7. priority: Energeticky „soběstačené“ město

Každý, kdo má podnikatelský tarif na energie s vyššími cenami oproti domácnostem, vždy uvažoval, jak se z této nákladové oprátky vyvléknout. Hledal možnosti, jak si ulevit a být alespoň trochu soběstačný a nezávislý na státu.

Současná situace nás bohužel přinutila všechny takto přemýšlet. Není v silách státu ani obce všechny zachraňovat. Stát i obec jsme totiž my občané. Stát je jen aparát, který nám vezme další peníze, nebo si na nás půjčí a bude se tvářit, že nám pomáhá. Velmi neefektivně, s velkými dluhy na konci. Našimi dluhy, ne dluhy úředníků a politiků.

Správná cesta je ta, že každý jednotlivec začne u sebe a zamyslí se, jak se může kde uskromnit a jak moc. Nejde o to vypnout topení a být po tmě, ale rozumně teplotu snížit z trenýrkové na teplákovou úroveň například. Neplýtvat a být šetrní. Pomoci si, kde to jen lze. Určitě již dnes kolem sebe slyšíte vrčet cirkulárky, jak si předvídavější sousedé dělají zásobu dřeva na zimu, aby byli připraveni. Pořizují solární a fotovoltaické kolektory, mění okna, zateplují, přemýšlejí o svém bydlení s úpravami na „malé zimní a velké letní“.

Stejně tak se musí zamyslet i město, protože je vlastníkem budov a jejich chod zabezpečuje z peněz nás všech občanů. Musí najít efektivní způsoby fungování. To na jedné straně. Na druhé straně zároveň ještě hledat možnosti, jak svým občanům pomoci. Zkusit si do budoucna vytvořit svůj vlastní energetický mix, který by alespoň nějakou částí přispěl k energetické soběstačnosti města. Mluvíme o vodních elektrárnách, solárních elektrárnách v okolí, fotovoltaice na obecních budovách, zateplení, o možnostech energocentra a dalších místních zdrojů tepla, jak vše propojit do uceleného funkčního systému, který by občanům ve městě vypomáhal. Ideální je samozřejmě využití odpadního tepla z výroby nebo podobných provozů (zimní stadion atp.).

Ať už se povede vymyslet cokoli a postupně to realizovat, což nebude hned, je potřeba s takovými věcmi v „chytrém městě“ počítat. Hradečáci nemusí mít strach, město má díky svému rozumnému hospodaření dostatek finančních rezerv, aby dokázalo překlenout nejhorší energetický výkyv, než se situace opět vrátí do běžnějšího stavu. O chodu městských zařízení nemluvě, ale lze jistě najít i rozumný způsob, jak vypomoci občanům (nejen finančně, ale třeba i zpřístupněním dřeva z městských lesů).

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář