Bytový dům Nežárka – 3

Od: jarda.chalupsky@chalupsky.cz (můžete si napsat pro odběr)

 

Dobré odpoledne všem sousedům v naší čtvrti!

 

Máme za sebou cca týden, kdy jsme zjišťovali a měřili, jak moc nás zajímá, co se v naší čtvrti bude dít.

Velká část z Vás reagovala okamžitě, jelikož si asi umí představit dopady příchodu většího počtu obyvatel z druhé strany republiky splňující kritéria doplatků na bydlení atp. Tedy pokud by toto podle předběžných indicií nastalo.

Další velká část pak reagovala následně, když jsme mezi sebou začali trochu diskutovat.

Někteří mají možná ještě dopis ve schránce a někteří zůstávají v módu „on to za mě někdo vyřeší, nebo ono to nějak dopadne“

 

Mám velkou radost, že u nás na čtyřce je tolik lidí, kteří se spíš řídí mottem: „Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělají jiní“!

Mne tento přístup nikdy nezklamal a je vždy lepší „být u toho“ a zkusit chod věcí usměrňovat, než se pak jen divit a nadávat do pulitru piva.

 

Jak jsme tedy na tom?

 

Oslovili jsme nakonec celkem 449 domácností/schránek v našem obvodu a získali zájem 214 z Vás, kteří chcete být aktivně informováni a případně pomoci nějakým tím nápadem či pohledem na věc.

Osobně jsem u takto zásadního tématu čekal výrazně nadpoloviční zájem, ale 47,66 % není vůbec malé číslo! A další sms s kontaktními údaji a žádostmi o informování stále přicházejí.

Za tuto odezvu, že Vám také nejsou věci lhostejné, děkuji! Potěšila!

 

V neděli večer jsme měli pravidelnou širší schůzku s naší „opoziční partou“, protože byla poslední neděle před zastupitelstvem, které se koná ve středu (budeme opět přenášet online na Facebooku).

Kolegům, kteří čekali na výsledky, jak moc je to pro nás palčivý problém, jsem vše vysvětlil a informoval je o výsledku měření.

 

Měli jsme připraveny 3 scénáře dalšího postupu:

 

  1. Zájem o toto téma nebude a nikdo to moc necítí jako problém, pak nemá smysl dělat bouři ve sklenici vody a bude lepší, když si to lidé s obavami vyřeší sami individuálně a nebudeme tím obtěžovat ostatní. Malá skupinka lidí by neměla ohýbat život ve městě většině.
  2. Zájem bude výrazný, a proto je potřeba tomu věnovat čas a úsilí, abychom s tím pomohli, jak budeme moci. Začít jednat s ostatními zastupiteli a vedením města, abychom společně našli dobré řešení a měli situaci pod kontrolou.
  3. Zájem bude výrazně nadpoloviční a proto si to vezmeme jako téma č.1 a zkusíme aktivně připravovat spolu s Vámi a vedením města vhodné řešení, které bychom s Vaší podporou společně a razantně uvedli v život.

 

Na základě měření zvítězil scénář č.2!

 

Mnozí z Vás jako možnost, a snad i jedinou možnost řešení, zmiňovali zavedení „bezdoplatkové zóny“ nařízením obecné povahy.

 

Kontaktoval jsem primátora Kladna Dana Jiránka (za kontakt díky Honzovi Pokornému a Honzovi Keslovi, kteří trochu „zahřáli kliku“). Od primátora jsem získal kontakt na velmi příjemnou pani z kladenského úřadu, která má zkušenosti se sociálkou, prevencí kriminality a krizovým řízením. Z jejich strany je nabídnuta aktivní pomocná ruka, bude-li potřeba. Mají know-how, jak bezdoplatkovou zónu zavést, jaké to má plusy a mínusy a celkově v tomto mají značné zkušenosti. Jednoho dne prý Jiránek prostě bouchl do stolu a řekl, že se to musí vyřešit. A to je mi sympatické J Následně pak řešili individuálně odstranění případných dopadů na běžné občany Kladna, protože vše prý se dá pak dořešit individuálně, aby nikdo nepřišel k nespravedlivé úhoně. A to je mi také sympatické J

 

V týdnu jsem ještě požádal radního/místostarostu Radima Staňka o pracovní oběd, abych předběžně zjistil postoj radnice a jak situaci vnímají oni.

Měl jsem trochu obavy, že největší úsilí padne na to, že se budeme muset přesvědčovat sami mezi sebou.

Opak byl však pravdou. Informace byla taková, že se naše iniciativa donesla až na radnici, že radnice se určitě nebude stavět proti a že spolupráce na řešení je jistě možná a i vítaná. Nutno však dbát všech nařízení a regulí.

 

To byla zásadní a dobrá zpráva, protože tu výkonnou moc má samozřejmě rada města v čele se starostou, ti mají ty ruce, které musí věci uskutečnit. My můžeme pomáhat, zjišťovat, radit, přinášet nápady, ale rukama musí nakonec hýbat radní.

Také jsme si spolu s Miladou Petrů hned v počátcích ověřili informace a podporu na odborech úřadu, kde je určitě zájem najít řešení, kterým bychom se všichni vyhnuli potížím.

 

Včera, v pondělí ráno, jsem měl krátkou informativní schůzku i s panem starostou.

Šuškanda o naší výzvě se k němu donesla a tudíž již začal zjišťovat informace, aby mohl odpovídat na případné dotazy.

 

Pana starostu jsem informoval o dosavadním průběhu, že až nyní za ním jdeme oficiálně, protože k tomu až nyní máme měřitelnou podporu spoluobčanů a nechtěli jsme jeho pracovní agendu narušovat neopodstatněnými obavami.

Krátce jsme si sdělili naše postoje a zásadní informace k problematice bezdoplatkové zóny a domluvili se na spolupráci.

 

V tento okamžik bych hned uvedl jasnou informaci, že bezdoplatková zóna není všespásná, není bezproblémová a že my budeme spíš hledat chytrý a účinný soubor opatření, který by Hradečákům garantoval, že se kvalita jejich života nezhorší.

Jakmile budeme mít trochu jasno v možnostech, vtáhneme do hry a budeme jednat i s panem Vorlíčkem.

 

Na druhou stranu, za sebe a i za Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, můžu říci, že nebudeme hledat řešení jako navrhoval jediný odpůrce naší iniciativy z Jakuba, který pracuje pro neziskové organizace a který navrhoval utápět problém v penězích. V cizích penězích. V penězích nás všech. Více a více sociálních pracovníků, pomocníků, asistentů, atp. Stejně tak nezastávám názor, že by se měl J.Hradec sebeobětovat, protože kdyby to udělal každý, kam by to vedlo. Že náš přístup je nelidský atp.

 

Honza Pokorný, Milada Petrů, Libor Votava, Libor Vondráček a Felix Hanek mezi tím sehnali a zaslali další informace k této problematice ubytoven a bytových domů. Postupně zpracováváme a podělíme se o závěry.

 

Nyní snad jeden předběžný fakt a snad i zrušení mýtu… V případě bezdoplatkové zóny nelze jednat preventivně dopředu! Bezdoplatková zóna je spíš takové opatření poslední záchrany, které říká, uznáváme, že jste na tom už tak špatně, že Vám nepřísluší ještě více krvácet, proto zakonzervujeme aktuální stav a další podobné problémy do vyloučené lokality nebudou moci přijít a situaci ještě zhoršovat. Není to od státu milé?! J Přitom stačí zrušit ten dementní systémový doplatek, se kterým se šmelí a nechat to na individuálním posouzení samosprávy, která nejlépe zná situaci a konkrétní aktéry/žadatele.

 

Ve středu bude pan starosta informovat ostatní zastupitele, kteří se na něj začali obracet o informace. Pravděpodobně k tomu také řekneme pár slov na vysvětlenou, byť „Nežárka“ není na programu jednání.

Vedle bytového domu pana Vorlíčka tu máme pak další potenciální objekty, které bude nutno sledovat, aby byly v ranku fair-play podnikání, které je přínosem pro své okolí, ne zátěží.

 

Abychom měli příběh se šťastným koncem, budeme muset na tom trochu společně zapracovat…. Proto Vás chci požádat o následující:

 

Zkuste mi do neděle každý za sebe napsat, co můžeme podle Vás udělat pro to, aby se nám „obchod s chudobou“ a s ním spojené potíže vyhnuly? Jaká opatření, drobné úpravy, či změny v přístupu by mohly pomoci, aby se potíže J.Hradci vyhýbaly obloukem? Jak byste to řešili Vy osobně, kdybyste byli posazeni do křesla starosty? J

 

Pojďme si tímto vygenerovat nějaké množství nápadů, přičemž v tento okamžik nehodnotíme, zda je to nápad dobrý či špatný. On totiž občas zdánlivě „pošetilý“ nápad dá vzniku geniálnímu řešení, když se pak třeba jen modifikuje.

Nyní nám jde o co nejvíce nápadů z různých pohledů a na základě různých zkušeností a znalosti věci.

 

Následující kroky:

 

  • Ve středu informujeme všechny ostatní zastupitele a požádáme o pomoc. Hledáme obecně řešení proti vzniku vyloučených lokalit, ne důvody, proč něco nejde dělat. Požádáme i lidi ze všech kandidátek z ostatních stran, kteří by mohli svou kvalifikací pomoci.
  • Do konce týdne zkusíme dát dohromady (s Vaší pomocí) nápady a návrhy, co můžeme udělat pro to, abychom se vyhnuli potížím a mohli jako město růst a fungovat. To samé udělá za sebe pan starosta s odbory úřadu.
  • Společně si sedneme spolu s lidmi, kteří mají k věci co říci a zkusíme si ujasnit průchozí možnosti řešení, abychom věděli, jakou máme pozici.
  • Sejdeme se s panem Vorlíčkem a probereme to s ním, aby bylo patrné, že podnikat proti vůli velké části sousedů není správná cesta. Naopak, pokud by byl schopen městu pomoci, bude to kvitováno.
  • Domluvíme se na dalším postupu.

 

Zatím vše podstatné.

Průběžně budu opět informovat.

Těšíme se na Vaše podněty.

 

Krásný den přeje

Jarda Chalupský

 

P.S.: Psali jste i o dalších objektech, ano, uvažování rozšíříme i o ně.

P.S.S.: Chtěli jste kopii dopisu, který byl ve schránce, abyste mohli přeposílat dalším, kteří by chtěli být pravidelně v obraze. Lidé vozící děti na 1.ZŠ, což je spádovka Nežárky atp. Je tedy v příloze. Ideálně, když udržíme jednotný vstupní měřitelný kanál a to je to sms číslo 722 553 745 v dopise.

 

Přílohy:

HSRS – dopis občanům na Nežárce

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář