Mgr. Libor Vondráček

Z hradecké ZUŠky jsem odešel po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci. Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat osmým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. Během základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou – bývalým státním zástupcem.

To vysvětluje mé studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které jsem dokončil v září 2019 a na které aktuálně navazuji rigorózním řízením na Karlově univerzitě. Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně a pomohlo mi k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice republikového předsedy Svobodných. Toho jsem dosáhl i díky zlepšení formulace svých myšlenek, ke kterému mi pomohlo moderování v Rádiu Česká Kanada, kde jsem se setkal s řadou zajímavých lidí z našeho regionu.

Na co jsem hrdý a nebo co dělá dobré jméno J.Hradci?

Jako jediný jindřichohradečák v celé historii soutěže Matematický Klokan jsem vyhrál celorepublikovou soutěž s maximálním počtem bodů. Jsem nejmladším předsedou parlamentní strany v historii samostatné ČR, což ukazuje ostatním, že J. Hradec je ve svých myslích město otevřené mladým lidem a že každý má příležitost jít za svou výzvou. K J. Hradci se všude hrdě hlásím.

V roce 2020, s předáním v roce 2021 kvůli covidu, jsem převzal cenu z rukou předsedy poslanecké sněmovny za mimořádný přínos pro rozvoj parlamentarismu – cenu Františka Riegra udělovanou Parlamentním institutem, což mě jako právníka velmi potěšilo, protože šlo o poměrně náročné úvahy a konstrukce zasahující do ústavního práva. Svým názorem jsem se nemýlil a své teze obhájil.

V rámci agendy úřadu by mi nejvíce vyhovovala oblast práva a dohledu nad dodržováním správných postupů ze strany rady města a celého zastupitelstva. Zároveň rád pomohou s hledáním nových řešení, jak co zprůchodnit, zařídit a zrealizovat v rámci zákonů a nastavených pravidel díky tomu, že mám vazby na další republikové kolegy z jiných zastupitelstev a ti už mají mnohé cestičky prošlapané a požehnané nadřízenými orgány. Pokud bude nová radnice chtít dělat některé věci jinak, efektivněji než doposud, bude takovéto služby potřebovat.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář