Autor JUDr. Pavel David

O autorovi

72 let, důchodce, bývalý státní zástupce, nestraník, Jindřichův Hradec II

Jsem absolventem vysoké školy Právnické fakulty UK v Praze. Po skončení vysoké školy jsem začal pracovat na prokuratuře - nejprve 10 let v Jindřichově Hradci, a poté 10 let jako okresní prokurátor v Pelhřimově. Následně až do odchodu do důchodu (v roce 2016) jsem pracoval jako státní zástupce v Jindříchově Hradci.

Mám nejrůznější zájmy a v poslední době se intenzivně věnuji zejména mariáši jako hráč, ale i jako funkcionář. V Jindřichově Hradci mám 2 děti a 4 vnoučaty, proto mi záleží na tom, aby se městu dařilo. Takže jsem se rozhodl podpořit naději na změnu svými zkušenostmi a kandiduji za Hradec srdcem a rozumem + Svobodní.