3. priorita: Parkování v centru a na sídlištích

Priorita 3: Asi nejpalčivější téma, které se dotýká všech občanů. Přímo jako řidiče, nebo nepřímo jako rodinu – spolujezdce. Zde je potřeba navázat na pilotní projekt na sídlišti Změň Vajgar, kde již probíhá analytická část k tomu, aby mohlo být nalezeno ucelené řešení a vypořádání se s podněty obyvatel. Vhodně zvolit umístění parkovacích domů a začlenit je do prostředí, aby nerušily, ale pomáhaly. Pokud bude tento projekt úspěšný, aplikovat ho i na dalších sídlištích, aby se tam život a pohyb v silničním provozu zlepšil.

Kapitolou samou o sobě je historické centrum. To musíme učinit konkurenceschopným k obchodním centrům na periferii, jinak nám život v centru vyschne. Historické centrum musí být stále vitální a plné lidí. Ne klidová zóna jako na hřbitově. Zejména dolní náměstí by mělo být takovým pohodovým obývákem, kam si lidé přijdou sednout na zahrádky, potkávat se, zažít kulturní akce a vést spolu společenský život. Centrum je vlastně takový velký nákupní Mall složený ze soukromých speciálek, jen nemá jednu střechu nad sebou.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář