Aktualizace dopravní koncepce města – pomocník nebo jen alibi?

Kde se vzala, tu se vzala. Najednou tu máme aktualizaci dopravní koncepce. Kdo ji zadal? Proč byla potřeba? Máme nějaký problém, který potřebujeme řešit? Nevím. Nová radnice zřejmě potřebuje přetvořit město k obrazu svému, a proto si nechává vytvořit dokumenty, o které se bude moci opřít, až budou město tlačit někam proti proudu.

U místostarosty Komínka to považuji za absurdní střet zájmů, jelikož ještě donedávna pracoval pro developery, pro které je přesun kupní síly z přirozeného historického centra na uměle vybudovanou periferii prioritou.

Na začátku tohoto 80 stránkového dokumentu bych očekával mapu nehodovosti (ideálně interaktivní) s popisem příčiny nehody a její následky (bez zranění, lehké, těžké, úmrtí). A pokud by z této mapy byl ve městě viditelný problém, dokážu si představit aktualizaci dopravní koncepce řešící tyto bolístky. Osobně si myslím, že by taková mapa neukázala žádné dopravně nebezpečné místo. Ale to asi někteří nechtějí slyšet.

V dokumentu je hodně čtení a odstavců, které nic moc neříkají, ale jen něco popisují. Zároveň tam jsou naměřené skutečnosti, které tvrdím dlouhodobě a dávají mi za pravdu. Tak třeba konkrétně. Největší tranzit je ve směru Pelhřimov – Třeboň po okruhu. Nejhoršími křižovatkami na hranici kapacity je kruhový objezd u Lidlu, u Alberta a křižovatka u kovárny. A zároveň konstatování, že jejich řešení je prakticky neřešitelné. Přesunutí dopravy přes most na okruh způsobí kolaps.

Před volbami jsme se dozvěděli, jak je výhodné mít starostu spolustraníka hejtmana. Byť je z toho nakonec jen místostarosta, zajímalo by mě, zda podnikne město nějaké kroky a prověří třeba možnost realizace obchvatu města od Pollmana ke Kuniferu. Jedná se o krajskou stavbu, třeba je z mnohých důvodů nerealizovatelná, ale pokud se staví obchvaty vesnic o pár domech, vyřešení dopravní situace v okresním městě by mohlo být prioritou. Byl by to asi běh na desítky let, ale ruku na srdce, dopravní situace se asi bude jen zhoršovat. A jiné řešení není na stole.

Část o cyklodopravě raději nebudu moc komentovat. Podle této části práce je vlastně všechno špatně, všude máme udělat pěší zóny, vyhnat auta, rozšířit chodníky, zastávky autobusů nezahlubovat, zvyšovat křižovatky a různé další nápady. Vlastně skoro návrat do doby kamenné. Podle tohoto čtení to vypadá, že centrum města živí pouze pěší a cyklisté, nikoliv motorizovaný občan. Souhlasím s konstatováním, že máme slušnou síť cyklostezek mimo město, co se týče cykloturistiky.

U autobusové dopravy se dozvídáme, že terminál Pravdova je na hranici své kapacity. Nevím, zda to autor myslel negativně či pozitivně, protože to nemusí nutně znamenat špatný počin. Nedávno se Pravdova ulice za několik milionů opravila a zastávka zde přibližuje lidi centru. A lepší plné využití, než investice do něčeho polomrtvého. Nejvytíženějšími zastávkami MHD jsou dle měření ty v centru. Je potřeba si tuto průjezdnost a zastávky ve městě udržet, kde jsou lidé, tam je život. Lidé jsou s cenou za MHD spokojeni.

Jindřichův Hradec je prostě historické město s několika úzkými místy, které jsou zároveň dopravně důležité. Nemůžeme z podstaty věci být moderní nově postavené město, kde máme všude 2m široký chodník, 2m širokou cyklostezku, zelený pruh a dvouprodou silnici. Nejsme duhou světovou válkou vybombardovaný Hamburk. Musíme zkrátka dokázat vedle sebe vyžít, chodci, cyklisté, motoristé v takových podmínkách, jaké máme. Při čtení odstavce, jak lze udělat z Rybniční ulice pěší zónu kvůli její úzkosti a dopravu delegovat do ještě užší Mlýnské, ale hlavně Bratrské! ulice, se člověku ježí vlasy na hlavě.

Ve zprávě jsou i naměřená čísla o parkování. Výsledky asi všichni tušíme. Sídliště Vajgar a Hvězdárna na hranici kapacity, některé městské lokality kvůli “tolerovanému parkování načerno” i překročené. Poměrně zajímavě dopadlo i anketní měření.

Byl bych rád, kdyby se radnice držela hlavně tohoto, co občany skutečně trápí a co máme podložené, naměřené. A nedala na „své dojmy, pocity, mesiášské přesvědčování, jiné zájmy či vlastní prospěch”. Nejhůře z dokumentu vychází parkování v centru města, rezidenční parkování na sídlištích a stav a údržba chodníků. Dále již zmíněné dopravní uzly u Lidlu, u Alberta a u kovárny. Zde se nabízí třeba řešení zákazu odbočení od zemědělky do kopce, jelikož existuje opravená trasa okolo starého nemocničního vjezdu. Tak prosím, řešme tyto věci a ne vytváření centra duchů v podobě dalších pěších zón na důležitých uzlech a jiné nesmysly. Osobně nejsem velkým milovníkem spalovacích motorů, k osobní dopravě užívám elektromobil, hodně toho po městě nachodím pěšky a za hezkého počasí rád sáhnu i po elektrokoloběžce.

Tagy:
Bc. Felix Hanek

30 let, podnikatel, odhadce nemovitostí, Svobodní, Jindřichův Hradec I + člen Výboru pro územní plánování

Je mi 30 let a narodil jsem se v Jindřichově Hradci. V Hradci bydlím, podnikám a plánuji zde i nadále zůstat - stavím rodinný dům na Radouňce. Proto mi není dění ve městě lhostejné a rozhodl jsem přidat k této platformě.

Střední školu jsem absolvoval Obchodní akademii TGM, obor Ekonomické lyceum. Během studia jsem krátce provozoval vlastní e-shop. Po maturitě jsem se místo dalšího studia dal do podnikání v realitní oblasti. Prošel jsem dvěmi celorepublikovými realitními kancelářemi, přičemž na přelomu let 2016/2017 jsem nakonec zakládal vlastní místní a malou RK. Aktuálně se však živím maloobchodem - kamenné prodejny máme v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Nemovitosti jsou však i nadále mým hobby. Jsem i příležitostný a malý realitní investor.

A jelikož jsem v roce 2015 již věděl, co mě v životě baví, podal jsem přihlášku na vysokou školu. Sice později, než většina mých spolužáků, ale přece. Jedná se o dálkové studium vysoké školy Bankovní institut v Praze, obor oceňování majetku, specializace odhadce nemovitostí. V létě 2018 budu bakalářské studium zakončovat. Tomuto zaměření se chci nadále také věnovat. Mezi mé další záliby patří rodina a kamarádi, cestování, sport a auto/moto. Jsem člověk pravicově a prozápadně orientovaný. Nemám rád ani bruselské, ani domácí byrokratické úřadování. Nesnáším totalitní režimy a podnikatelské, trh pokřivující, dotace. Jsem liberální v osobní svobodě a ekonomice, naopak konzervativní v některých dalších otázkách. Zastávám štíhlý stát a nízké daně.

Komentáře

Přidat komentář