23. díl: Kdo vlastně dnes postrkuje město vpřed a jak byto mělo být podle nás správně.

Starosta s tajemníkem úřadu (tajemník = šéf všech úředníků) řídí nejen chod města, ale i jeho rozvoj. Starosta s Radou města a se zastupitelstvem představují „vůli lidu – realizaci jejich priorit“ a tajemník se ji se svým úředním aparátem snaží naplnit v zákonných mantinelech.

Místostarostové by měli určovat směr jednotlivých odborů, které jim připravují podklady pro rozhodování a hlasování.
Doposud to bylo spíše tak, že úředníci předkládali své návrhy a zastupitelé hlasovali, čemu dají zelenou a čemu stopku. Tedy město postrkovali vpřed úředníci svými nápady.

Správně je to trochu jinak. Občané a zastupitelé dávají podněty a místostarostové je připravují jako zadání pro odbory úřadu ke zpracování a realizaci. O výsledných návrzích se pak hlasuje, zda je se všemi získanými informacemi lze pustit do života, nebo ne.

❤️ 🧠 Pokračování zítra o tom jaké agendy město zabezpečuje a kdo by se pro to kvalifikačně hodil.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář