Bytový dům Nežárka – 2

Od: jarda.chalupsky@chalupsky.cz (můžete si napsat pro odběr)

 

Krásné klidné ráno do čtvrtého obvodu!

 

Z posledního emailu Vám dlužím ještě informaci, jak se to má s bytovým domem historicky. Ve stručnosti…

 

Dům měli původní vlastníci, kteří ho opravovali, žádali o povolení na 9 bytových jednotek. Museli však splnit některé náležitosti, aby bylo možné dům zkolaudovat. Po několika letech došlo k prodeji nemovitosti a opravy domu se ujal nový majitel. Ten řádně komunikuje s úřady a pracuje na uvedení budovy do souladu s požadavky legislativy pro provozování takového bytového domu. Jako největší potíž se jevilo zřízení parkoviště, které takový objekt musí mít. I toto se podařilo vyřešit tím, že došlo k odkoupení pozemku za domem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Parametricky tedy do kolaudace chybí jen pár drobností a nový majitel si požádal o změnu před kolaudací na 28 bytových jednotek. Věc se táhne několik let, ale nyní již spěje ke svému cíli.

 

Otazník visí nad dalším spícím objektem v naší čtvrti a tím je objekt bývalé jednoty, který parametricky disponuje všemi náležitostmi a má pražského vlastníka. V naší lokalitě je kromě Šindelny ještě objekt bývalé Vojenské správy, která je opět na prodej a je záhodno, aby se našlo co nejlepší využití a město v tom bylo případně nápomocno.

 

My už máme zkušenost s ubytovnou pana Melouna Beruška U Trojice. Lidé a obchodníci v centru města o nájemcích dobře vědí a mluví o nich i dokument o bezpečnosti vypracovaný Městkou policií a návaznými odbory. Stejně tak lidé, kteří byli již atakováni a přišli s nimi do kontaktu. Já osobně již několikrát a to skoro nikam nechodím.

 

Co jsme doposud zjistili o „fenoménu sociálních ubytoven“…

 

Nejde vůbec o pomoc lidem, kteří v těchto ubytovnách bydlí, ale o ekonomickou stránku věci. Klíčovým magnetem pro „obchodníky s chudobou“, jak se jim říká, je Doplatek na bydlení. Ten má několik parametrů a v podstatě říká, že člověk, kterému je přiřknut, nikdy nepracoval, nedá se předpokládat, že pracovat bude, nemá žádné vzdělání a těžko si ho nějak zvýší či rekvalifikuje. Výše doplatku pak způsobuje, že takový nájemník resp. pronajimatel dostává od státu prostřednictvím úřadu částky až kolem 18 tisíc korun, což je násobně více, než je tržní nájemné, kdy o podnájemníkovi rozhoduje trh a nabídka/poptávka ekvilibruje cenu a rozhoduje, kdo z té fronty zájemců, dá pronajimateli nejlepší nabídku. Bohužel, zde je to nepřirozeně pokrouceno státem a ten na úkor ostatních za jejich peníze dělá ekonomicky nejzajímavější nájemce z lidí, kteří mohou dostávat právě ten doplatek na bydlení, který není zastropován, ale je limitován jen technicky velkostí prostor atp. Majitel takové nemovitosti má tedy obrovský magnet od státu, který mu pomůže zaplatit nemovitost během pár let. Pokud by doplatek neexistoval, pak by se zásadně měnila hra a byla by férovější pro všechny.

 

Kdo měl čas se tomu věnovat, případně si poslechnout rozhovory v rádiu s lidmi, kteří tento problém řešili, se dozvěděl, že ti příchozí lidé se přihlásí k trvalému pobytu ve městě. Systém je nastaven tak, že je vůbec nemotivuje zařadit se do běžného života ostatních obyvatel a splynout s nimi. Naopak, někteří mají zájem „fungovat normálně“ a pracovat, ale pak zjistí, že s prací na tom budou finančně ještě hůř, než když nebudou dělat nic. Ubytovny mývají ještě správce nemovitosti, takže je tam s kým alespoň komunikovat. Jakmile ale majitel vykáže i takového nájemníka – občana města, musí se o něj město postarat. Tam pak vzniká větší problém, protože se taková rodina dostane např. do paneláku. Zkušenost je prý taková, že se po dvou měsících nevyspání ostatní lidé stěhují o překot pryč a je jedno, zda je to do altánu na zahrádce za městem nebo do druhého bytu s druhou hypotékou. A protože jsou naštvaní na systém, pak systému v pudu sebezáchovy provedou to samé. Pronajmou svůj původní byt stejným způsobem. A začíná vznikat opačný trend, než bychom si všichni ve městě přáli.

 

S těmito negativními jevy se těžko bojuje. A většinou nezbývá, než reagovat až na vzniklou situaci a mírnit ty negativní externality.

 

Jak to vypadá s naší výzvou aktuálně?!

 

Ke včerejšímu večeru se ze 438 adres ozvalo 145 lidí, na které máme kontakt a chtějí být aktivně informováni o vývoji situace.

Třetina není malé číslo…

 

Ale dává nám to morální kredit začít se tomu aktivně věnovat a hledat řešení, které je lhostejné zbylým dvěma třetinám?

