6. díl: Co se nám povedlo a co nás překvapilo očima Honzy Pokorného

Nejtěsnější většinou 14 hlasů jsme zamezili realizaci druhé etapy „revitalizace“ Husových sadů, to jest vykácení přibližně 45 vzrostlých stromů a rozšíření tepelného ostrova města, který vznikl po realizaci první etapy, kdy se zvětšila zadlážděná plocha. Byla vybudována na údržbu finančně náročná soustava vodotrysků a zasázeny nové stromy, které nedosáhnou velikosti (tedy ani funkce) původních kaštanů. Vizualizace to slibovala, ale pak to někdo změnil a neví se kdo.

Husovy sady byly založeny ve druhé polovině 19. století na místě zasypaného, bývalého 8 metrů hlubokého hradebního příkopu. Bezpečně zde proto mohou růst velké a vysoké stromy, protože mají dostatek prostoru pro kořeny. Pro životní prostředí a pro mikroklima města je lepší udržovat vzrostlé stromy a postupně je nahrazovat novou dosadbou a udržovat tak zápoj. Stromy v této části parku přestály úspěšně mnohá léta s nedostatkem srážek i větrné pohromy za sebou.

Druhá etapa měla stát přes 10 milionů Kč v cenách stanovených před téměř 10 roky. Ty jsme ušetřili.

Do budoucna stačí údržba arboristou a péče podle studie, která byla zadána před několika měsíci. Podle projektu se mělo vykácet 45 stromů, které studie zdravotního stavu stromů prokázala za zdravé. Až na jeden. Kdybychom nezasáhli, necháme nezákonně pokácet zdravé stromy. Trávník a vysoký strom pod péčí arboristy nejsou ostudou ale dokladem povědomí o tom, že klimatickou změnu působí právě ztráta trvalé vegetace. Mimochodem, na jednom milimetru čtverečním listu je na 100 průduchů, tedy na 100 „vodotrysků“, ze kterých podle svitu slunce uniká vodní pára ochlazující prostředí. Bez provozních nákladů vysávajících pravidelně rozpočet.

Je potřeba se také konečně obout do toho parkování. Je to stále zamrzlé v roce 2018. Z toho roku je i na webu mapa pro řidiče o možnostech parkování. Zkuste se však vžít do role řidiče z dáli. Měl by v dnešní době chytrých měst už být automaticky naváděn na parkoviště s volnou kapacitou spolu s informací o vzdálenosti od centra. Měli bychom také více povzbuzovat a umetat cestičku lidem, aby se po městě pohybovali pěšky. Zásadně vyřešit parkování na sídlištích a děsný stav městských silnic a chodníků.

CO MĚ PŘEKVAPILO?

Zastupitelstvo i komise Životního prostředí hlasuje spíše podle příslušnosti k volebním seskupením a opozici/vládnoucí koalici nežli podle věcného porozumění a argumentů. Moje odbornost je redukována na hlas jednoho z 27 zastupitelů. Jak říká klasik, o odbornosti se nehlasuje, ta buď je, nebo není. S Husovými sady jsme se snažili maximálně pomoci, vyšel nám vstříc svou návštěvou a radami i kolega RNDr. Václav Větvička. Téměř vše padlo pod stůl. Na to, abych rozhodoval v komisi o květnících s petuniemi na oknech, mě opravdu nepotřebují. 😊 Na to jsou můj čas a zkušenosti vzácné. Raději je budu věnovat městům, které mají skutečný zájem zlepšit si vnitřní klima ve městě.

Někteří zastupitelé horují pro investování peněz, aby nám je neokusovala inflace. Je ale dobře, že radnice dosud hospodařila obezřetně a s rezervou, že nemáme dluhy. Jsou před námi klíčové projekty jako odkládaná nová čistička odpadních vod za cca 300 milionů Kč, investičně děsivý pivovar, bohužel i nově koupený Smetanův dům, dopravní řešení nábřeží, slibovaný Tyršák. Nikdo nám nedá dotaci ani úvěr, když nebudeme mít dostatek vlastních prostředků.

Naše představa, jak šetrněji rozvíjet park https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/husovy-sady-idealni-plan-pro-pristi-leta-a-desetileti/

❤️🧠 Pokračování zítra o tom, co považuje za úspěch Libor Votava, protože se to dosud nedělalo.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář