Milada Petrů

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Po studiích na Gymnáziu v Třeboni jsem se plně věnovala rodině, která pro mne vždy byla na prvním místě. Dnes již mám dva dospělé syny, kteří se vydali na svou cestu životem.

Sama jsem si život vyzkoušela z různých stran. Nejvíce zkušeností z oblasti obchodu, práce s lidmi a komunikace mi dala mnohaletá pozice manažerky obchodní skupiny v jedné z největších pojišťoven u nás. Jako OSVČ jsem také poznala, co to obnáší, být schopna se postarat sama o sebe a přinášet lidem takovou službu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Veškeré zkušenosti jsem později využila i ve veřejném sektoru při práci pro Jarošov nad Nežárkou v pozici místostarostky. To obnášelo co nejvíce mluvit s lidmi, cítit potřeby obce a následně vše zařídit a zprůchodnit tak, aby se lidem žilo co nejlépe. Protože se to docela dařilo, přijala jsem možnost pomáhat v podstatě s tím samým, ale v komunitě podnikatelů a živnostníků jako ředitelka Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci.

Již několik let hájím zájmy hradeckých podnikatelů, pomáhám propojovat svět podnikání s tím na radnici a také s ostatními institucemi jako jsou školy, spolky, veletrhy, zahraniční výstavy a společné kulturní akce. Díky tomu jsem se také mohla setkat s mnoha zajímavými osobnostmi a získávat další cenné zkušenosti, jak správně by se měla dělat komunální politika, aby z ní lidé měli užitek. Protože město nad Vajgarem je moje srdeční záležitost a dění ve městě mi není lhostejné, rozhodla jsem se zkusit pomoci lidem kolem sebe tím, že nabídnu své zkušenosti, schopnosti a elán, abych je mohla zastupovat jako radní. Abych se mohla starat s nimi, za ně a aby starostí pro nás všechny ve městě ubývalo. Proto jsme také dali dohromady partu fajn lidí, spíš odborníků, nezatížených minulostí a pustili se do toho. A když toho někdy bude moc, pomáhají mi nabrat nové síly moje záliby, kterými jsou sport, kultura a hlavně zahrada.

Na co jsem hrdá nebo co pomáhá dělat dobré jméno městu?

Organizujeme pravidelné starostenské cesty, při kterých má možnost vedení města navštívit firmy v Jindřichově Hradci. Při těchto návštěvách jsou účastníci seznámeni s pracovní činností, počtem zaměstnanců a  především možné konkrétní spolupráce firem s městem a naopak. Pomáháme tak lepší symbióze, která je velmi potřebná.

V rámci projektu Impuls organizujeme velké množství workshopů pro základní a střední školy. Propojujeme teorii s praxi, snažíme se přiblížit reálné pracovní prostředí v jednotlivých firmách žákům a studentů, kteří mají možnost si vždy vyzkoušet jednotlivé profese v praxi a tím je motivovat k výběru svého budoucího studia či zaměstnání. Zároveň zajišťujeme vzdělávání pedagogům (workshopy a mentoring), kteří se věnují výchovnému a kariérovému poradenství ve školách.

Pravidelně organizujeme Prezentační výstavu středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť. Jedná se o volnočasovou akci určenou dětem a jejich rodičům s cílem zajímavou a interaktivní formou prezentovat činnost škol. Součástí této akce je vedle škol také přehlídka jindřichohradeckých a dačických firem s dlouholetou tradicí. Záměrem akce je za pomoci tradičních firem představit dětem svět techniky a to zábavnou formou směřující k popularizaci polytechnického uplatnění.

V rámci úřadu by mi nejvíce seděla agenda současné školství a sociální oblast.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář