Bytový dům Nežárka první email

Od: jarda.chalupsky@chalupsky.cz (můžete si napsat pro odběr)

 

Dobré odpoledne všem do čtvrtého hradeckého obvodu!

 

Děkujeme za Vaši rychlou sms týkající se bytového domu v Nežárecké ulici.

V průběhu čtvrtka a pátku jsme oslovili téměř všechna čísla popisné v naší čtvrti.

Okamžitě začaly chodit Vaše odpovědi. Do sobotního večera ze 438 zareagovalo 61 domácností.

Další chodí postupně. Někteří mají pravděpodobně ještě dopis nepřečtený ve schránce.

 

Vždy jsme kritizovali, když si dva tři lidé něco vymysleli a pak to vnucovali jako „svoje dobro“ ostatním.

Také říkáme, že „bez Vás to dělat nebudeme“ a že věci by se měly dít měřitelně  pro většinu a spolu s tou většinou.

V tomto případě si myslím, že pro výraznou většinu.

 

Proto bych Vás chtěl požádat, zkuste ještě připomenout svým sousedům, zda již zareagovali. Zda o potenciálních potížích vědí…

Pokud nemají email, stačí jen adresa a budeme komunikovat přes trochu nákladnější sms.

 

Důležité je však vědět, že nám to není lhostejné a že opravdu budeme pracovat na něčem, co pomůže většině z nás.

Nebo naopak… pokud naměříme, že to jako problém ve většině nevidíme, pak je lepší tím tu většinu neotravovat, nechat tomu volný průběh a zařídit se každý sám.

 

Také jsem se setkal se zpětnou vazbou, že to někteří vyhazují spolu s letáky a nemuseli si výzvu přečíst, nebo že to někteří nepovažují za pravdivé a důvěryhodné.

 

V tomto byste mohli výzvu podpořit každý z Vás, zeptat se sousedů, zda reagovali,  abychom neuvízli na mělčině pochybností či apatie.

Jak se to s bytovým domem vyvíjelo napíši v následném emailu, nyní stačí chvíli googlit např. http://www.levneubytovani.net/ubytovani/konvalinkovi-kladno/

 

Už jsme se v této věci trochu zorientovali, absolvovali pár jednání na úřadě a s lidmi, kteří problematiku více znají.

Také už máme předjednané odborníky, kteří „byznys s chudobou“, jenž může hrozit i u nás, úspěšně vyřešili.

 

Někteří z Vás už i aktivně přiložili ruku k dílu a za to patří velký dík!

 

Pokud bude zájem Hradečáků dostatečný, pak je plán následující:

 

  1. Výzva občanům, kterých se záležitost bytového domu bezprostředně týká, aby vyjádřili svůj postoj. Poskytnout komunikační údaje. (probíhá do 10.3.19)
  2. Naměřit, zda to občané cítí, nebo necítí jako problém, zda je, nebo není potřeba na to dohlédnout, zda to řešit společně nebo individuálně. (do 13.03.19)
  3. Zjistit možnosti řešení a garancí, že podnikání v bytovém domě nebude na úkor celé čtvrti a města.
  4. Zkonzultovat vše s odborníky a lidmi, kteří to již řešili před námi a mají funkční řešení.
  5. Předložit možnosti řešení všem zúčastněným a vybrat společně to nejlepší, které bude mít podporu většiny + individuální dořešení možných potíží.
  6. Zprocesování a provedení akčních kroků ze strany města k naplnění  odsouhlaseného řešení.
  7. Sledování v testovacím období, zda vše probíhá optimálně + případné korekce.
  8. Pokud se řešení osvědčí, možnost aplikovat případně na zbytek města a ochránit i ostatní obvody.

 

Zatím krátce vše. Zůstáváme v kontaktu a budeme Vás průběžně informovat, jak se věc vyvíjí.

Dnes večer máme s partou Hradec srdcem a rozumem + Svobodní pravidelnou schůzku, kde je to bod číslo jedna.

Rádi se toho ujmeme, věnujeme tomu čas a úsilí, ale potřebujeme Vaší podporu, aby tomu mohli dát všichni prioritu.

 

S pozdravem

 

Jarda Chalupský

 

P.S.: Jelikož okolo ubytoven a dávek panuje mnoho nejasností, přikládám dva odkazy na docela slušný rozhovor s primátorem Kladna, kde tu podstatu problému vysvětluje (to že je to na jakémsi Svobodném rádiu, je jen shoda okolností).

 

http://svobodne-radio.cz/2018-08-22-studio-beta-primator-kladna-milan-volf-o-neprizpusobivych-a-migraci/

http://svobodne-radio.cz/2017-12-15-studio-beta-davky-cikanum-milan-volf-primator-kladna-o-vyloucene-lokalite/

 

P.S.S.: Jakmile budeme mít ucelenější informace a začneme na řešení pracovat spolu s naším vedením města, můžete také sledovat průběžné informace v článcích na https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/ a na https://www.facebook.com/hradec2018.cz/

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář