Reportáž z listopadového zastupitelstva

24 bodů na listopadovém zastupitelstvu, které probíhalo celkem v poklidu. Až na pár bodů, kde byla větší diskuse (čtěte níže ↓). A pak to zajiskřilo úplně na konci v interpelaci!

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 0:30:42-0:33:08

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 0:33:08-0:34:00

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 3: Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny organizační složky města Kulturní dům Střelnice (bod 4)
Čas videa: 0:34:00-0:37:54

Prvním bodem k zamyšlení byl bod č.4 „Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny organizační složky města Kulturní dům Střelnice“.

Kdo má zvýšenou citlivost na střet zájmů, musel zpozornět, neboť již  na radě města „bývalý vedoucí organizační složky, nyní  místostarosta, připravuje změny pro pracovní místo, na kterém dnes sedí jeho kolega a spolutrenér a kam se může teoreticky příští rok sám vrátit.“ Navíc vše komunikováno tak, že jde jen o kosmetické změny ve zřizovací listině z roku 2001, ze které je tou největší změnou nový název Městská kultura JH místo původního Kulturní dům Střelnice. Když opomeneme samotný název, do jaké míry je zdařilý, pak začtením se do staré a nové zřizovací listiny se již nezdá, že jde jen o kosmetické změny. Např. v původní listině byl vedoucí této organizační složky podřízen odboru školství, kultury a tělovýchovy, v nové podobě zřizovací listiny je písemně jmenován zřizovatelem a organizační složka je podřízena starostovi nebo příslušnému místostarostovi města Jindřichův Hradec. Navíc je v materiálu podotknuto, že po schválení změny zřizovací listiny bude organizační složkou zpracován statut (pravidla pro řízení a jednání organizační složky).

Snad jen zkušený právník může dohlédnout do konce a mít nějaký názor na to, zda se zde nevytváří záložní pracovní místo pro místostarostu s lepšími parametry, kdyby se nezadařilo ve volbách.

Přitom stačilo jen změnit v původní jednoduše psané listině název organizační jednotky a vyměnit článek IV. Hlavní účel zřizované organizační složky za nový. Ostatní nechat.

Pro: 21

Zdrželo se: 2

Proti: 1

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 4: Závazek financování městského televizního vysílání a jeho šíření pro roky 2022 a 2023 (bod 5)
Čas videa: 0:37:54-0:43:25

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 5: Závazek financování Jindřichohradeckého zpravodaje na roky 2022 až 2024 (bod 6)
Čas videa: 0:43:25-0:47:05

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 6: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 7)
Čas videa: 0:47:05-0:50:00

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 7: Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (bod 8)
Čas videa: 0:50:00-0:59:07

Bodem k zamyšlení byl i bod č. 8 „Návrh obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, zkráceně poplatek za popelnici.

Město si může určit výši poplatku až do výše 1200 Kč. My máme dlouhodobě 500 Kč, protože některé strany slibovaly nezvyšovat poplatek, takže je to takové politikum a město něco doplácí.

Nicméně, skutečný celkový náklad na likvidaci odpadu na jednoho poplatníka je 657 Kč. To znamená, že pokud by se poplatek za popelnici zvýšil o 157 Kč, pak by zcela pokryl náklady a bylo by saldo nula.

Příští rok i následující se budou náklady dále zvyšovat a potřeba zvýšit spoluúčast občanů bude intenzivnější. Je tedy otázkou, zda nebylo lepší již letos o 157 Kč poplatek zvýšit a tak se postupně otužovat, aby to pak za rok či za dva nebylo navýšení o 100%, což je daleko bolestivější. Dobře to nyní známe jako domácnosti z navyšování ceny elektřiny či plynu.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 8: Pečovatelská služba – financování zakázky z rozpočtu města pro rok 2022 (bod 9)
Čas videa: 0:59:07-1:02:09

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 9: Žádost organizace BASKET Jindřichův Hradec z. s. o poskytnutí mimořádné finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 70/2021 (bod 10) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:02:09-1:35:21

Znění protinávrhu:

1. neschvaluje

poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 200 tis. Kč Z ORJ 14 – Odbor školství na individuální účel v oblasti sportu organizaci BASKET Jindřichův Hradec, z. s., IČ 06468641, U Stadionu 1137/11, 37701 Jindřichův Hradec, účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí družstva U-19 v basketbalové extralize U-19 v sezóně 2021-22

2. neschvaluje

provedení rozpočtového opatření č. 70/2021 takto:

– snížení výdajů v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, položka Dotační program na podporu sportu o částku 200 000 Kč

– zároveň zvýšení výdajů v ORJ 14 – Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství, položka

Mimořádná individuální dotace BASKET Jindřichův Hradec z. s. IČ: 06468641, U Stadionu 1137/11, 377 01 Jindřichův Hradec o částku 200 000 Kč

Pro: 13

Zdrželo se: 10

Proti: 1

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 10: Žádost organizace BASKET Jindřichův Hradec z. s. o poskytnutí mimořádné finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 70/2021 (bod 10)
Čas videa: 1:35:21-1:39:35

Pro: 12

Zdrželo se: 5

Proti: 7

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 11: Rozpočtové opatření č.69/2021 – příspěvek na MHD (bod 11)
Čas videa: 1:39:35-1:47:40

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 12: Informace k projektovým záměrům – Integrovaný regionální operační program /IROP/ (bod 12)
Čas videa: 1:47:40-2:01:06

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 13: Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion J. Hradec – návrh dalšího postupu projektové přípravy (bod 13)
Čas videa: 2:01:06-2:16:11

Nešťastnou 13ku dostal bod s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion J.Hradec – návrh dalšího postupu projektové přípravy“.

Rada města připravila usnesení, že zastupitelé berou na vědomí zhotovenou studii Tyršáku, že byly zapracovány připomínky včetně rozdělení rekonstrukce na jednotlivé stavební objekty a že schvaluje zahájení projektové přípravy nové přístavby městské sportovní haly v J.Hradci (stavební objekt SO 01 HALA3).

Jinými slovy, máme základní studii, k ní přišly nějaké připomínky, ty jsme zapracovali/nezrapracovali, neviděli jsme upravený návrh a hurá jdeme projektovat další tělocvičnu za 82 milionů Kč, kterou budou nejvíce využívat baskeťáci. Takhle jednoduše se u nás dostávají do života mnohamilionové stavby. Nápad, dát peníze do rozpočtu, vysoutěžit architekta, který něco namaluje, líbí se nám to, tak to doprojektujeme a jdeme soutěžit stavební firmu. Nikdo se neptá na otázky typu:

Jak to bude celé fungovat? Kdo to bude provozovat? Jaké to bude generovat provozní náklady? Jak to bude korespondovat s ostatními objekty a sportovišti? Jaké jsou tam synergie, úspory z centralizace služeb jako regenerace pro všechny sporty, catering, způsob vytápění, kdy by šlo využít tepla ze zimáku atp. Velká myšlenka vyřešení celého Tyršova sportoviště, na kterém by se shodla téměř celá jindřichohradecká veřejnost, a především uživatelé, se zdrcla na další tělocvičnu. Kdo by nechtěl další tělocvičnu, tak bohulibý záměr?! Jestli pak někdy ještě dojde na něco jiného, těžko říci. Navíc má ta tělocvična určitá ale a omezení pro své využití.

 

Padl i protinávrh, že by se i nadále měla scházet pracovní skupina a dopracovávat podněty, ale to neřeší meritum věci. Jen to podporuje fakt, že nemáme zcela jasno o celkovém konceptu a nemáme ho dotažený do finále, ale už jdeme na jednom konci stavět. Asi jako když si rodina koupí parcelu, udělá si představu, kam by se co mohlo vejít a pak začne stavět dvojgaráž s tím, že na ten hlavní dům pak nějak také dojde.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 14: Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 64/2021 – Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec, Vajgar 692 (bod 14)
Čas videa: 2:16:11-2:22:21

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 15: Žádost o prodej částí pozemků p.č. 3699/23 a p.č. 3699/24, k.ú. Jindřichův Hradec – realizace (bod 15)

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 16: Žádost o prodej pozemku p.č. 78/8, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Děbolín – realizace (bod 16)
Čas videa: 2:41:33-2:43:26

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 17: Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 2156, k.ú. Radouňka – realizace (bod 17)
Čas videa: 2:43:26-2:45:31

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 18: Žádost o prodej části pozemku p.č. 3890/166, k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 18)
Čas videa: 2:45:31-2:48:38

Pro: 18

Zdrželo se: 6

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 19: Žádost o prodej pozemku p.č. 3650/16, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 19)
Čas videa: 2:48:38-2:50:59

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 20: Prodej pozemků p.č. 23/2 a 23/1, k.ú. Děbolín – záměr (bod 20)
Čas videa: 2:50:59-3:05:12

Pro: 15

Zdrželo se: 9

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 21: Prodej, případně pronájem částí pozemku p.č. 62/8, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce – záměr (bod 21)
Čas videa: 3:05:12-3:22:29

Pro: 16

Zdrželo se: 8

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 22: Směna nemovitostí v k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr (bod 22) PROTINÁVRH
Čas videa: 3:22:29-4:09:22

Na konec přišel nejdiskutovanější bod č. 22 „Směna nemovitosti v k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr“.

K tomu vystoupil i náš zastupitel Jarda Chalupský zde.

Pikantérií bylo hlasování pana Buriana, který nejprve halasně zdravil Políkeňáky na ochozu, jak se se všemi zná a se všemi je kamarád, že je plně podporuje, aby pak při samotném hlasování jako jediný nehlasoval vůbec J

Podrobnější informace a komentáře jsou v samostatném příspěvku zde.

Pro: 12

Zdrželo se: 9

Proti: 3

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 23: Směna nemovitostí v k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr (bod 22)
Čas videa: 4:09:22-4:10:45

Pro: 14

Zdrželo se: 9

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

 Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 23)

V samém závěru zastupitel Chalupský odpovídal na interpelaci zastupitele Komínka, aby se pak také zeptal jako radní a senátor na podněty, se kterými lidé přicházejí a chtějí znát odpověď, kdy bude odstraněna černá stavba a zda platí metr na všechny stejně. To se pochopitelně bývalému místostarostovi a uvolněnému radnímu za ČSSD Komínkovi nelíbilo. Ono se to ale nelíbilo ani stávající radě města, protože musela vyčlenit finanční prostředky na výkon exekuce v souvislosti s odstraněním stavby. Celou výměnu názorů si můžete přehrát zde.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

25: Závěr (bod 24)

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář