8. priorita: Zdravotní péče a odborné služby

Zdravotní péči nechápeme jen jako zubaře, nebo návštěvu zdravotnického zařízení. Chápeme ji v širších souvislostech. Říká se: „Jak bohatý občan, tak bohatá obec“. Zde dodáme podobný příměr: „Jak zdravý občan, tak zdravá a vitální obec“.

Proto chceme podporovat všechny formy prevence a starání se o svou kondici jako jsou nejrůznější cvičení, formy pohybu, zdravý životní styl, masáže, rehabilitace, pedikůry, manikůry, kosmetické služby, širší nabídku alternativ, jak si člověk může pomoci sám, pokud ho něco začne trápit. Ale jakmile už je potřeba vyhledat odbornou lékařskou pomoc, může k dobré nabídce těchto služeb přispět i město.

Zejména tím, že bude komunikovat s krajem, který zřizuje nemocnice ve městech, že tam budeme mít dobré vztahy, že se například přes senátní zdravotnický výbor a jeho lékaře dostaneme do komunity zdravotnických odborníků, kde bude moci nabídnout praktikům důvody, proč by mohli zřizovat své ordinace v J. Hradci atp. Jednat se zdravotními pojišťovnami atd. Cestiček by se našlo více.

Každopádně už nyní vznikají v soukromé sféře, která si převis poptávky nad nabídkou uvědomila, kroky k vytvoření zázemí pro lékaře a zubaře. Soukromý sektor umí efektivně vytvořit zázemí, umí nebytové prostory efektivně spravovat, v čem pokulhává je možnost dostat se do odborných kruhů, kde by mohla „lovit“ odborníky.

S tím může vedení města pomoci, otevřít dveře, zprostředkovat setkání, jednání , pomoci vylepšit soukromou nabídku pro příchod odborníků ještě nějakou výhodou ze strany města. Umíme si představit, že budeme mít v J. Hradci větší počet specialistů jako doplněk k dobře fungující nemocnici, aby měli lidé důvod se zejména v seniorském věku k nám přesouvat z větších měst i se svými úsporami, které jim u nás zajistí pohodový důchodový život. Ale nebavíme se jen o lékařích a zubařích.

Chceme navázat komunikaci i s odbornými řemesly, které u nás začínají chybět, jak jim můžeme vyjít vstříc, aby se rozvíjela. A aby se vytvářely příležitosti pro mladou generaci, kterou by řemeslo bavilo. Protože když se řemeslo dělá dobře, výsledek té práce je vidět a je velmi potěšující.

Hospodářská komora v J. Hradci pod vedením Milady Petrů už na tomto pracuje několik let. Dělají akce, kde propojují mladou generaci s firmami, propojují firmy s městem, aby proudila komunikace. Jen když se komunikuje, tak lze věci společně posouvat k lepšímu.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář