka (SNK ED)
 • Martin Lukschal (ODS)
 • Vladislav Svoboda (ČPS)
 • Otakar Kinšt (Patrioti JH)
 • Zdeněk Ondřej (KSČM)

Jarka jsme nominovali jménem naší strany my, protože se nám v povolebním vyjednávání líbily jeho zkušenosti a vazby na více klubů/sportů, protože tam působí jako lékař. Tudíž může do financí a rozdělování peněz vnést ucelenější pohled a snad i spravedlivější přístup. Aby důležitou prioritou financování sportu v J.Hradci byly také děti a mládežnické pohybové aktivity. Jarek je nezávislým zastupitelem a my jsme neměli zasvěcenějšího člověka, proto jsme rádi, že jsme mohli pomoci jeho nominaci a členství v komisi.

 

Dopravní komise 

 • Petr Spatzierer (ČSSD)
 • Vlastislav Košner (HSR+Svobodní)
 • Milan Urbanec (ČSSD)
 • Pavel Prygl (ANO 2011)
 • Radek Havlín (SNK ED)
 • Pavel Hudler (ODS)
 • Judita Vedlová (ČPS)
 • Vlastislav Pípal (Patrioti JH)
 • Radim Beran (KSČM)
 • Petr Kašpar (Policie ČR)
 • Luboš Müller (Městská policie)
 • Vladimír Krampera (odbor rozvoje městského úřadu)
 • Zbyněk Heřman (odbor dopravy městského úřadu)

Do dopravy jsme vyslali Vlastu Košnera, který má již zkušenosti ze zastupitelstva z předchozích let, umí věci nastudovat, vidět je v širších souvislostech, číst mezi řádky a tudíž je jako jeden z mála schopen argumentačně oponovat matadorům v dopravě jako je Bohouš Komínek J Vlastův profil zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/kandidati/

 

 

Komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek: 

 • Bohumil Komínek (ČSSD)
 • Milada Petrů (HSR+Svobodní)
 • Petr Spatzierer (ČSSD)
 • Zdeněk Čejka (ANO 2011)
 • Karel Hron (SNK ED)
 • Jiří Drahota (ODS)
 • Václav Urban (ČPS)
 • Vladislav Paxa (Patrioti JH)
 • Jiří Šenolt (KSČM)

V této komisi měl být nezávislý zastupitel Mgr. Ondřej Pumpr (SNK-ED), kterého jsme navrhli a Milada Petrů opět jako zástupce Hospodářské komory, ale vlivem obstrukcí a vykonstruovaných důvodů ČSSD a SNK-ED se tak nestalo.

První důvodem bylo tvrzení, že by tam HSR+S mělo dva členy, což jsme vyvrátili, že Mgr. Pumpr je z SNK-ED.

Druhým vysvětlením bylo, že vlastně SNK-ED by tam mělo 2 členy a to se jim nezdá fair vůči ostatním (u MUDr. Kopřivy to ale ve sportovní komisi nevadilo).

Třetím důvodem, který uvedl na zastupitelstvu pan starosta, byly procesní šumy a nedorozumění.

Ve čtvrtém vysvětlení od pana Buriana jsme se dozvěděli, že o Mgr. Pumprovi se uvažovalo do Finančního výboru, ale pan Nejedlý, paní Langerová, pan Matoušek z SNK-ED tomu nebyli nakloněni.

 

Záznam z druhé části „interpelace“ zde https://www.facebook.com/hradec2018.cz/videos/362304454500375/ cca 4min před koncem.

Zároveň je dost dobře možné, že někteří nominovaní a členové výborů o své nominaci ani neví, takže se dají očekávat ještě personální změny.

Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře

Přidat komentář