 

Osobně si myslím, že stále jde jen o laxnost a zaneprázdněnost jinými starostmi, které vedly k tomu, že člověk nevymáčkne tu sms, protože většina z mých známých a sousedů tu sms také neposlala, byť vím, že je to zajímá.

Když jsem se zeptal na zpětnou vazbu, proč někteří neposlali, říkali: „… já nemám email… s tím se nedá nic dělat, město se k tomu staví 10 let zády, to je neřešitelné… mám to někde na stole, ale ještě jsem to neposlala… já jsem to neposílal, to je přeci jasný, dej mi vědět, kdyby něco…“

 

Na to bych chtěl říci, že: 1. Stačí jen telefonní kontaktní číslo, jméno nebo adresa. 2. Dá se s tím vždycky něco dělat a signály jsou takové, že město to chce řešit a zabývat se tím, když spojíme síly, máme dobrou šanci najít řešení a ochránit si klidnější život.

 

Ti, co sms poslali, jednoznačně chtějí věc řešit a nenechává je klidnými.

 

Měl jsem jeden telefonát s člověkem z našeho obvodu, který pracuje pro neziskové organizace a ten byl opačného názoru a to až tak, že označil snahy typu „bezdoplatkové zony“ za nelidské. Měl bych od něj dostat email, který zamýšlí adresovat i radnici, kde by vše lépe a hlouběji vysvětlil. Některé věci náznakem dávaly smysl, ale většina „nebyla z říše mého vidění fungujícího světa“, možná to lépe pochopím z toho mailu.

 

Z diskusí, které spolu vedeme a z emailů zatím vyplývá, že nejúčinnějším řešením by bylo opravdu vyhlášení bezdoplatkové zony na ulici, čtvrť nebo celé město.

 

Nelenili jsme a začali jsme se připravovat na tuto variantu, pokud by byla na stole, abychom byli schopni rychle jednat.

 

Zjistili jsme, kdo s tím má největší zkušenosti. Přes „stranické vazby“, odbory životního prostředí a díky jednomu z našich sousedů jsem kontaktoval primátora Kladna. Ten mi dal kontakt na velmi šikovnou a erudovanou pani z úřadu, která se zabývá sociální problematikou, před tím pracovala na krizovém řízení a věnovala se prevenci kriminality. Oni mají zkušenosti, umí vysvětlit pro a proti takových řešení. A pokud bychom se rozhodli jít touto cestou mají funkční know-how. Dostali jsme vřelou nabídku pomocné ruky. Kladno po příchodu 3500 lidí do 50ti ubytoven vyhlásilo bezdoplatkovou zonu.

 

Protože by si taková akce vyžadovala sestavení týmu 3-4 šikovných lidí u nás, kteří by to zprocesovali a uvedli na úřadě v život, zjišťoval jsem postoj na radnici. A ten je předběžně pozitivní, byť si uvědomují, že to není snadná záležitost!

 

Sešel jsem se také s jedním z radních, abych se v předstihu podělil o informace, uvedl ho zavčasu do obrazu a zjistil „názor z druhé strany“, který nakonec vůbec nebyl „z druhé strany“. Je tam jasné pochopení, naše výzva již se na radnici donesla a dobrá zpráva je, že celkově existuje souhlas v tom, že je potřeba se situací zabývat a hledat řešení.

 

Upozornil jsem na to, že jde jen o neformální sdílení informací, protože nakonec nemusí být zájem občanů dostatečný. Pokud bude, následovaly by teprve oficiální kroky a již formálnější schůzky s odpovědnými lidmi nad konkrétními věcmi. Do té doby nemá smysl nikoho s tímto otravovat a zatěžovat jeho pracovní agendu. Nejprve si musíme věci vyjasnit my mezi sebou ve „své čtvrti“!

 

Jaké jsou následné kroky?

 

V příloze posílám seznam sousedů, kteří chtějí být aktivně informováni o dění v naší čtvrti. Za to patří velký dík! Pokud tam nenajdete někoho ze svého okolí a domníváte se, že je to právě jen zaneprázdněností, zkuste Vašim sousedům připomenout naši výzvu, jestli na ní budou chtít reagovat.

V neděli máme velkou schůzku Hradec srdcem a rozumem + Svobodní před zastupitelstvem, takže se na ní chceme také finálně poradit, zda společně téma ubytovny v Nežárecké ulici uchopíme a všichni dají tomuto tématu prioritu. Tam padne rozhodnutí.

 

Zatím vše, pokud někdo něco máte, pište, zatím stíhám odepisovat, byť jen krátce.

 

Krásný den přeje

Jarda Chalupský

 

 

P.S: V příloze posílám také aktuální článek z časopisu Echo věnovaný této problematice, ke které se vyjadřuje i právě primátor Kladna.

P.S.S.: Jen připomínám, že naše sms kontaktní číslo pro tuto záležitost je 722 553 745, na tom lze navázat komunikaci.

 

Přílohy:

Zachraňme Ústí 1

Zachraňme Ústí 2

Zachraňme Ústí 3

Zachraňme Ústí 4

ObyvateleJH4-informovat

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář