Leoš Jeřela

Jsem absolventem Gymnázia Vítězslava Nováka. Z prvního ročníku Vysoké školy jsem odešel pracovat přímo do České spořitelny, kde jsem se staral o správu běžných i podnikatelský účtů a měl jsem na starosti také investiční bankovnictví. Po dvou letech jsem na pět let přestoupil do projektového týmu, který zaváděl program péče o zákazníky CRM od společnosti Siebel včetně úprav pro potřeby ČS, školících materiálů, proškolení sítě poboček a zákaznické podpory. Po skončení projektu od roku 2008 jsem byl jako vedoucí Cash handlingu v J.Hradci odpovědný za peněžní obsloužení poboček ČS, sítě bankomatů v okrese a peněžních toků z ČNB. Jsem absolventem specializovaného tréninku na projektové zavádění změny a řízení kvality Six Sigma na úrovni Green Belt.

Soukromě pečuji o náš dům v historickém centru města, pronajímáme v něm komerční prostory. Vždy nám šlo o to, aby výše nájmu nebyla na prvním místě, ale aby vznikl dlouhodobě úspěšný krámek s rozmanitostí nabídky a přidanou hodnotou nejen pro hradecké zákazníky. Naše město mi přirostlo k srdci, chci aby se nám v něm líbilo. I proto se každoročně účastním nejrůznějších úklidů parku atp.

Od roku 2008 do současnosti pracuji jako manažer logistiky u společnosti Pollmann CZ, kde využívám všechny dosud získané dovednosti. Mám na starosti plánování výroby v našem automotivu, komunikaci s dodavateli a odběrateli v češtině, němčině a angličtině, řešení krizových a konfliktních situací, podporu a vedení logistiky, skladové hospodářství, reporting vedení společnosti. Z odborných školení nejvíce využívám Podnikový logistik, Štíhlá logistika a řízení zásob, Vedení a koučing zaměstnanců, Projektové řízení, Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení, SAP, ISO 9001.

A v čem moje práce konkrétně spočívá?

Mám na starosti logistiku, což je v naší firmě širší pojem. Jedná se o kompletní zákaznický servis a kroky k naplnění zákaznických požadavků s cílem maximální zákaznické spokojenosti. Našim zákazníkem jsou automobilky, které mají své pobočky od Mexika, USA, přes státy Evropy, jako Německo, Rakousko, ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, až po Čínu a Jižní Koreu. Každý zákazník je v určité míře specifický, komunikuje v různých časech a v různých jazycích. Také jde o různé předpisy a legislativy, jako je např. volný pohyb zboží po Evropě, vs. clení zboží mimo EU.

Jedním za našich úkolů je naplánovat výrobu dílů pro zákazníky tak, abychom byli efektivní a ekonomičtí. Komunikujeme s naší výrobou a okamžitě reagujeme na případné problémy, či změny. Jsme výrobní podnik, takže se v rámci výroby může pokazit spousta věcí. Kvalitou vstupního materiálu počínaje, přes poruchy výrobních strojů, nemocností personálu, až třeba po nedostatek obalového materiálu.

Jsem proto zvyklý okamžitě reagovat. Zjistit aktuální problém, zjistit dopad na připravený výrobní plán a hlavně, najít co nejdříve řešení problému. Ať v rámci termínů a množství původních zákaznických požadavků, nebo vstoupit do jednání se zákazníkem a na základě znalosti interních procesů najít vhodné řešení se zákazníkem, aby nebyla ohrožena jeho výroba. Případnými posuny termínu počínaje a zvláštními leteckými transporty konče.

Jde mi vždy o to, abych problém neviděl pouze z jedné strany, ale abych pochopil příčinu problému znal pohledy a stanoviska všech stran a pokusil se najít optimální řešení, které bude schůdné pro všechny zainteresované strany. Je to tedy hlavně o komunikaci. O efektivní komunikaci, založené na datech a faktech, která pomůže problém rozkrýt a vyřešit. V rámci všech zákazníků a výrobků jde o velice široký záběr. Nemůžu znát všechny věci do detailu, ale musím mít o každé věci určité povědomí. Musím se tedy spoléhat na kolegy, kteří si plní své každodenní cíle a já působím jako supervizor, který je připraven, při jakékoliv odchylce od standardního průběhu procesu, okamžitě  „naskočit“ do vzniklého problému a na základě znalostí a zkušeností kolegy podpořit jak radou, tak i třeba aktivní osobní účastí na jednáních na vyšším stupni. v rámci eskalace problému. Jde tedy o zachování klidu a racionality, které jsou v případě konstruktivního řešení problémů důležité.

Tak jako všechno, tak i tyto věci se dají měřit. Jedním z našich ukazatelů je 100% úspěšnost v rámci dodávek dílů k zákazníkům. V rámci roku se pohybujeme kolem 99,5%, kdy je zboží odesláno a dodáno tak, jak je zákazníkem požadováno a pouze 0,5% jsou případy, kdy po domluvě se zákazníky posíláme naše zboží v pozdějších termínech. Ale vždy tak, aby nebyla u zákazníka ohrožena výroba. Z pohledu logistiky jsme u všech našich zákazníků vedeni jako A-dodavatel. A to se jedná o oblast automotiv, kde je vše nastaveno na maximální náročnost. Neexistuje, že bychom způsobili zastavení linek, protože následné penále by bylo jak pro naši firmu, tak i pro většinu firem v rámci celého výrobního řetězce likvidační.

Automotiv je opravdu taková vyšší škola, kde jsou ty nároky a tlaky v rámci řetězce jedny z nejvyšších. V rámci firmy jsou na jednotlivá oddělení také kladeny požadavky na co nejvyšší efektivitu výroby a nacházení finančních úspor. Proto musím v práci chodit a zkoumat, jaké činnosti by se mohly dělat lépe, jednodušeji, ale stále v rámci nastavených pravidel a postupů, aby tyto změny neměly vliv na kvalitu, bezpečnost práce, nebo jiné zákonné normy. A to všechno se snažím dělat s lidským přístupem, protože nejsme stroje. Snažím se přistupovat k lidem s pochopením a empatií. Jsem připraven lidem naslouchat. Brát si maximum z toho, co mi říkají a jak by oni, ti z praxe, jednali, nebo věci řešili. Ale zároveň musím být připraven si za rozhodnutými věcmi stát a rozhodnutí si obhájit, jako nalezení toho nejlepšího způsobu řešení v té době a za těch okolností. Neschovávat se alibisticky za někoho jiného.

Také po Hradci se občas snažím chodit a dívat se na věci jinou optikou. Na obyčejné věci za pár korun a ne na nějaké megaprojekty.

Jak v soukromém, tak i v pracovním životě se tedy opravdu snažím řídit jak srdcem, tak i rozumem. 🙂

Z oblastí, které město řeší by mi nejblíže byla problematika dopravy, vnitřní správy, finance a částečně rozvoj města. Zde si umím představit zlepšení na základě solidní analýzy současného stavu, potřeb Hradečáků a následnou přípravu řešení odladěného s občany města. Jen za MHD dáváme desítky milionů Kč ročně a autobusy vidím prázdné. Na druhé straně přestupovat z autobusu na autobus v rámci města mi také nepřipadá ideální.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář